Andrea Lagro

De rode draad in mijn curriculum vitae is kwaliteitszorg en het verbeteren van mens, proces en organisatie. Na een baan in Engeland en een studie International Business Studies aan de Hanzehogeschool te Groningen, werkte ik bij Cordis Europa NV (een productiebedrijf van medische producten) waar mijn basis ‘in de kwaliteitszorg’ ligt. Daarna koos ik bewust voor een andere richting: zorg, welzijn en onderwijs. Hier werkte ik als staffunctionaris, adviseur, projectleider, kwaliteitscoördinator en interim manager. Een aantal werkgevers waar ik met veel plezier werkte en veel geleerd heb, zijn CMK – kinderopvang voor bedrijven (Paterswolde), ZIENN (Leeuwarden), STAMM CMO (Assen) en de Hanzehogeschool (Groningen).

Eind 2011 startte ik Bureau Lagro, een lang gekoesterde droom: eigen baas, zelf aan het roer. De It-takes-two-to-tango-fase is alweer gepasseerd, inmiddels werken we gedrieën zij-aan-zij aan onze inmiddels vastgeroeste missie om de kleinschalige zorg in het ‘veranderende zorglandschap’ overeind te houden en (blijvend) in hun kracht te zetten. Hierin werken we zeer nauw samen met een aantal experts op het gebied van zorg en welzijn in het algemeen, en aanbestedingen en ICT in het bijzonder. Hierdoor is expertise op het juiste moment beschikbaar. Daarnaast hebben we goede contacten met gemeenten (van contractmanagement tot CJG’s) en gecertificeerde instellingen; zo weten we de gebaande en minder gebaande paden voor onze zorgaanbieders te bewandelen.

De focus van Bureau Lagro ligt op implementatie van kwaliteitssystemen en het verbeteren van processen, naast ondersteuning bij aanbestedingen en het opzetten van berichtenverkeer tussen gemeente en zorgaanbieder. We gaan altijd uit van de eigen kracht en zelfregie van de zorgaanbieder. Hoe meer je zelf kunt, hoe liever we dat hebben; met andere woorden ook onze ondersteuning is net als het ‘Stepped Care’ principe in de zorg gebaseerd op ‘licht waar mogelijk, zwaar waar nodig’. Een greep uit onze ‘producten’:

  • HKZ of ISO (her)certificering bij vooral kleinschalige (en soms grotere) zorgaanbieders,
  • Keurmerkontwikkeling voor kleinschalige zorg,
  • Interne auditing,
  • Ondersteuning in aanbestedingstrajecten WMO en Jeugdzorg,
  • Ondersteuning in berichtenverkeer iJW en iWMO tussen gemeenten en zorgaanbieders,
  • Advies in opzetten van een ECD (elektronisch cliënten dossier).

Voor zorginkoop bij de zorgkantoren in Groningen, Friesland en Drenthe werken we nauw samen met onze partners om de kleinschalige zorg ook hierin te ondersteunen. Los van dit alles helpen we kleinschalige zorgondernemers een eind op weg in de wondere wereld van visie, missie, ondernemers- of beleidsplannen, definiëren van doelgroepen, verbinden met mogelijke ketenpartners, ondersteunen in indicaties en contacten met CJG’s, gebiedsteams, WMO loketten.

Onze kracht is organiseren, verbinden en netwerken. Wij zijn mens- én proces gericht, contactueel sterk, open en helder en zetten beleid om naar – vooral heel concrete – stappen. Wij leveren graag een merkbare bijdrage aan organisatie en medewerkers (en aan onszelf). Kijk voor meer informatie op de volgende LinkedIn pagina of neem contact op voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek. Ook voor netwerkgesprekken staan wij altijd open.