Kleinschalige jeugdhulpaanbieders ontploffen

De groepsapp van een zestigtal kleinschalige zorgaanbieders in het noorden explodeert na een artikel in het Dagblad van het Noorden. Hoezo ‘kleine jeugdzorgbedrijfjes’? Hoe denigrerend wil je het laten klinken? 

Astrid Veldhuizen, bestuurder van Elker-Het Poortje, de grootste jeugdzorginstelling in Groningen, begrijpt er niets van dat gemeenten de kosten zo enorm zien stijgen, net als collega-instellingen Lentis, Ambiq en Accare. “Die merken hetzelfde als wij. Wij zien geen duidelijke groei van de jeugdhulp. Geen van deze aanbieders heeft dit jaar meer budget gekregen.”

Volgens mij werken we niet meer met budgetten, Astrid. De vraag is ook niet of je wel of niet meer geld hebt gekregen, de cruciale vraag is of je evenveel, minder of meer kinderen hebt geholpen, wat het tarief is dat je hebt gedeclareerd bij gemeenten, hoe lang een traject was en hoeveel zorg je binnen dat traject hebt ingezet.

“Gemeenten vrezen dat ze op andere posten moeten bezuinigen als de kosten voor jeugdzorg blijven stijgen. Het verlenen van ‘zware’ jeugdzorg zou niet meer een automatisme zou moeten zijn, en ouders moeten problemen vaker zelf oplossen.” In onze beleving is zware zorg niet iets wat door de ouders opgevangen wordt. Zware zorg komt pas in beeld als ouders en de gemeentelijke WIJ-teams of CJG’s er niet meer uitkomen.

De vraag is inderdaad waar het geld blijft. Een zwart gat is het wat ons betreft niet: onze aanbieders leveren daar, per cliënt geregistreerde, zorg voor.

Ik citeer een van onze aanbieders: “(…) terwijl wij juist maatwerk leveren, veel kortere trajecten hebben, geen wachtlijsten en alleen de uren declareren die we echt maken.” Ik citeer een tweede: “Vorige week nog een voorbeeld gehoord van mijn cliënt die een half jaar doorlooptijd heeft gehad bij A voor een behandeling die bij mij 3-4 weken duurt.”

Blijft de vraag of het niet juist heel goed is wat we nu investeren. Nu gemeenten dichter op de zorg zitten, hopen we immers met eerder ingrijpen de zware zorg in de toekomst minder nodig te maken. De kosten gaan hier dan voor de baten uit.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 × drie =