Andrea Lagro

De rode draad in mijn curriculum vitae is kwaliteitszorg en het verbeteren van mens, proces en organisatie. Na een baan in Engeland en een studie International Business Studies aan de Hanzehogeschool te Groningen, werkte ik bij Cordis Europa NV (een productiebedrijf van medische producten) waar mijn basis ‘in de kwaliteitszorg’ ligt. Daarna koos ik bewust voor een andere richting: zorg, welzijn en onderwijs. Hier werkte ik als staffunctionaris, adviseur, projectleider, kwaliteitscoördinator en interim manager. Een aantal werkgevers waar ik met veel plezier werkte en veel geleerd heb, zijn CMK – kinderopvang voor bedrijven (Paterswolde), ZIENN (Leeuwarden), STAMM CMO (Assen) en de Hanzehogeschool (Groningen).

Eind 2011 startte ik Bureau Lagro, een lang gekoesterde droom: eigen baas, zelf aan het roer. De ‘It-takes-two-to-tango-fase’ is allang gepasseerd, inmiddels werken we gevieren (met vijf in aantocht) zij-aan-zij aan onze onderhand vastgeroeste missie om de kleinschalige zorg in het ‘veranderende zorglandschap’ overeind te houden en (blijvend) in hun kracht te zetten.

Hierin werken we nauw samen met een aantal experts op het gebied van zorg en welzijn in het algemeen, en aanbestedingen en ICT in het bijzonder. Expertise is daardoor op het juiste moment beschikbaar. Daarnaast hebben we goede contacten met gemeenten (van contractmanagement tot CJG’s en backoffices) en certificerende en gecertificeerde instellingen. Zo weten we op allerlei vlakken de gebaande en minder gebaande paden voor onze zorgaanbieders te bewandelen.

De focus van Bureau Lagro ligt op de implementatie van kwaliteitssystemen, het verbeteren van processen, en het uitvoeren van een (interne) audit op verzoek van zorgaanbieders, ter voorbereiding op certificering of als bewijsvoering van een werkend kwaliteitssysteem. Dit doen we naast ondersteuning bij aanbestedingen en het opzetten (en uitvoeren) van het iJW en iWMO berichtenverkeer tussen gemeente en zorgaanbieder.

We gaan altijd uit van eigen kracht en zelfregie van de zorgaanbieder. Hoe meer je zelf kunt, hoe liever we dat hebben; met andere woorden ook onze ondersteuning is net als het ‘Stepped Care’ principe in de zorg, gebaseerd op ‘licht waar mogelijk, zwaar waar nodig’.

Een greep uit onze ‘producten’:

  • HKZ of ISO (her)certificering bij vooral kleinschalige (en soms grotere) zorgaanbieders,
  • Keurmerkontwikkeling voor kleinschalige zorg,
  • Interne auditing,
  • Ondersteuning in aanbestedingstrajecten WMO en Jeugdzorg,
  • Ondersteuning in berichtenverkeer iJW en iWMO tussen gemeenten en zorgaanbieders,
  • Advies in opzetten van een ECD (elektronisch cliënten dossier).

Voor zorginkoop bij de zorgkantoren in Groningen, Friesland en Drenthe werken we nauw samen met onze partners om de kleinschalige zorg ook hierin te ondersteunen.

Onze kracht is organiseren, verbinden en netwerken. Wij zijn mens- én proces gericht, contactueel sterk, open, helder en direct, en we zetten beleid graag om naar vooral heel concrete stappen. Wij leveren graag een merkbare bijdrage aan een organisatie en aan hun medewerkers (en aan onszelf).

Kijk voor meer informatie op de volgende LinkedIn pagina en voel je altijd vrij om contact op te nemen voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek. Ook voor netwerkgesprekken staan wij altijd open.