Wat doen jullie eigenlijk precies? De update.

‘Wat doen jullie precies?’, zo krijg ik met enige regelmaat de vraag. Meestal volgt een ‘Oef, zoveel’, ‘Waar moet ik beginnen?’ om vervolgens aan een lang en enthousiast betoog te beginnen over wat we doen, waar we voor staan en waar we naar toe willen. Een poging tot ‘de korte samenvatting’ (en een wat langere). Naar aanleiding van onze organisatiebeoordeling, gebruikelijk aan het einde van het jaar, een aangescherpte koers. Het toverwoord is vertrouwen. Onze kernwaarden staan vetgedrukt.

De korte samenvatting

Bureau Lagro ondersteunt professionele kleinschalige zorgaanbieders in hun bedrijfsvoering. Dit doen we vanuit onze inmiddels vastgeroeste missie om de professionele kleinschalige zorg op de kaart te zetten én te houden in een nog immer veranderend zorglandschap. In het belang van de cliënt, want die verliezen we nooit uit ons oog. De cliënt is uiteindelijk waar het ook bij ons om draait.

Ondersteuning varieert van de implementatie of doorontwikkeling van een kwaliteitssysteem (of advies/begeleiding bij een op stapel staande certificering), tot het ondersteunen bij een aanbesteding of het opzetten van een ondernemersplan. Waar nodig helpen we, geheel of gedeeltelijk, bij de administratieve afhandeling tussen zorgaanbieder en gemeente via het zogeheten berichtenverkeer (iJw en iWmo). Ook geven we in het kader van het verder professionaliseren van de zorg, scholingen op diverse zorggerelateerde vlakken. We hebben veel expertise in huis op diverse vlakken en die delen we graag met anderen.

Integer en transparant, gedreven en proactief zijn bij ons de kernwaarden van ons hele handelen. Deze vormen de basis van onze samenwerking binnen de gehele keten van klanten en partners waar we mee te maken hebben. Vertrouwen is het toverwoord.

We werken altijd vanuit de gedachte van ondernemerschap, eigen regie en eigen kracht van de zorgaanbieder, hetzelfde gedachtegoed waarmee ‘onze’ zorgaanbieders ook hun cliënten begeleiden. We nemen niets uit handen, en nemen niets over. We gaan er vanuit dat een zorgaanbieder prima in staat is om zelf zijn of haar eigen bedrijf te runnen, maar werken graag samen en participeren graag in het succes van onze klanten. Dit alles wel vanuit het ‘Stepped Care principe’ van ondersteuning op verschillende niveaus, onder het motto ‘zo licht als mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk’. Op- en afschalen is niet alleen in de zorg van toepassing, maar ook bij ons :).

Onze klantenkring varieert van ambulante begeleiding of behandeling (solistische aanbieders) tot kleinschalig wonen (met vijf locaties). We beperken ons (bewust) tot Groningen, Friesland en Drenthe waarbij we – in contacten met de vele gemeenten – de kleinschalige zorg steeds weer op de kaart blijven zetten. Omdat we simpelweg geloven in de kracht van kleinschalige zorg.

De lange samenvatting

Schrijf ik de lange samenvatting dan vertel ik bovenstaand en daar voeg ik dan het volgende aan toe. Aanbieders betalen, soms in ‘abonnementsvorm’ (dit is een maandelijks bedrag, variërend van € 150 tot rond de € 1.000 per maand) of via een percentage over goedgekeurde declaraties (variërend van 1,5 tot 6%, afhankelijk van de omzet), voor ondersteuning in aanbestedingen en/of kwaliteit en/of berichtenverkeer.

We doen echter niets anders dan verbinden. Hierdoor is in Noord-Nederland inmiddels een stevig netwerk ontstaan van psychologen- en orthopedagogenpraktijken, ambulante begeleiding, ervarend lerentochten, wooninitiatieven en dagbestedingslocaties. Deze aanbieders bieden over het algemeen zorg binnen de Jeugdwet en de Wmo, en een aantal biedt ook zorg binnen de Wlz (en zeker met de wijzigingen in opkomst zal dit aantal groeien).

De aanbieders in ons netwerk delen hun kennis, volgen gezamenlijk trainingen of scholingen, en werken samen op cliënt- en/of organisatieniveau om expertise aan te vullen of continuïteit te borgen. Ze bouwen op elkaar. Kijk eens bij Onze klanten of ga naar Zorgkracht 12.

Onze grootste toegevoegde waarde zit ‘m echter vooral in de kennis van de gehele keten en ons inmiddels grote en nog immer groeiende netwerk van verwijzers, gemeenten (van backoffice en beleidsadviseurs tot inkooporganisaties), grote zorginstellingen en kleinschalige aanbieders. Dit netwerk dat is ontstaan, de contacten, en vaak ook de invloed, is niet in geld uit te drukken. Verbinden vinden we het leukste dat er is, en vooral dáár zit onze grootste kracht.

De koers

We koesteren onze klanten, maar bovenal koester ik mijn medewerkers. Kwaliteit gaat voor kwantiteit, zowel intern als extern. Ondernemerschap en eigen regie van de klant staan voorop. Al geldt dat net zo goed voor onze medewerkers. We blijven – integer en transparant – ook het komende jaar bouwen aan het professionaliseren van de zorg, aan ons netwerk, aan onze kennis en expertise en de daarmee samenhangende invloed op het veranderende zorglandschap. We richten ons het komende jaar vooral op samenwerking in de gehele keten. Op basis van vertrouwen. Altijd op basis van vertrouwen. Want zonder vertrouwen kan er geen samenwerking zijn.

Graag sluit ik af met een ‘Must see’ voor een vrije avond op de bank. Marc Chavannes heb ik na dit relaas, bijna vanuit het diepst van mijn ziel, bedankt voor zijn relaas. Het sterkt me zo in alles wat we al enige tijd roepen, en het geeft zo helder weer wat we signaleren en waar we tegenaan lopen. Want ja, soms voel ik ons een roepende in de woestijn. “Het riet buigt, maar het buigt weer terug.” Aan het einde van het gesprek zei hij: “Andrea, blijf roepen. Dat is de enige manier om het systeem te veranderen.” Aan die woorden houd ik me al maanden, en ik vermoed de komende jaren, vast. Het geeft in elk geval richting aan 2020 en verder.

https://youtu.be/7ZgkRLyd8pc

Namens een ieder van Bureau Lagro,
Andrea Lagro

 

 

Voorlopige klantenstop (2019)

Op dit moment hebben we voorlopig een klantenstop ingesteld voor zorgaanbieders die zich nu nog melden voor ondersteuning, omdat we de toestroom van nieuwe zorgaanbieders – die door de eisen in diverse aanbestedingen nog iets willen of moeten met kwaliteit, aanbestedingen en/of berichtenverkeer – amper kunnen behappen. Een aantal heeft de afgelopen maanden al contact opgenomen en ontvangt een dezer dagen nog een offerte. Deze aanbieders nemen we nog mee voor (met name) ondersteuning bij het opzetten van een kwaliteitssysteem (was in de diverse provincies al een eis by the way) en/of aanbestedingen en/of berichtenverkeer.

De solistische aanbieders verwijs ik voor heel Drenthe en Friesland graag naar het keurmerk voor zzp’ers in de zorg. Dit keurmerk is wat ons betreft geen bewijs van een werkend kwaliteitssysteem, maar wordt door diverse gemeenten wel geaccepteerd als zodanig. De RIGG vraagt per 1/1/2020 meer van jeugdhulpaanbieders ten aanzien van ‘het systematisch bewaken, beheersen en borgen van de kwaliteit van zorg’ (artikel 4.1.3 van de Jeugdwet). De Groninger Inkooporganisatie voor jeugdhulp accepteert naast HKZ en ISO ook een eigen kwaliteitssysteem, mits gebaseerd op voornoemde schema’s. Dit na de Q&A ronde van augustus. Daarmee vervalt de eis van perse ISO of HKZ. De definitieve wijzigingen zijn op dit moment nog niet gepubliceerd op de website van de RIGG, maar zijn al wel gecommuniceerd met de huidig gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en administratiekantoren. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de RIGG.

In 2019 hebben we geen ruimte meer en kiezen we er bewust voor om alleen onze huidige klanten te ondersteunen in het (verder) professionaliseren. We hebben door de toestroom op dit moment (en voorlopig) geen ruimte meer in agenda’s om nieuwe klanten aan te nemen of te ondersteunen met kwaliteit en/of aanbestedingen en/of berichtenverkeer. Een ‘losse’ toetsing van een kwaliteitssysteem ter bewijsvoering voor gemeenten is eventueel nog wel een optie. De kosten voor een (grondige) audit door een van de auditoren van Bureau Lagro bedragen € 950 ex btw (dagdeel voorbereiding, vaak ruim een dagdeel toetsen en een dagdeel rapportage en inclusief reiskosten).

Wil je met name iets met kwaliteit dan kijken we na januari weer in hoeverre er ‘lucht’ is bij onze adviseurs. Onze huidige koers is gericht op zorgondernemers die een intrinsieke motivatie hebben om de boel goed voor elkaar te willen hebben en die gemotiveerd zijn om zich daar voor de volle 100% voor in te zetten. Een ander uitgangspunt is: ‘Uw haast is niet mijn spoed’ en dus focussen we op partijen die niet binnen twee maanden iets moeten en willen, omdat een aanbestedende dienst dat bijvoorbeeld vereist.

Wil je na het lezen van dit bericht toch graag onze ondersteuning in 2020 om een kwaliteitssysteem op te zetten, meld je dan (bij voorkeur telefonisch) bij Andrea Lagro, 06-25513851. We inventariseren dan telefonisch in elk geval wat je al wel geregeld hebt, en wat nog niet. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En alleen als de motivatie daarvoor voelbaar aanwezig is natuurlijk:).

Scholing Verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Normaliter kosten onze scholingen per persoon zo’n € 85 excl btw (dagdeel) of € 450,- per dagdeel ‘in company’. Omdat we de scholing ‘Verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van cruciaal belang vinden voor elke hulpverlener, bieden we deze aan voor € 45 inclusief btw, of voor klanten met een ‘abonnement’ voor € 37,50 inclusief btw.

Inmiddels hebben tenminste 75 deelnemers de scholing gevolgd, de reacties waren enthousiast en de mond-tot-mond reclame doet z’n werk. Na drie volle scholingen op onze locatie (Leonard Springerlaan 35) en een aantal scholingen aan medewerkers op locatie van onze klanten, hebben we besloten een vierde in te plannen op 28 maart. Wil je er nog bij zijn? Meld je dan aan via onze website https://www.bureaulagro.nl/workshops/.

De scholing is SKJ geaccrediteerd voor 3.50 punten.

Vacatures (algemeen)

BEIDE VACATURES ZIJN INGEVULD

Bureau Lagro

Overtuigd van de kracht van kleinschalige zorg, ondersteunt Bureau Lagro rond de tachtig zorgaanbieders in Noord Nederland, variërend van ambulante begeleiding t/m kleinschalige wooninitiatieven. Wij leveren ondersteuning bij het opzetten van kwaliteitssystemen en in het voorbereiden van certificeringstrajecten, bij aanbestedingsprocedures en bij het daaruit voortkomende berichtenverkeer (iJW en iWMO) tussen gemeenten en zorgaanbieders. Dit doen wij vanuit onze inmiddels vastgeroeste missie om de kleinschalige zorg overeind te houden in een nog immer veranderend zorglandschap (Jeugdwet en Wmo).

Zoektocht

In onze zoektocht naar Hbo geschoold, enthousiast, gedreven, ondernemend en kwalitatief goed en positief ingesteld personeel is Bureau Lagro is op zoek naar twee medewerkers. Beide functies kunnen gecombineerd worden in een fulltime dienstverband. Solliciteer je op een van beide functies dan vragen we een inzetbaarheid van tenminste 24 uur per week.

Algemeen

Voor beide functies zijn we op zoek naar iemand met de volgende (persoons)kenmerken en kwaliteiten:

 • Je hebt feeling met de kleinschalige zorg,
 • Je bent in staat zelfstandig te werken en pleegt overleg waar nodig,
 • Je bent proactief en communicatief – zowel mondeling als schriftelijk – vaardig,
 • Je hebt analytische vaardigheden, een helicopterview maar ook in staat naar een detailniveau te schakelen,
 • Je bent integer; je zegt wat je doet en je doet wat je zegt,
 • Je hebt een gezonde dosis daadkracht en bent flexibel. Wij bieden diezelfde flexibiliteit.

Wat naast je kenmerken en kwaliteiten vooral ook van belang is, is of er sprake is van een klik tussen jou en ons team.

De functies Berichtenverkeer en Kwaliteit zijn eventueel te combineren. Maar dan zoeken we écht naar een speld in een hooiberg.

Wat bieden we?

Afhankelijk van de constructie en invulling is een dienstverband mogelijk van tenminste 24 tot 32 uur per week, met een op kennis en ervaring gebaseerd salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een laptop en een iPhone. Bureau Lagro is een gezond groeiend adviesbureau met een informele werksfeer en enthousiaste, open collega’s. Je mag rekenen op voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen en tot het volgen van opleidingen.

Sollicitatie

Aansluiting op onderstaande functies dient te blijken uit motivering in een brief en een bij te voegen CV, te richten aan andrea.lagro@bureaulagro.nl. Meer informatie kan je, dagelijks tussen 9.30 en 17.30 opvragen via 06-15452904 (berichtenverkeer) of 06-25513851 (kwaliteit).

We willen ons team graag uitbreiden met een

Adviseur Kwaliteit

Deze vacature is ingevuld per 1/3/2019. Reageren heeft geen zin meer.

 

Medewerker Backoffice

Deze vacature is ingevuld per 1/1/2019. Reageren heeft geen zin meer.

Medewerker Backoffice [VACATURE IS INMIDDELS INGEVULD]

Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding of bent tenminste aantoonbaar werkzaam op Hbo niveau. De werkzaamheden kunnen complex zijn, en bevatten het berichtenverkeer tussen gemeente en zorgaanbieder (Jeugdwet en Wmo) met alle uiteenlopende financieringsvormen in Groningen, Friesland en Drenthe van dien.

De inhoud

80% van het berichtenverkeer loopt soepel, de uitdaging zit ‘m in de 20% en varieert van indicaties die niet afgegeven worden, een stapeling van producten die wel of niet mogelijk is, declaraties die afgekeurd worden, de complexiteit in (het inrichten en uitvoeren van) het berichtenverkeer ‘an sich’ en de diverse invullingen daarvan door gemeenten.

Wat ga je doen?

 • Uitvoeren berichtenverkeer voor klanten van Bureau Lagro BV (soms op locatie).
 • Proactieve afstemming met klanten en backoffices over indicaties, intrekkingen, (afkeur van) declaraties en crediteringen.
 • Inrichten van databases voor klanten.
 • Communicatie met softwareleveranciers over problemen/issues.

Wat breng je mee?

 • Je kan logisch nadenken en werkt zelfstandig en nauwkeurig.
 • Je vindt het leuk om softwarepakketten in te richten en te doorgronden.
 • Je overlegt op constructieve wijze met diverse gemeenten om problemen (lees: uitdagingen) te tackelen.
 • Zie verder de persoonskenmerken en kwaliteiten geschetst onder ‘Algemeen’.

Kennis van systemen als Qurentis en Praktijkdata is niet nodig als je aan bovenstaande kwaliteiten en persoonskenmerken voldoet. Kennis van het berichtenverkeer en/of (globale) kennis van de zorg (Jeugdwet en/of Wmo) is een absolute pré.

Je verricht je werkzaamheden over het algemeen op kantoor in Groningen, of op locatie van de klant.

Er zijn twee opties

 1. Je bent in staat om de reguliere 80% van het berichtenverkeer uit te voeren, en vind je uitdaging in het tackelen van de overige 20%, of
 2. Je kan en wilt de functie op kortere of langere termijn ontwikkelen en van Medewerker berichtenverkeer doorgroeien naar een Specialist Berichtenverkeer. Dit betekent dat je ook op strategisch, financieel en/of beleidsmatig niveau kan overleggen met gemeenten en inkooporganisaties, zorgaanbieders mogelijk kan ondersteunen in aanbestedingstrajecten en voor de aanbieder spreekbuis kan zijn in marktconsultaties. Je ondersteunt in prognoses inzake Jeugdhulp Groningen en bij productieverantwoordingen.

Salaris is afhankelijk van niveau, ervaring en instroom als medewerker of als specialist.

Adviseur kwaliteit [VACATURE IS INMIDDELS INGEVULD]

Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding of je bent tenminste aantoonbaar werkzaam op Hbo-niveau. (Eerdere) ervaring in de zorg is een grote must, omdat je in dat geval de praktische kant van het werk kent en je je kunt verplaatsen in de werkwijze van de zorgaanbieder. Je weet waar knelpunten kunnen liggen op het gebied van de praktische uitvoering van de zorg versus wet- en regelgeving en je kan je verplaatsen in de aanbieder. Daarmee creëer je draagkracht als je adviezen uitbrengt.

De inhoud

Ondersteunen van kleinschalige zorgaanbieders in Noord Nederland in het opzetten van een kwaliteitssysteem. Dit betreft over het algemeen HKZ Kleine Organisaties, HKZ Zorg en Welzijn, ISO 9001 of 15224, of ons eigen Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg (KKZ).

Wat ga je doen?

 • Je adviseert zorgaanbieders in het opzetten van een kwaliteitssysteem (van beleid tot primaire en ondersteunende processen).
 • Je geeft staat vooral concrete adviezen en weet de zorgaanbieder te motiveren.
 • Je voert nulmetingen of een audit uit bij een klant en toetst aan diverse kwaliteitsnormen.
 • Je draagt bij aan het verder implementeren van ons eigen kwaliteitssysteem (op weg naar ISO certificering) en het door ons ontwikkeld Kwaliteitssysteem voor Kleinschalige Zorg.

Werkzaamheden zijn uit te breiden met het geven van trainingen of scholingen op het gebied van AVG, zorg gerelateerde onderwerpen, ziektebeelden, medicatieveiligheid, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat breng je mee?

 • Je kan logisch nadenken, je werkt enthousiasmerend en kan diverse kwaliteitsnormen vertalen naar vooral praktische zaken.
 • Je hebt kennis van vigerende wet- en regelgeving.
 • Je bent proactief en communicatief (zowel mondeling als schriftelijk) vaardig.
 • Je bent in staat jezelf te verplaatsen in zowel de solistische jeugdhulpaanbieder als ook in een kleinschalige woonsetting met meerdere locaties.

Zie verder de algemene persoonskenmerken en kwaliteiten zoals eerder geschetst.

Je verricht je werkzaamheden in Groningen, maar bent ook vaak werkzaam op locatie van de klant. Een rijbewijs en auto is een absolute must. Salaris is afhankelijk van niveau, (aantoonbare) ervaring en ‘vakvolwassenheid’.

We ontvangen graag je reactie vóór 3 december 2018.

Kleinschalige jeugdhulpaanbieders ontploffen

De groepsapp van een zestigtal kleinschalige zorgaanbieders in het noorden explodeert na een artikel in het Dagblad van het Noorden. Hoezo ‘kleine jeugdzorgbedrijfjes’? Hoe denigrerend wil je het laten klinken? 

Astrid Veldhuizen, bestuurder van Elker-Het Poortje, de grootste jeugdzorginstelling in Groningen, begrijpt er niets van dat gemeenten de kosten zo enorm zien stijgen, net als collega-instellingen Lentis, Ambiq en Accare. “Die merken hetzelfde als wij. Wij zien geen duidelijke groei van de jeugdhulp. Geen van deze aanbieders heeft dit jaar meer budget gekregen.”

Volgens mij werken we niet meer met budgetten, Astrid. De vraag is ook niet of je wel of niet meer geld hebt gekregen, de cruciale vraag is of je evenveel, minder of meer kinderen hebt geholpen, wat het tarief is dat je hebt gedeclareerd bij gemeenten, hoe lang een traject was en hoeveel zorg je binnen dat traject hebt ingezet.

“Gemeenten vrezen dat ze op andere posten moeten bezuinigen als de kosten voor jeugdzorg blijven stijgen. Het verlenen van ‘zware’ jeugdzorg zou niet meer een automatisme zou moeten zijn, en ouders moeten problemen vaker zelf oplossen.” In onze beleving is zware zorg niet iets wat door de ouders opgevangen wordt. Zware zorg komt pas in beeld als ouders en de gemeentelijke WIJ-teams of CJG’s er niet meer uitkomen.

De vraag is inderdaad waar het geld blijft. Een zwart gat is het wat ons betreft niet: onze aanbieders leveren daar, per cliënt geregistreerde, zorg voor.

Ik citeer een van onze aanbieders: “(…) terwijl wij juist maatwerk leveren, veel kortere trajecten hebben, geen wachtlijsten en alleen de uren declareren die we echt maken.” Ik citeer een tweede: “Vorige week nog een voorbeeld gehoord van mijn cliënt die een half jaar doorlooptijd heeft gehad bij A voor een behandeling die bij mij 3-4 weken duurt.”

Blijft de vraag of het niet juist heel goed is wat we nu investeren. Nu gemeenten dichter op de zorg zitten, hopen we immers met eerder ingrijpen de zware zorg in de toekomst minder nodig te maken. De kosten gaan hier dan voor de baten uit.

Berichtenverkeer: berichtenapp versus software

VNG Berichtenapp

We krijgen veel vragen over de VNG Berichtenapp (VNG=Vereniging van Nederlandse Gemeenten), en wat nu ‘handig’ is, zeker voor wat betreft het ‘administratiekantoorverhaal’. Zorgaanbieders moeten in Groningen voor Jeugdhulp een keuze maken of ze het berichtenverkeer willen uitbesteden, of het zelf willen doen. Ter leering ende vermaecke wat achtergrondinformatie.

Achtergrond

De Berichtenapp maakt het voor kleine(re) zorgaanbieders en gemeenten zonder geschikte softwareoplossing mogelijk om aan te sluiten op het landelijke berichtenverkeer iWmo/iJw. De Berichtenapp, voorheen als pilot in gebruik, heeft een tijdelijke status gekregen tot april 2018. (…)

De Berichtenapp, die het voor zorgaanbieders en gemeenten mogelijk maakt om aan te sluiten op het berichtenverkeer WMO en Jw, is beoordeeld als een nuttige en noodzakelijke toepassing. (…)

Bron en lees meer op: https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/isd-informatievoorziening-sociaal-domein/berichtenapp-iwmo-en-ijw

Berichtenapp in de praktijk

In de praktijk betekent dit dat je met de Berichtenapp van een gemeente een 301 ontvangt (de ‘digitale beschikking’) op basis waarvan je zorg mag leveren. Hierop verstuur je binnen de app een bevestiging (of afwijzing) middels een 302, meld je een start zorg of einde zorg (conform eis gemeente), en declareer je via een 303-D (declaratie) of 303-F (factuur) op basis van de gegevens uit de eerder ontvangen 301.

Voordelen:
 • Het is gratis. Tot 1 april 2018. Vooralsnog is nog onduidelijk of de app wordt voortgezet. En als ‘ie wordt voortgezet, dan zal dat niet meer gratis zijn. Want hier is sprake van oneerlijke concurrentie, vindt een aantal softwareontwikkelaars.
 • Als je een beetje handig bent met Excel en snapt hoe een bericht in elkaar zit, is het berichtenverkeer via de app best te doen.
Nadelen:
 • Binnen de app moet je zelf bijhouden wat er van een cliënt binnen is, en wat niet.
 • Een komma verkeerd of een spatie teveel geeft een foutmelding bij VECOZO. Je moet zelf op zoek naar de fout in de spreadsheet en opnieuw versturen, totdat ‘ie goed is en zonder foutmelding naar de gemeente gaat.
 • Handmatige verwerking kost tijd.
 • Declareren gaat best oké, met een paar cliënten en een paar gemeenten, dat is prima bij te houden. Als je tien cliënten hebt in tien gemeenten, wordt het al lastiger, 34 cliënten in 16 gemeenten wordt dan langzaamaan uitdaging.
 • Heb je eens teveel gedeclareerd (bijvoorbeeld meer dan de omvang of buiten de geldigheidsduur van de beschikking) dan ontvang je van de gemeente, middels een 304, afkeur op je declaratie. Die moet je dan herstellen: eenheden (etmalen, uren – te declareren in een tarief per minuut – of dagdelen) wijzig je, en vervolgens dien je een nieuwe 303-D (of 303-F, afhankelijk van wat een gemeente wil) in. Crediteren bij een 303-F is voor sommige zorgaanbieders al snel hogere wiskunde. Al met al wordt het allengs lastiger om het hoofd nog koel te houden.
 • Het grootste nadeel echter is dat er geen correlatie is tussen het ene en het andere bericht. Bureau Lagro – en inmiddels een groot aantal van onze zorgaanbieders – werkt met software waar je kunt zien dat er een 301 is ontvangen, maar nog geen 302 is verstuurd. Of dat we wél gedeclareerd hebben in een bepaalde maand (declareren kan in het berichtenverkeer alleen per maand per gemeente), maar dat we nog geen 304 met goedgekeurde of afgekeurde, of deels goedgekeurde en deels afgekeurde ‘productie’, hebben ontvangen. Voor een goed proces is de volgordelijkheid van belang.

Productieverantwoording

Het werkt prima met de berichtenapp, het hoeft geen hogere wiskunde te zijn, met een beetje logisch verstand kom je er (per bericht) wel uit. De vraag die je je moet stellen is of je nog in staat bent om bij meer cliënten, meer gemeenten, deels afkeur – of erger nog crediteringen – aan het einde van het jaar uit alle spreadsheets die je hebt verzameld een productieverantwoording in elkaar te zetten? Die is nodig voor een finale kwijting. Hierin geef je aan wat je aan 23 Groninger gemeenten over een jaar aan jeugdzorg hebt geleverd; uit alle spreadsheets heb je de correcties er vanaf getrokken en hoop je dat je de foutieve declaratie en de nieuwe, niet dubbel hebt geteld – we kennen onze Pappenheimers onderhand. Het bedrag dat jij aangeeft in je productieverantwoording dient overeen te komen met wat de RIGG aan productie heeft staan. Zonder enige samenhang in berichten wordt dit best een lastig verhaal, zo is onze ervaring.

Administratiekantoor of niet?

Ons uitgangspunt is altijd eigen kracht en zelfregie van de zorgaanbieder, net als de zorgaanbieder hoop ik uitgaat van eigen kracht en zelfregie van de cliënt. Waar je ondersteund wilt worden, ondersteunen we uiteraard, vanuit onze inmiddels vastgeroeste missie de kleinschalige zorg overeind te houden. Maar of je voor een administratiekantoor kiest of het zelf wilt doen is vooral je eigen keus. Het hangt af van je eigen kennis en je eigen wens cq wil om er tijd in te steken – en of je die je wel of niet hebt – om te puzzelen en uit te pluizen. Neem daarin mee dat het ook goed om de tijd die je hebt om af te stemmen met backoffices waarom er precies is afgekeurd, of wanneer die 301 nu komt op de 315 die je hebt gedaan, of hoe het zit met bevoorschotting als het berichtenverkeer eens niet loopt (zoals na de update naar 2.1, waar berichten kwijtraakten en er sprake was van verkeerde goed- en afkeur op declaraties).

Groene vink en software-/zorgadministratiepakket

Onze ervaring sinds 2015 leert ons inmiddels dat een systeem weliswaar tijd kost, en energie, en zeker ook geld, maar dat het uiteindelijk onder de streep een hoop frustratie wegneemt, en vooral veel tijd oplevert. Waar je voor moet kiezen? Wij hebben bijzonder goede ervaringen met Qurentis, in die zin zijn zij onze ‘preferred supplier’. Nedap is een andere optie. Leg je oor te luister bij andere zorgaanbieders, vraag hen naar ervaringen.

Bij deze overwegingen is voor een softwarepakket een belangrijke vereiste of een systeem een Groene Vink heeft gekregen van het Nederlands Zorginstituut. Zie daarvoor de volgende website: https://www.istandaarden.nl/de-groene-vink-voor-istandaarden/overzicht-groene-vink-deelnemers-2017. Waar nodig kunnen we voor referenties zorgen, ook voor andere systemen. Eén belangrijke aanvulling nog: als je óók nog op zoek bent naar een zorgadministratiepakket waarin je zorgplannen, rapportages, evaluaties op een veilige manier op wilt kunnen slaan, dan is het zeker de moeite waard om eens naar een softwareoplossing te kijken, één die combineert met berichtenverkeer, waar je je uren kunt boeken, kunt rapporteren en tegelijkertijd kunt declareren.

Informatie

Voor vragen kan je ons altijd bellen, ook in de avonduren. Wil je voor Groningen meer informatie, kom dan naar een van de informatiebijeenkomsten. Graag geven we dan meer toelichting op bovenstaand geheel.

Informatiebijeenkomsten Administratiekantoor

In week 40 en 41 organiseert Bureau Lagro een aantal informatiebijeenkomsten voor jeugdhulpaanbieders die overwegen het administratieve proces met 23 Groninger gemeenten (opnieuw) uit te besteden. Aan de orde komen werkwijze, automatisering, financiering en samenwerking.

We verzoeken je vriendelijk om je (spoedig) aan te melden en aan te geven of je alleen komt of met (max) twee personen. Dit omdat we graag zeker willen weten dat de grootte van de locatie passend is bij het aantal aanmeldingen.

We willen tevens met klem benadrukken dat er in het kader van mededinging NIET (onderling noch met ons) inhoudelijk over de ‘Open House’ procedure gesproken wordt tijdens deze bijeenkomsten.
Je hebt de keuze uit de volgende avonden cq middagen:
 • Maandag 2 oktober, inloop en koffie/thee 18.45, start 19.00 uur
 • Woensdag 4 oktober, inloop en koffie/thee 14.15, start 14.30 uur
 • Woensdag 4 oktober, inloop en koffie/thee 18.45, start 19.00 uur
 • Vrijdag 6 oktober, inloop en koffie/thee 18.45, start 19.00 uur
 • Maandag 9 oktober, inloop en koffie/thee 14.15, start 14.30 uur
 • Maandag 9 oktober, inloop en koffie/thee 18.45, start 19.00 uur

Je kunt je aanmelden via administratiekantoor@bureaulagro.nl. We zien je graag op tijd verschijnen zodat we klokslag 19.00 (of 14.30) uur kunnen beginnen. We kunnen ons namelijk voorstellen dat er veel vragen zijn, en willen alle tijd en ruimte hebben om deze te kunnen beantwoorden. Mocht de locatie wijzigen, dan hoor je dat uiterlijk 29 september.

Bijeenkomsten vinden zonder tegenbericht plaats bij

Sociaal Lunchcafé Het Schathuis,
Jan Wolkerslaan 2,
Groningen.

Dit is een relatief nieuw adres en nog niet bekend in alle navigatiesystemen, zo leert de ervaring. Vanaf kruising Verlengde Hereweg/Van Ketwich Verschuurlaan rijdend richting Hoornse Meer sla je de eerste weg links in. Je rijdt op een nieuwbouwwijk af, en kunt niet anders dan naar links waarop je recht op de heg/hek langs het prachtige Schathuis afrijdt.

Tot dan!