Corona – financieel

Gepubliceerd op 20 maart 2020. Laatst bijgewerkt: 7 juli 15:00 uur

De stand van zaken verandert van dag tot dag. Dit is de meest recente situatie. Houd verder de website van de Rijksoverheid en je gemeente in de gaten.

Links:

Aflossingspauze banken

Banken geven bedrijven half jaar aflospauze vanwege Corona. Neem contact op met je bank voor meer informatie, al benaderde onder andere de Rabobank haar klanten actief na bekendmaking van dit nieuws.

Stand van zaken vanuit de Rijksoverheid

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers (Tozo)

Als zelfstandige kon je voor een periode maart, april en mei aanvullende inkomensondersteuning van maximaal € 1.500 per maand krijgen voor levensonderhoud. Deze regeling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Het sociaal minimum voor alleenstaanden is 70% van het wettelijk minimumloon oplopend tot 100% van het wettelijk minimumloon voor gehuwden en samenwonende partners. Daarnaast kon je een lening aanvragen voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157. Dit bedrag dient binnen maximaal 3 jaar terug te worden betaald en kent een rentepercentage van 2%.

De Tozo wordt verlengd voor de maanden juni, juli, augustus en september, met aangepaste voorwaarden. De regeling geldt voor ondernemers die nu een een uitkering levensonderhoud ontvangen vanuit de Tozo 1 en voldoen aan de voorwaarden van Tozo 2, maar staat ook open voor nieuwe aanvragen. In grote lijnen zijn de regelingen hetzelfde. Een belangrijk verschil is dat bij Tozo 2 het inkomen van de partner wél meetelt voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Ook de lening voor bedrijfskapitaal binnen de Tozo wordt verlengd. Voor de aanvraag geldt dat je moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, je onderneming of een van de vennoten.

Aanvragen kan van 1 juni t/m 30 september via de woongemeente.

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb)

Deze regeling is de opvolger van de TOGS (tegemoetkoming Overbrugging Getroffen Sectoren) en is bedoeld voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden voor de coronacrisis. Niet voor zorgondernemers, constateren we, zie van toepassing zijnde SBI-codes op de website.Voldoe je aan de voorwaarden dan kan je tot € 50.000 euro tegemoetkoming per 4 maanden krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen. De TVL heeft betrekking op de maanden juni, juli, augustus en september.

Aanvragen kan hier vanaf 30 juni tot uiterlijk 30 oktober.

NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud)

Ondernemers met personeel konden voor de maanden maart, april en mei een beroep doen op de NOW 1.0: een tegemoetkoming in de loonkosten bij omzetverlies. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Aanvragen kon tot 6 juni 2020.

De tegemoetkoming is verlengd tot en met september onder aangepaste voorwaarden. Vanaf 6 juli is het mogelijk de tegemoetkoming NOW 2.0 aan te vragen.

Aanvragen van de NOW 2.0 kan hier.

Relevante links vanuit de Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers/financiele-maatregelen


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

12 + 8 =