Voorlopige klantenstop (2019)

Op dit moment hebben we voorlopig een klantenstop ingesteld voor zorgaanbieders die zich nu nog melden voor ondersteuning, omdat we de toestroom van nieuwe zorgaanbieders – die door de eisen in diverse aanbestedingen nog iets willen of moeten met kwaliteit, aanbestedingen en/of berichtenverkeer – amper kunnen behappen. Een aantal heeft de afgelopen maanden al contact opgenomen en ontvangt een dezer dagen nog een offerte. Deze aanbieders nemen we nog mee voor (met name) ondersteuning bij het opzetten van een kwaliteitssysteem (was in de diverse provincies al een eis by the way) en/of aanbestedingen en/of berichtenverkeer.

De solistische aanbieders verwijs ik voor heel Drenthe en Friesland graag naar het keurmerk voor zzp’ers in de zorg. Dit keurmerk is wat ons betreft geen bewijs van een werkend kwaliteitssysteem, maar wordt door diverse gemeenten wel geaccepteerd als zodanig. De RIGG vraagt per 1/1/2020 meer van jeugdhulpaanbieders ten aanzien van ‘het systematisch bewaken, beheersen en borgen van de kwaliteit van zorg’ (artikel 4.1.3 van de Jeugdwet). De Groninger Inkooporganisatie voor jeugdhulp accepteert naast HKZ en ISO ook een eigen kwaliteitssysteem, mits gebaseerd op voornoemde schema’s. Dit na de Q&A ronde van augustus. Daarmee vervalt de eis van perse ISO of HKZ. De definitieve wijzigingen zijn op dit moment nog niet gepubliceerd op de website van de RIGG, maar zijn al wel gecommuniceerd met de huidig gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en administratiekantoren. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de RIGG.

In 2019 hebben we geen ruimte meer en kiezen we er bewust voor om alleen onze huidige klanten te ondersteunen in het (verder) professionaliseren. We hebben door de toestroom op dit moment (en voorlopig) geen ruimte meer in agenda’s om nieuwe klanten aan te nemen of te ondersteunen met kwaliteit en/of aanbestedingen en/of berichtenverkeer. Een ‘losse’ toetsing van een kwaliteitssysteem ter bewijsvoering voor gemeenten is eventueel nog wel een optie. De kosten voor een (grondige) audit door een van de auditoren van Bureau Lagro bedragen € 950 ex btw (dagdeel voorbereiding, vaak ruim een dagdeel toetsen en een dagdeel rapportage en inclusief reiskosten).

Wil je met name iets met kwaliteit dan kijken we na januari weer in hoeverre er ‘lucht’ is bij onze adviseurs. Onze huidige koers is gericht op zorgondernemers die een intrinsieke motivatie hebben om de boel goed voor elkaar te willen hebben en die gemotiveerd zijn om zich daar voor de volle 100% voor in te zetten. Een ander uitgangspunt is: ‘Uw haast is niet mijn spoed’ en dus focussen we op partijen die niet binnen twee maanden iets moeten en willen, omdat een aanbestedende dienst dat bijvoorbeeld vereist.

Wil je na het lezen van dit bericht toch graag onze ondersteuning in 2020 om een kwaliteitssysteem op te zetten, meld je dan (bij voorkeur telefonisch) bij Andrea Lagro, 06-25513851. We inventariseren dan telefonisch in elk geval wat je al wel geregeld hebt, en wat nog niet. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En alleen als de motivatie daarvoor voelbaar aanwezig is natuurlijk:).


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vier + 12 =