Wat doen jullie eigenlijk?

‘Wat doen jullie precies?’, zo krijg ik met enige regelmaat een vraag. Meestal volgt een lang en enthousiast betoog over wat we doen, en waar we voor staan. Een poging tot ‘de korte samenvatting’ op papier.

De korte samenvatting

Bureau Lagro ondersteunt zorgaanbieders -vanuit de inmiddels vastgeroeste missie om de professionele kleinschalige zorg overeind te houden in een nog immer veranderend zorglandschap – in hun bedrijfsvoering. Dit varieert van ondersteuning in kwaliteit en certificering (individueel of in werkgroepen) tot het ondersteunen bij een aanbesteding of een ondernemersplan. Waar nodig helpen we bij de financiële afhandeling vanuit Jeugdwet en WMO tussen zorgaanbieder en gemeente, ofwel via het ‘berichtenverkeer’ (of op allerlei andere wijzen die gemeenten zelf bedacht hebben).

We doen dit altijd vanuit de gedachte van ‘zelfregie’ en ‘eigen kracht’ bij de zorgaanbieder, het zelfde gedachtegoed waarmee ‘onze’ zorgaanbieders ook hun cliënten begeleiden. We nemen niets uit handen, en nemen niets over. We gaan er vanuit dat een zorgaanbieder prima in staat is om zelf zijn eigen bedrijf te runnen. Dit alles wel vanuit het ‘Stepped Care principe’ van ondersteuning op verschillende niveaus, onder het motto ‘zo licht als mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk’. Op- en afschalen is niet alleen in de zorg van toepassing, maar ook bij ons :).

Onze klantenkring varieert van ambulante begeleiding tot kleinschalig wonen, en alleen in Noord Nederland, waarbij we – in contacten met de vele gemeenten – de kleinschalige zorg steeds weer op de kaart te zetten. Omdat we simpelweg geloven in de kracht van kleinschalige zorg.

De lange samenvatting

Schrijf ik de lange samenvatting dan doen we vooral ook – en dat is misschien nog wel onze grootste toegevoegde waarde – niets anders dan verbinden. Hierdoor is inmiddels een stevig netwerk ontstaan van psychologen- en orthopedagogenpraktijken, ambulante begeleiding, ervarend lerentochten, wooninitiatieven en dagbestedingslocaties. Ze delen hun kennis, volgen gezamenlijk trainingen of scholingen en werken samen op cliënt- en/of organisatieniveau.

Scholing op het gebied van medicatieveiligheid bijvoorbeeld, of ziektebeelden, maar ook biedt een van onze zorgaanbieders bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining aan voor medewerkers in de zorg, waarbij je de-escalerend leert ingrijpen bij probleemgedrag of agressie.

Onze klanten werken op organisatie- en cliëntniveau samen. Van gezamenlijke intervisies, hoofd- en onderaannemerschap: cliënt die bij Meet woont, wordt behandeld door Praktijk Gravenburg waarbij – omdat het doel terugkeer is naar huis is – het gezin wordt ondersteund door Noorderkompas. Of de cliënt die individuele begeleiding krijgt van Empasa, en dagbesteding in Drachten doet bij ZWAT. Ook is het samenwerkingsverband van het aantal kleinschalige Jeugdhulpaanbieders in Groningen geïnitieerd door Bureau Lagro; neem eens een kijkje op de website www.zorgkracht12.nl.

Verbinden is het leukste dat er is. Waar er wel eens door deze of gene geroepen wordt dat kleinschalige zorg geen continuïteit kan bieden bij ziekte of anders, is dat bij onze aanbieders niet het geval. Ze kunnen bouwen op elkaar.

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijftien + 8 =