Wat doen jullie eigenlijk precies? De update.

‘Wat doen jullie precies?’, zo krijg ik met enige regelmaat de vraag. Meestal volgt een ‘Oef, zoveel’, ‘Waar moet ik beginnen?’ om vervolgens aan een lang en enthousiast betoog te beginnen over wat we doen, waar we voor staan en waar we naar toe willen. Een poging tot ‘de korte samenvatting’ (en een wat langere). Naar aanleiding van onze organisatiebeoordeling, gebruikelijk aan het einde van het jaar, een aangescherpte koers. Het toverwoord is vertrouwen. Onze kernwaarden staan vetgedrukt.

De korte samenvatting

Bureau Lagro ondersteunt professionele kleinschalige zorgaanbieders in hun bedrijfsvoering. Dit doen we vanuit onze inmiddels vastgeroeste missie om de professionele kleinschalige zorg op de kaart te zetten én te houden in een nog immer veranderend zorglandschap. In het belang van de cliënt, want die verliezen we nooit uit ons oog. De cliënt is uiteindelijk waar het ook bij ons om draait.

Ondersteuning varieert van de implementatie of doorontwikkeling van een kwaliteitssysteem (of advies/begeleiding bij een op stapel staande certificering), tot het ondersteunen bij een aanbesteding of het opzetten van een ondernemersplan. Waar nodig helpen we, geheel of gedeeltelijk, bij de administratieve afhandeling tussen zorgaanbieder en gemeente via het zogeheten berichtenverkeer (iJw en iWmo). Ook geven we in het kader van het verder professionaliseren van de zorg, scholingen op diverse zorggerelateerde vlakken. We hebben veel expertise in huis op diverse vlakken en die delen we graag met anderen.

Integer en transparant, gedreven en proactief zijn bij ons de kernwaarden van ons hele handelen. Deze vormen de basis van onze samenwerking binnen de gehele keten van klanten en partners waar we mee te maken hebben. Vertrouwen is het toverwoord.

We werken altijd vanuit de gedachte van ondernemerschap, eigen regie en eigen kracht van de zorgaanbieder, hetzelfde gedachtegoed waarmee ‘onze’ zorgaanbieders ook hun cliënten begeleiden. We nemen niets uit handen, en nemen niets over. We gaan er vanuit dat een zorgaanbieder prima in staat is om zelf zijn of haar eigen bedrijf te runnen, maar werken graag samen en participeren graag in het succes van onze klanten. Dit alles wel vanuit het ‘Stepped Care principe’ van ondersteuning op verschillende niveaus, onder het motto ‘zo licht als mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk’. Op- en afschalen is niet alleen in de zorg van toepassing, maar ook bij ons :).

Onze klantenkring varieert van ambulante begeleiding of behandeling (solistische aanbieders) tot kleinschalig wonen (met vijf locaties). We beperken ons (bewust) tot Groningen, Friesland en Drenthe waarbij we – in contacten met de vele gemeenten – de kleinschalige zorg steeds weer op de kaart blijven zetten. Omdat we simpelweg geloven in de kracht van kleinschalige zorg.

De lange samenvatting

Schrijf ik de lange samenvatting dan vertel ik bovenstaand en daar voeg ik dan het volgende aan toe. Aanbieders betalen, soms in ‘abonnementsvorm’ (dit is een maandelijks bedrag, variërend van € 150 tot rond de € 1.000 per maand) of via een percentage over goedgekeurde declaraties (variërend van 1,5 tot 6%, afhankelijk van de omzet), voor ondersteuning in aanbestedingen en/of kwaliteit en/of berichtenverkeer.

We doen echter niets anders dan verbinden. Hierdoor is in Noord-Nederland inmiddels een stevig netwerk ontstaan van psychologen- en orthopedagogenpraktijken, ambulante begeleiding, ervarend lerentochten, wooninitiatieven en dagbestedingslocaties. Deze aanbieders bieden over het algemeen zorg binnen de Jeugdwet en de Wmo, en een aantal biedt ook zorg binnen de Wlz (en zeker met de wijzigingen in opkomst zal dit aantal groeien).

De aanbieders in ons netwerk delen hun kennis, volgen gezamenlijk trainingen of scholingen, en werken samen op cliënt- en/of organisatieniveau om expertise aan te vullen of continuïteit te borgen. Ze bouwen op elkaar. Kijk eens bij Onze klanten of ga naar Zorgkracht 12.

Onze grootste toegevoegde waarde zit ‘m echter vooral in de kennis van de gehele keten en ons inmiddels grote en nog immer groeiende netwerk van verwijzers, gemeenten (van backoffice en beleidsadviseurs tot inkooporganisaties), grote zorginstellingen en kleinschalige aanbieders. Dit netwerk dat is ontstaan, de contacten, en vaak ook de invloed, is niet in geld uit te drukken. Verbinden vinden we het leukste dat er is, en vooral dáár zit onze grootste kracht.

De koers

We koesteren onze klanten, maar bovenal koester ik mijn medewerkers. Kwaliteit gaat voor kwantiteit, zowel intern als extern. Ondernemerschap en eigen regie van de klant staan voorop. Al geldt dat net zo goed voor onze medewerkers. We blijven – integer en transparant – ook het komende jaar bouwen aan het professionaliseren van de zorg, aan ons netwerk, aan onze kennis en expertise en de daarmee samenhangende invloed op het veranderende zorglandschap. We richten ons het komende jaar vooral op samenwerking in de gehele keten. Op basis van vertrouwen. Altijd op basis van vertrouwen. Want zonder vertrouwen kan er geen samenwerking zijn.

Graag sluit ik af met een ‘Must see’ voor een vrije avond op de bank. Marc Chavannes heb ik na dit relaas, bijna vanuit het diepst van mijn ziel, bedankt voor zijn relaas. Het sterkt me zo in alles wat we al enige tijd roepen, en het geeft zo helder weer wat we signaleren en waar we tegenaan lopen. Want ja, soms voel ik ons een roepende in de woestijn. “Het riet buigt, maar het buigt weer terug.” Aan het einde van het gesprek zei hij: “Andrea, blijf roepen. Dat is de enige manier om het systeem te veranderen.” Aan die woorden houd ik me al maanden, en ik vermoed de komende jaren, vast. Het geeft in elk geval richting aan komend jaar en verder.

https://youtu.be/7ZgkRLyd8pc

Namens een ieder van Bureau Lagro,
Andrea Lagro

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

15 + twintig =