Corona – nieuwsbrief

Op dit moment worden we (en vooral ik) bestookt met vragen over het wel of niet open houden van locaties voor dagbesteding, logeeropvang, of het wel of niet laten doorgaan van ambulante ondersteuning. Onderstaande tekst heb ik als nieuwsbrief naar onze klanten gestuurd, maar deel ik ook op deze manier.

Ik constateer dat veel zorgaanbieders creatief zijn in het vinden van oplossingen. Ik hoor ook dat een aantal zorgaanbieders kampt met ziekte onder het personeel en alles op alles zet om (zeker in het geval van wonen) de zorg te kunnen blijven continueren. Ik weet ook dat de zorg voor het gros van jullie dé bron van inkomsten is, en dat je – met uitzondering van de resultaatgerichte inkoop in Drenthe met vaste tarieven per maand – volgens de afgesloten overeenkomsten met gemeenten geen zorg mag declareren die niet daadwerkelijk geleverd is.

Tot op heden leek de enige gemeente die hierover iets gecommuniceerde, ons Gallisch Dorp in Friesland te zijn geweest, Smallingerland. Veel loopt daar niet goed, maar dit dan weer wel. Ondertussen krijg ik na de melding in onze groepsapp her en der mails binnen, van ook gemeente Groningen en gemeente Westerkwartier. Met gemeente Emmen heb ik contact gehad en informatie ontvangen, zij hanteren eenzelfde matrix die Groningen ook gebruikt en oorspronkelijk uit Breda komt (zo begreep ik). Ik concludeer ook dat wanneer contractmanagers om raad wordt gevraagd door zorgaanbieders her en der, niet iedereen een kant en klaar antwoord heeft op de vragen die leven. Begrijpelijk ook. Op verzoek van velerlei aanbieders heb ik diverse gemeenten en inkooporganisaties in Noord Nederland vriendelijk edoch dringend verzocht een standpunt in te nemen. Bijvoorbeeld over het continueren van de zorg, over de inzet van niet gekwalificeerd personeel, over financiële consequenties. Ook heb ik verzocht de definitieve termijnen voor inschrijving NMD (met uitzondering van de termijn van aanstaande maandag) op te schorten. De inschrijving Open House RIGG is vanmiddag gelukkig verschoven.

Voor zover ik het coronaveld nu kan overzien, ben ik de volgende mening toegedaan, mijn immer aanwezig logica en boerenverstand hanterend, en met ons eigen uitgangspunt boven alles: als Bureau Lagro hebben we hierin een verantwoordelijkheid te nemen, en daarbij ook een voorbeeldfunctie. Mijns inziens geldt dit ook voor jullie als zorgaanbieder. Correct me if I’m wrong. Let wel, al wat ik stel: jullie zijn De Zorgtijgers, je hebt misschien andere ervaringen of betere ideeën. Jullie zijn de experts. Wat ik hieronder stel, is mijn persoonlijke standpunt op dit moment (en kunnen geen rechten aan worden ontleend), doch ongetwijfeld gedragen door mijn collega’s. Dit standpunt kan morgen door nieuwe maatregelen, of nieuwe inzichten, anders zijn.

Weet dat de uiteindelijke afweging áltijd jouw afweging is, vertrouwend op je eigen professionaliteit over het wel of niet leveren van zorg. Rapporteer en documenteer waar nodig je overwegingen op cliëntniveau. Financiële overwegingen om zorg te leveren kunnen wat mij betreft geenszins de overhand hebben, het algemeen belang en de gezondheid van een ieder staat voorop. Ik hoop dat deze tekst helpend is om goede en weloverwogen keuzes te maken. Bellen mag, mailen liever op dit moment. Afhankelijk van prioriteit bel ik, of een van mijn collega’s, terug op een tijdstip dat ons schikt.

Dit alles in acht nemend, kom ik tot het volgende relaas. En, ja, ik weet het, veel tekst…

ZORG

Daar waar ik aan links refereer vind je in een aparte blog, en soms in deze tekst. Richtlijnen RIVM en GGD zijn altijd leidend. De RIVM heeft de eisen voor zorgprofessionals aangescherpt, zie link (volg flowchart onderaan).

Hieronder wat gedachten vanuit logica en boerenverstand, aan de hand van vragen uit ‘het veld’, en ideeën vanuit ‘het veld’, al is er een wezenlijk verschil in soorten zorg. Wonen is anders dan ambulante begeleiding, anders dan dagbesteding, en anders dan logeeropvang:

 • Daar waar de zorg niet cruciaal is en ‘van levensbelang’, dus ‘uitstelbaar’, zou je m.i. als aanbieder dezelfde lijn moeten trekken als ook ziekenhuizen dat doen. Dit betekent geen risico’s nemen, en risico’s mijden daar waar dit kan. Dus alle afspraken die gepland zijn, bel je af. Thuiswerken is het uitgangspunt. Je levert geen zorg op locatie (van jou als aanbieder of thuis bij de cliënt). In principe ben je dicht, maar je houdt de deur altijd op een kier. De kier is afhankelijk van doelgroep, problematiek en zorgvraag van de cliënt. Blijf vooral doorlezen!
 • Zoek vooral naar creatieve oplossingen. Contact via mobiel, videobellen, Skype, Facetime. Beveiliging van gesprekken in de vorm van versleuteling is echter een Groot Aandachtspunt. Zie handige links.
 • Beslis op individueel niveau per cliënt wat de inzet gaat zijn (dagelijks bellen, wekelijks bellen, uitstellen van afspraken), vooral als de zorg niet ‘uitstelbaar’ is of blijkt te zijn. Inventariseer samen met cliënt of wettelijk vertegenwoordiger. Zoek samen naar oplossingen en neem ze vooral mee in je overwegingen. Overleg! Klakkeloos besluiten nemen over het hoofd van een cliënt heen, spreekt niet van ‘eigen regie’. Die werkwijze wordt helaas ook gehanteerd, hoor ik. Lijkt me niet de bedoeling.
 • Bewaar rust. Onrust is besmettelijk, rust ook. Werkt ook bij mijn kinderen. Dat geldt ook voor doemdenken. Voor nu is het wat het is, morgen kan het anders zijn. Zoonlief heeft de neiging om er van alles bij te verzinnen en hoe erg het wel niet kan worden. Ik focus vooral op vandaag en het hier en nu. Dat helpt. Gebruik een planner en een aftelkalender (bijlage).
 • Rutte heeft het over gedoseerde besmetting en ‘groepsimmuniteit’ waar ik het mijne van denk. Graag verwijs ik naar een heel helder artikel van vandaag in De Correspondent hierover. Lid worden is aan te bevelen, zie handige links. Maar dat terzijde.
 • Overleg met je cliënt wat hij/zij/ze nodig heeft/hebben. Focus per cliënt op wat er nodig is. Houd ook met beeldbellen de structuur aan die je normaal gebruikt in je begeleiding, al is de situatie anders. Vraag naar ouders, broertjes, zusjes. Laat ze in beeld komen, kijk hoe het met ze gaat, hoe ze zich gedragen, ook naar elkaar toe. Observeer. Kijk naar gedrag. Houd ook de humor erin en relativeer. Spreek vaste tijden af voor begeleiding via beeld. Structuur blijft cruciaal, de afspraken blijven staan, alleen nu even ‘anders’.
 • Cliënten waarbij de veiligheid in het geding komt, of daar waar je signalen ontvangt dat dit kan gaan gebeuren – met andere woorden: de zorg is niet (langer) ‘uitstelbaar’ – begeleid je wel. Daar is de urgentie simpelweg hoog. Let op signalen tijdens het beeldbellen of de telefoongesprekken, houd de risico’s waar sprake van kan zijn voor ogen. Je had niet voor niets een risico-inventarisatie op cliëntniveau gedaan. Agressie? Psychiatrisch? Eenzaamheid/vereenzaming? Seksualiteit? Houd (al dan niet veel) contact op afstand, en een vinger aan de pols. Als het nodig is, uiteraard face-to-face. Alle clichés zijn waar: ‘nood breekt wet’ lijkt ook hier te gelden. Check van tevoren of er sprake is van klachten binnen het gezin voordat je er naar toe gaat (mits zelf klachtenvrij natuurlijk). Houd je aan de hygiënevoorwaarden en neem afstand in acht.
 • Daar waar logeeropvang of dagbesteding geboden wordt, in principe dicht, maar deur op een kier. Er zijn cliënten die de hele week met het hele gezin thuis zitten. Of met andere bewoners elders in een woonhuis. Er zijn cliënten met dagbesteding die vereenzamen als alles wegvalt. Het vergt een continue afweging van de zorgaanbieder. Houd contact met cliënt of ouders (cq voogden). Want ik kan me heel goed voorstellen dat situaties escaleren wanneer de spanning oploopt. Ik noem maar wat. De situatie vandaag kan anders zijn dan aanstaande vrijdag. Stem af met ouders. Beslis per cliënt.
 • Overleg met je orthopedagoog, aka regievoerder! Overleg met de casemanager van de gemeente.
 • Stagiaires blijven thuis (tenzij er sprake is van overmatig veel ziekte natuurlijk, dan wordt het een ander verhaal).
 • Bewoners in zorg kan je simpelweg niet naar huis sturen, ze zijn immers niet voor niets (vrijwillig dan wel onvrijwillig) uit huis geplaatst of hebben een indicatie Beschermd Wonen. Idee: kwetsbare bewoners dagelijks (oor)temperaturen? De meeste aanbieders die wonen bieden, zijn bij mijn weten inmiddels zo goed als ‘op slot’. Dat wil zeggen: geen bezoek (familie noch vrienden), alleen gezond personeel is werkzaam. Eén aanbieder is zo slim om de helft van haar personeel in ‘thuisquarantaine’ te plaatsen; de andere helft verleent zorg zolang er geen gezondheidsklachten zijn, maar zijn ‘inwisselbaar’ in het geval er bij de werkende zorgverleners wel klachten ontstaan. Het moet natuurlijk in jouw situatie wel passen.
 • Afspraken als tandarts (als tandarts daar zelf al geen actie op heeft genomen) worden afgezegd. Schoonmakers blijven thuis. Er zijn genoeg helpende handen, die kunnen poetsen? Het geeft bewoners wat te doen.
 • Kinderen die thuis zijn en nog terug moeten komen naar ‘locatie’, kunnen alleen terugkomen als ze geen klachten hebben. Anders overleg je met toegang, voogd, over wat te doen, maar dat spreekt voor zich lijkt me. Houd een vinger aan de pols, bel dagelijks hoe het gaat, meerdere momenten per dagen. De afweging voor vandaag kan anders zijn dan die van morgen.
 • Kinderen gaan niet naar huis, naar ouders, zolang de maatregelen van kracht zijn. Wees hier duidelijk in naar kind én ouders.
 • Kijk naar een daginvulling, bewaar structuur, structuur, structuur. Op YouTube staan leuke bewegingstussendoortjes, bewegen in de klas, senioren in beweging. De potgrond is bijna uitverkocht, iedereen is bezig in de tuin. Ga geocachen. Op LinkedIn kwam een woongroep voorbij die met luide muziek een voorjaarsschoonmaak hield. Met taart na. Hang schilderijen op. Ruim op. Gooi weg (eindelijk). Ga tekenen, schilderen, kleien. Bosbingo. Beweegbingo (zie bijlagen). Ga knutselen voor Pasen. Ga fietsen. Ga schommelen in de tuin. Ga naar buiten in kleine(re) groepen. Ga níet met z’n allen naar de supermarkt. Houd afstand van anderen. Breng (nieuwe) structuur, en maak die kenbaar. Net als in de klas. Net als tijdens de dagbesteding.
 • Reinheid, rust en regelmaat boven alles. Zoals altijd.

Afijn, zoiets.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES

Ik realiseer me terdege dat dit voor ons allemaal financiële consequenties heeft. Ik spreek creatieve zorgaanbieders die veel doen met videobellen, om de korte lijn te houden met ouders, die opeengepakt met hun kinderen thuis zitten. Op deze manier bied je een vorm van ondersteuning en begeleiding (en dus kan je declareren), al zal het grosso modo minder zijn dan anders. Er is een aanbieder dagbesteding die gewapend met onder andere handgel (en klachtenvrij!!) boodschappen haalt voor ouderen, verspreid, en niet voor tien ouderen op een dag. Met de andere cliënten is er dagelijks – vooral ook telefonisch – veel contact. Vereenzaming is geen issue en iemand houdt een oogje in het zeil. Hij is er voor de oudere en vooral ook voor het netwerk, als klankbord en steun en toeverlaat.

Ook in ons geval heeft het financiële consequenties: over de zorg die jullie niet kunnen declareren, kunnen wij geen percentages berekenen. Een financiële buffer helpt, ik neem voorlopig mijn verlies in deze. Waar nodig volg ik mijn eigen link hieronder (over regelingen vanuit de Rijksoverheid vind je hieronder meer). Gelukkig kunnen we qua kwaliteit en aanbestedingen ook telefonisch en via mail de nodige ondersteuning leveren, een soortement van resultaat gericht zorg leveren voor vaste bedragen per maand.

Mocht je onverhoopt in een situatie belanden waar liquiditeit een issue wordt, zeker omdat landelijke regelingen nog niet beschikbaar zijn, dan is het verstandig om direct contact op te nemen met je bank. Volg ook de links hieronder, al is er op dit moment nog vrij weinig bekend. Uiteraard kan je ook contact opnemen met contractmanagement van de gemeente(n) waarvoor je werkzaam bent. Voor de ‘ABC en ABCD’-aanbieders kan je contact opnemen met mij, ik heb op dit moment – ook in het licht van de productieverantwoordingen – en eigenlijk zoals altijd, een korte lijn met de RIGG. Overigens is er op dit moment dagelijks contact met diverse gemeenten over diverse onderwerpen, met name corona en alle issues hieromtrent.

CONTACT MET IGJ

Zorg Anders heeft contact gehad met de IGJ, over de eventuele inzet van niet gekwalificeerd personeel en het standpunt van de inspectie in deze. Zorg Anders heeft naar de IGJ aangegeven dat er mogelijk een tijd komt dat gekwalificeerd personeel niet meer beschikbaar is. Ik verwijs in elk geval naar de website www.nu91coronadossier.nl.

Hoewel het standpunt nog niet formeel is – maar de inspectie wel heeft aangegeven hierover een standpunt in te gaan nemen – is de mondelinge toelichting van de inspecteur dat ‘niet gekwalificeerd personeel ingezet kan worden, mits samen met gekwalificeerd personeel, en onder de voorwaarde dat de zorgaanbieder aantoonbaar kan maken dat deze er alles aan heeft gedaan om gekwalificeerd personeel in te zetten. Bij voorkeur worden dan mensen ingezet die ooit in de zorg gewerkt hebben, of studenten die een opleiding doen in de zorg en nu toch thuis zitten.’

Want met zes personeelsleden ziek thuis, ‘komt er een tijd dat ik mijn buurvrouw moet vragen’, aldus Martin.

PERSONEEL

Informatie voor werknemers vind je terug in de bijlage en op de website van bijvoorbeeld de FNV (zie handige links).

Bij een nijpend tekort aan gezond personeel kan je contact opnemen met Martijn Meijerink, Hoe Zorg Jij, 06-23170796, martijn@hoezorgjij.nl of een vraag in een van onze groepsapps stellen. Ik heb deze week de eerste twee zorgaanbieders met elkaar gelinkt: de een sluit dagbestedingslocaties, de ander kampt met ziek personeel. Zzp’ers die beschikbaar zijn, horen we graag, Martijn ook. Verbinden is, zoals u weet, ons toverwoord. Je kunt mailen naar sanne.waker@bureaulagro.nl of contact opnemen met Hoe Zorg Jij.

Werktijdverkorting is niet meer aan de orde, de regeling is stopgezet. Meer info over alternatief (een aanvraag indienen kan echter nog niet):
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Meer info, ook voor zzp’ers: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

De Belastingdienst over corona https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/content/coronavirus verwijst naar Rijksoverheid en Rijksoverheid verwijst naar Belastingdienst.
Klik vooral door op de links op deze pagina.

Afijn, zo mijn gedachtespinsels. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Wie tips heeft, mag deze delen met ons, wij plaatsen ze op de website. Een aparte blog met Handige Links volgt zo. Blijf onze website [Nieuws] dus in de gaten houden. Mailadres redactie: sanne.waker@bureaulagro.nl

Een hartelijke ellebooggroet namens ons allen,

Andrea Lagro

Onze maatregelen t.a.v. corona

Update: 21 maart 2021

Lees hier welke maatregelen Bureau Lagro treft ten aanzien van het coronavirus.

Klanten en dienstverlening

Algemeen

 • Sinds de persconferentie van 14 december 2020 werkt iedereen (nog steeds) thuis.
 • Bezoeken aan klanten worden zonder uitzondering omgezet in online afspraken.
 • Audits worden remote ingepland.
 • Bij coronaverschijnselen plannen medewerkers uiteraard onmiddellijk een coronatest in via https://coronatest.nl/, en communiceren test en resultaten met directeur.

Bezoek van externen of aan klanten

We ontvangen geen bezoekers in Groningen of Stedum, slechts bij hoge uitzondering en alleen wanneer strikt noodzakelijk.

Bijeenkomsten

Alle live groepsbijeenkomsten hadden we al geannuleerd en omgezet in ZOOM-sessies. De nieuwe planning voor scholingen is gepubliceerd, vooralsnog vinden alle scholingen plaats via ZOOM. Trainingen of scholingen waarbij ‘een fysieke aanwezigheid’ nodig is, gaan alleen door wanneer de richtlijnen dit toelaten.

ISO certificering

Bureau Lagro bestaat sinds gisteren acht jaar. Het is acht jaar en een beetje geleden dat ik tijdenlang dubde over een naam, en nadacht over ‘iets Scandinavisch misschien’, maar uiteindelijk ‘plain-and-simple’ koos voor Bureau Lagro. Gewoon omdat dat mooi rijmde. Nog steeds moet ik soms uitleggen dat de klemtoon van Lagro op de ‘o’ ligt, en niet op de ‘a’. Net als de klemtoon ook bij Bureau op de laatste lettergreep ligt. Anders klinkt het ook niet namelijk, Bureau Lagro.

Acht jaar geleden dacht ik dat ik vanaf dat moment als zzp’er door het leven zou gaan toen ik startte met het opzetten van een kwaliteitssysteem bij Zorgboerderij De Heemen. Een beetje uit de hand gelopen is het wel;). Van het keurmerk voor zorgboerderijen naar HKZ Kleine Organisaties. Van HKZ Kleine Organisaties naar ISO 9001:2008 (toen nog). Van kwaliteit naar aanbestedingen. Van aanbestedingen naar berichtenverkeer. Contractpartner in Groningen en nu Administratiekantoor voor vijftig jeugdhulpaanbieders in de provincie. Daarnaast verwerken we berichten voor tenminste een dozijn jeugdhulp- en Wmo-aanbieders in Friesland en Drenthe. En sinds vorig jaar geven we ook scholingen. Van me-myself-and-I naar vijf medewerkers en een fantastische zzp’er. Met z’n zessen door dik en dun.

Verheugd kondig ik hierbij aan dat Bureau Lagro zelf het ISO-certificaat in ontvangst heeft mogen nemen. We vonden het namelijk van den zotte dat we al jaren zorgaanbieders ondersteunen in het opzetten van een kwaliteitssysteem, maar zelf niet gecertificeerd waren. Goed voorbeeld doet immers goed volgen?

Met vereende krachten hebben we het afgelopen jaar (of twee) gewerkt aan een beleidsplan, het uitvoeren van onze doelstellingen, het beschrijven van processen, het inventariseren van risico’s en knelpunten, het uitvoeren van een context- en een stakeholdersanalyse, een organisatiebeoordeling natuurlijk (aka directiebeoordeling of management review) en het doen van klanttevredenheidsonderzoeken. Hiermee gestart in 2018, deden we niets anders dan reflecteren op ons eigen functioneren, troffen we op allerlei fronten verbetermaatregelen (en voerden we ze uit natuurlijk), en hebben we een ferme en weldoordachte PDCA-cyclus neergezet. In mijn eentje had ik dit niet gekund, de waan van de dag regeert namelijk. Daarom hulde en mijn speciale dank aan Monika en Alex, die een structuur hebben neergezet waar we allemaal dag in dag uit baat bij hebben. Mijn grote dank ook aan onze klanten, die ons altijd inspireren, en ons (voorzichtig of ongezouten) van feedback voorzien. In de vorm van tips, maar vooral ook tops.

Vooral ben ik dankbaar en trots op mijn fantastische, immer klantvriendelijke, enthousiaste, hardwerkende medewerkers. Trots op onze immer inspirerende klantenkring waarmee we intensief samenwerken, en trots op het grote netwerk van zorgaanbieders, gemeenten (van wethouders tot backoffice), inkooporganisaties, en verwijzers die ons weten te vinden en waarmee we op allerlei fronten de zorg naar een hoger niveau tillen. Dank!

Vacature Adviseur Kwaliteit [VACATURE IS INMIDDELS INGEVULD]

Overtuigd van de kracht van kleinschalige zorg, ondersteunt Bureau Lagro bijna honderd zorgaanbieders in Noord Nederland, variërend van ambulante begeleiding t/m kleinschalige wooninitiatieven. Wij ondersteunen bij het opzetten van kwaliteitssystemen en in de voorbereiding van certificeringstrajecten, bij aanbestedingsprocedures en bij het daaruit voortkomende berichtenverkeer (iJW en iWMO) tussen gemeenten en zorgaanbieders. Dit doen wij vanuit onze inmiddels vastgeroeste missie om de kleinschalige zorg op de kaart te zetten en te houden in een nog immer veranderend zorglandschap (Jeugdwet en Wmo).

Bureau Lagro is per direct op zoek naar een enthousiaste, gedreven, ondernemende, scherpzinnige opvolger voor een collega die ons per 1 juni gaat verlaten. Het betreft een functie voor 36 uur. De functie is eventueel ook in te vullen met twee Adviseurs Kwaliteit voor 24 uur, afhankelijk van de sollicitanten in deze procedure.

Wij zijn in elk geval op zoek naar iemand met de volgende kwaliteiten:

 • Je hebt feeling met de kleinschalige zorg,
 • Je bent in staat om zelfstandig te werken en pleegt overleg waar nodig,
 • Je bent proactief en communicatief – zowel mondeling als schriftelijk – vaardig, je beheerst de Nederlandse taal in woord én geschrift uitstekend,
 • Je hebt analytische vaardigheden, en je hebt een helicopterview zonder dat je de details uit het oog verliest,
 • Je hebt overtuigingskracht, bent integer, je zegt wat je doet en je doet wat je zegt,
 • Je hebt een gezonde dosis daadkracht en bent flexibel. Wij bieden diezelfde flexibiliteit.

Wat naast deze kwaliteiten vooral ook van belang is, is of er sprake is van een klik tussen jou en ons team (zie verder Sollicitatieprocedure).

Adviseur Kwaliteit

Als adviseur heb je een afgeronde Hbo-opleiding of aantoonbaar Hbo werk- en denkniveau. (Eerdere) ervaring in of met de zorg is een absolute must. Hierdoor kan je je verplaatsen in de aanbieder en ken je de praktische kant van het werk. Je weet waar knelpunten kunnen liggen op het gebied van de uitvoering van de zorg en je bent op de hoogte van wet- en regelgeving. Door kennis en kunde creëer je draagkracht als je adviezen uitbrengt.

Wat ga je doen?

Je adviseert kleinschalige zorgaanbieders in Noord Nederland in het opzetten van een kwaliteitssysteem (van beleid en organisatie tot primaire en ondersteunende processen). Dit betreft over het algemeen HKZ Kleine Organisaties, HKZ Zorg en Welzijn, ISO 9001:2015 en NEN-EN-15224, of ons eigen Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg (KKZ). Je geeft vooral concrete adviezen en weet de zorgaanbieder te motiveren.

Ook voer je nulmetingen of audits uit bij onze klanten op de implementatie van een van deze kwaliteitssystemen. Je werkzaamheden zijn uit te breiden met het geven van trainingen of scholingen op het gebied van zorg gerelateerde onderwerpen.

Wat neem je mee?

 • Je hebt aantoonbare ervaring met het opzetten van kwaliteitssystemen, je kan diverse kwaliteitsnormen vertalen naar vooral praktische zaken.
 • Je kunt logisch nadenken en je werkt enthousiasmerend, je bent in staat jezelf te verplaatsen in zowel de solistische jeugdhulpaanbieder als ook in de kleinschalige woonsetting met meerdere locaties.
 • Je hebt kennis van actuele wet- en regelgeving welke impact hebben op de kwaliteit van zorg binnen de Jeugdwet, Wmo, GGZ en/of Wlz; je signaleert wijzigende wet- en regelgeving en draagt er mede zorg voor dat deze wijzigingen bekend worden bij collega’s en zorgaanbieders.
 • Je krijgt te maken met een breed scala aan onderwerpen (bijvoorbeeld AVG, zorgplannen, melden van incidenten, wet zorg en dwang, medicatieveiligheid) en draagt je steentje bij aan onze kennis en expertise.
 • Je hebt een opleiding tot auditor gevolgd of bent bereid deze te volgen én hebt ervaring met het auditen van kwaliteitssystemen.
 • Je bent in staat je eigen agenda te plannen en deze aan te laten sluiten bij wat overeengekomen is met de klant. Daar waar nodig signaleer je knelpunten, zorgen of belangrijke ontwikkelingen bij een klant.
 • Je levert een bijdrage aan het continu verbeteren van de dienstverlening van Bureau Lagro en signaleert kansen, mogelijkheden en/of zwaktes en bedreigingen,
 • Je draagt bij aan het (verder) implementeren van ons eigen kwaliteitssysteem (ISO 9001:2015) en het door ons ontwikkelde Kwaliteitssysteem voor Kleinschalige Zorg.

Je verricht je werkzaamheden op kantoor in Groningen, maar je bent ook vaak werkzaam op locatie van de klant in Groningen, Friesland en Drenthe. Een rijbewijs en auto is een absolute must.

Wie zijn wij?

Wij zijn een klein, dynamisch organisatieadviesbureau en hechten groot belang aan tact, creativiteit, positiviteit, zelfstandigheid en een reflecterend en relativerend vermogen. In de korte lijnen met onze klanten zijn onze kernwaarden altijd vertrouwen, integer en transparant, gedreven en proactief, waarbij we werken op basis van samenwerking en participatie, gericht op professionaliseren van de klant en diens eigen regie en ondernemerschap. Zo weten we altijd aan te sluiten en af te stemmen op de wensen en behoeften van de klant.

Wat bieden wij?

Bureau Lagro is een gezond groeiend adviesbureau met een informele werksfeer en enthousiaste, open collega’s. Afhankelijk van de constructie en invulling is een dienstverband mogelijk van tenminste 24 tot 36 uur, met een op kennis en ervaring gebaseerd salaris (richtlijn € 3.247 – € 4.329) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een laptop en een iPhone. Je mag rekenen op voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen en tot het volgen van opleidingen.

Sollicitatie en procedure

Aansluiting op bovenstaande functie dient te blijken uit motivering in een brief en een bij te voegen CV, te richten aan andrea.lagro@bureaulagro.nl. De eerste sollicitatiegesprekken worden gehouden in week 12. Wanneer je wordt geselecteerd voor een tweede gesprek, volgt daarna ook tenminste nog een dagdeel meelopen met een van je mogelijk toekomstige collega’s. Dit omdat we als team graag volmondig ‘ja’ willen zeggen, en ook graag willen dat jij een goed beeld krijgt van de functie om te bepalen of je hier volledig voor wilt gaan. Je dient een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen verkrijgen, en verder vragen we altijd (uiteraard in overleg met jou) om een referentie.

Meer informatie over deze functie kan je opvragen bij Andrea Lagro, 06-25513851.

Wat doen jullie eigenlijk precies? De update.

‘Wat doen jullie precies?’, zo krijg ik met enige regelmaat de vraag. Meestal volgt een ‘Oef, zoveel’, ‘Waar moet ik beginnen?’ om vervolgens aan een lang en enthousiast betoog te beginnen over wat we doen, waar we voor staan en waar we naar toe willen. Een poging tot ‘de korte samenvatting’ (en een wat langere). Naar aanleiding van onze organisatiebeoordeling, gebruikelijk aan het einde van het jaar, een aangescherpte koers. Het toverwoord is vertrouwen. Onze kernwaarden staan vetgedrukt.

De korte samenvatting

Bureau Lagro ondersteunt professionele kleinschalige zorgaanbieders in hun bedrijfsvoering. Dit doen we vanuit onze inmiddels vastgeroeste missie om de professionele kleinschalige zorg op de kaart te zetten én te houden in een nog immer veranderend zorglandschap. In het belang van de cliënt, want die verliezen we nooit uit ons oog. De cliënt is uiteindelijk waar het ook bij ons om draait.

Ondersteuning varieert van de implementatie of doorontwikkeling van een kwaliteitssysteem (of advies/begeleiding bij een op stapel staande certificering), tot het ondersteunen bij een aanbesteding of het opzetten van een ondernemersplan. Waar nodig helpen we, geheel of gedeeltelijk, bij de administratieve afhandeling tussen zorgaanbieder en gemeente via het zogeheten berichtenverkeer (iJw en iWmo). Ook geven we in het kader van het verder professionaliseren van de zorg, scholingen op diverse zorggerelateerde vlakken. We hebben veel expertise in huis op diverse vlakken en die delen we graag met anderen.

Integer en transparant, gedreven en proactief zijn bij ons de kernwaarden van ons hele handelen. Deze vormen de basis van onze samenwerking binnen de gehele keten van klanten en partners waar we mee te maken hebben. Vertrouwen is het toverwoord.

We werken altijd vanuit de gedachte van ondernemerschap, eigen regie en eigen kracht van de zorgaanbieder, hetzelfde gedachtegoed waarmee ‘onze’ zorgaanbieders ook hun cliënten begeleiden. We nemen niets uit handen, en nemen niets over. We gaan er vanuit dat een zorgaanbieder prima in staat is om zelf zijn of haar eigen bedrijf te runnen, maar werken graag samen en participeren graag in het succes van onze klanten. Dit alles wel vanuit het ‘Stepped Care principe’ van ondersteuning op verschillende niveaus, onder het motto ‘zo licht als mogelijk, zo zwaar als noodzakelijk’. Op- en afschalen is niet alleen in de zorg van toepassing, maar ook bij ons :).

Onze klantenkring varieert van ambulante begeleiding of behandeling (solistische aanbieders) tot kleinschalig wonen (met vijf locaties). We beperken ons (bewust) tot Groningen, Friesland en Drenthe waarbij we – in contacten met de vele gemeenten – de kleinschalige zorg steeds weer op de kaart blijven zetten. Omdat we simpelweg geloven in de kracht van kleinschalige zorg.

De lange samenvatting

Schrijf ik de lange samenvatting dan vertel ik bovenstaand en daar voeg ik dan het volgende aan toe. Aanbieders betalen, soms in ‘abonnementsvorm’ (dit is een maandelijks bedrag, variërend van € 150 tot rond de € 1.000 per maand) of via een percentage over goedgekeurde declaraties (variërend van 1,5 tot 6%, afhankelijk van de omzet), voor ondersteuning in aanbestedingen en/of kwaliteit en/of berichtenverkeer.

We doen echter niets anders dan verbinden. Hierdoor is in Noord-Nederland inmiddels een stevig netwerk ontstaan van psychologen- en orthopedagogenpraktijken, ambulante begeleiding, ervarend lerentochten, wooninitiatieven en dagbestedingslocaties. Deze aanbieders bieden over het algemeen zorg binnen de Jeugdwet en de Wmo, en een aantal biedt ook zorg binnen de Wlz (en zeker met de wijzigingen in opkomst zal dit aantal groeien).

De aanbieders in ons netwerk delen hun kennis, volgen gezamenlijk trainingen of scholingen, en werken samen op cliënt- en/of organisatieniveau om expertise aan te vullen of continuïteit te borgen. Ze bouwen op elkaar. Kijk eens bij Onze klanten of ga naar Zorgkracht 12.

Onze grootste toegevoegde waarde zit ‘m echter vooral in de kennis van de gehele keten en ons inmiddels grote en nog immer groeiende netwerk van verwijzers, gemeenten (van backoffice en beleidsadviseurs tot inkooporganisaties), grote zorginstellingen en kleinschalige aanbieders. Dit netwerk dat is ontstaan, de contacten, en vaak ook de invloed, is niet in geld uit te drukken. Verbinden vinden we het leukste dat er is, en vooral dáár zit onze grootste kracht.

De koers

We koesteren onze klanten, maar bovenal koester ik mijn medewerkers. Kwaliteit gaat voor kwantiteit, zowel intern als extern. Ondernemerschap en eigen regie van de klant staan voorop. Al geldt dat net zo goed voor onze medewerkers. We blijven – integer en transparant – ook het komende jaar bouwen aan het professionaliseren van de zorg, aan ons netwerk, aan onze kennis en expertise en de daarmee samenhangende invloed op het veranderende zorglandschap. We richten ons het komende jaar vooral op samenwerking in de gehele keten. Op basis van vertrouwen. Altijd op basis van vertrouwen. Want zonder vertrouwen kan er geen samenwerking zijn.

Graag sluit ik af met een ‘Must see’ voor een vrije avond op de bank. Marc Chavannes heb ik na dit relaas, bijna vanuit het diepst van mijn ziel, bedankt voor zijn relaas. Het sterkt me zo in alles wat we al enige tijd roepen, en het geeft zo helder weer wat we signaleren en waar we tegenaan lopen. Want ja, soms voel ik ons een roepende in de woestijn. “Het riet buigt, maar het buigt weer terug.” Aan het einde van het gesprek zei hij: “Andrea, blijf roepen. Dat is de enige manier om het systeem te veranderen.” Aan die woorden houd ik me al maanden, en ik vermoed de komende jaren, vast. Het geeft in elk geval richting aan komend jaar en verder.

https://youtu.be/7ZgkRLyd8pc

Namens een ieder van Bureau Lagro,
Andrea Lagro

 

 

Voorlopige klantenstop (2019)

Op dit moment hebben we voorlopig een klantenstop ingesteld voor zorgaanbieders die zich nu nog melden voor ondersteuning, omdat we de toestroom van nieuwe zorgaanbieders – die door de eisen in diverse aanbestedingen nog iets willen of moeten met kwaliteit, aanbestedingen en/of berichtenverkeer – amper kunnen behappen. Een aantal heeft de afgelopen maanden al contact opgenomen en ontvangt een dezer dagen nog een offerte. Deze aanbieders nemen we nog mee voor (met name) ondersteuning bij het opzetten van een kwaliteitssysteem (was in de diverse provincies al een eis by the way) en/of aanbestedingen en/of berichtenverkeer.

De solistische aanbieders verwijs ik voor heel Drenthe en Friesland graag naar het keurmerk voor zzp’ers in de zorg. Dit keurmerk is wat ons betreft geen bewijs van een werkend kwaliteitssysteem, maar wordt door diverse gemeenten wel geaccepteerd als zodanig. De RIGG vraagt per 1/1/2020 meer van jeugdhulpaanbieders ten aanzien van ‘het systematisch bewaken, beheersen en borgen van de kwaliteit van zorg’ (artikel 4.1.3 van de Jeugdwet). De Groninger Inkooporganisatie voor jeugdhulp accepteert naast HKZ en ISO ook een eigen kwaliteitssysteem, mits gebaseerd op voornoemde schema’s. Dit na de Q&A ronde van augustus. Daarmee vervalt de eis van perse ISO of HKZ. De definitieve wijzigingen zijn op dit moment nog niet gepubliceerd op de website van de RIGG, maar zijn al wel gecommuniceerd met de huidig gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en administratiekantoren. Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met de RIGG.

In 2019 hebben we geen ruimte meer en kiezen we er bewust voor om alleen onze huidige klanten te ondersteunen in het (verder) professionaliseren. We hebben door de toestroom op dit moment (en voorlopig) geen ruimte meer in agenda’s om nieuwe klanten aan te nemen of te ondersteunen met kwaliteit en/of aanbestedingen en/of berichtenverkeer. Een ‘losse’ toetsing van een kwaliteitssysteem ter bewijsvoering voor gemeenten is eventueel nog wel een optie. De kosten voor een (grondige) audit door een van de auditoren van Bureau Lagro bedragen € 950 ex btw (dagdeel voorbereiding, vaak ruim een dagdeel toetsen en een dagdeel rapportage en inclusief reiskosten).

Wil je met name iets met kwaliteit dan kijken we na januari weer in hoeverre er ‘lucht’ is bij onze adviseurs. Onze huidige koers is gericht op zorgondernemers die een intrinsieke motivatie hebben om de boel goed voor elkaar te willen hebben en die gemotiveerd zijn om zich daar voor de volle 100% voor in te zetten. Een ander uitgangspunt is: ‘Uw haast is niet mijn spoed’ en dus focussen we op partijen die niet binnen twee maanden iets moeten en willen, omdat een aanbestedende dienst dat bijvoorbeeld vereist.

Wil je na het lezen van dit bericht toch graag onze ondersteuning in 2020 om een kwaliteitssysteem op te zetten, meld je dan (bij voorkeur telefonisch) bij Andrea Lagro, 06-25513851. We inventariseren dan telefonisch in elk geval wat je al wel geregeld hebt, en wat nog niet. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En alleen als de motivatie daarvoor voelbaar aanwezig is natuurlijk:).

Scholing Verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Normaliter kosten onze scholingen per persoon zo’n € 85 excl btw (dagdeel) of € 450,- per dagdeel ‘in company’. Omdat we de scholing ‘Verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van cruciaal belang vinden voor elke hulpverlener, bieden we deze aan voor € 45 inclusief btw, of voor klanten met een ‘abonnement’ voor € 37,50 inclusief btw.

Inmiddels hebben tenminste 75 deelnemers de scholing gevolgd, de reacties waren enthousiast en de mond-tot-mond reclame doet z’n werk. Na drie volle scholingen op onze locatie (Leonard Springerlaan 35) en een aantal scholingen aan medewerkers op locatie van onze klanten, hebben we besloten een vierde in te plannen op 28 maart. Wil je er nog bij zijn? Meld je dan aan via onze website https://www.bureaulagro.nl/workshops/.

De scholing is SKJ geaccrediteerd voor 3.50 punten.

Vacatures (algemeen)

BEIDE VACATURES ZIJN INGEVULD

Bureau Lagro

Overtuigd van de kracht van kleinschalige zorg, ondersteunt Bureau Lagro rond de tachtig zorgaanbieders in Noord Nederland, variërend van ambulante begeleiding t/m kleinschalige wooninitiatieven. Wij leveren ondersteuning bij het opzetten van kwaliteitssystemen en in het voorbereiden van certificeringstrajecten, bij aanbestedingsprocedures en bij het daaruit voortkomende berichtenverkeer (iJW en iWMO) tussen gemeenten en zorgaanbieders. Dit doen wij vanuit onze inmiddels vastgeroeste missie om de kleinschalige zorg overeind te houden in een nog immer veranderend zorglandschap (Jeugdwet en Wmo).

Zoektocht

In onze zoektocht naar Hbo geschoold, enthousiast, gedreven, ondernemend en kwalitatief goed en positief ingesteld personeel is Bureau Lagro is op zoek naar twee medewerkers. Beide functies kunnen gecombineerd worden in een fulltime dienstverband. Solliciteer je op een van beide functies dan vragen we een inzetbaarheid van tenminste 24 uur per week.

Algemeen

Voor beide functies zijn we op zoek naar iemand met de volgende (persoons)kenmerken en kwaliteiten:

 • Je hebt feeling met de kleinschalige zorg,
 • Je bent in staat zelfstandig te werken en pleegt overleg waar nodig,
 • Je bent proactief en communicatief – zowel mondeling als schriftelijk – vaardig,
 • Je hebt analytische vaardigheden, een helicopterview maar ook in staat naar een detailniveau te schakelen,
 • Je bent integer; je zegt wat je doet en je doet wat je zegt,
 • Je hebt een gezonde dosis daadkracht en bent flexibel. Wij bieden diezelfde flexibiliteit.

Wat naast je kenmerken en kwaliteiten vooral ook van belang is, is of er sprake is van een klik tussen jou en ons team.

De functies Berichtenverkeer en Kwaliteit zijn eventueel te combineren. Maar dan zoeken we écht naar een speld in een hooiberg.

Wat bieden we?

Afhankelijk van de constructie en invulling is een dienstverband mogelijk van tenminste 24 tot 32 uur per week, met een op kennis en ervaring gebaseerd salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een laptop en een iPhone. Bureau Lagro is een gezond groeiend adviesbureau met een informele werksfeer en enthousiaste, open collega’s. Je mag rekenen op voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen en tot het volgen van opleidingen.

Sollicitatie

Aansluiting op onderstaande functies dient te blijken uit motivering in een brief en een bij te voegen CV, te richten aan andrea.lagro@bureaulagro.nl. Meer informatie kan je, dagelijks tussen 9.30 en 17.30 opvragen via 06-15452904 (berichtenverkeer) of 06-25513851 (kwaliteit).

We willen ons team graag uitbreiden met een

Adviseur Kwaliteit

Deze vacature is ingevuld per 1/3/2019. Reageren heeft geen zin meer.

 

Medewerker Backoffice

Deze vacature is ingevuld per 1/1/2019. Reageren heeft geen zin meer.

Medewerker Backoffice [VACATURE IS INMIDDELS INGEVULD]

Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding of bent tenminste aantoonbaar werkzaam op Hbo niveau. De werkzaamheden kunnen complex zijn, en bevatten het berichtenverkeer tussen gemeente en zorgaanbieder (Jeugdwet en Wmo) met alle uiteenlopende financieringsvormen in Groningen, Friesland en Drenthe van dien.

De inhoud

80% van het berichtenverkeer loopt soepel, de uitdaging zit ‘m in de 20% en varieert van indicaties die niet afgegeven worden, een stapeling van producten die wel of niet mogelijk is, declaraties die afgekeurd worden, de complexiteit in (het inrichten en uitvoeren van) het berichtenverkeer ‘an sich’ en de diverse invullingen daarvan door gemeenten.

Wat ga je doen?

 • Uitvoeren berichtenverkeer voor klanten van Bureau Lagro BV (soms op locatie).
 • Proactieve afstemming met klanten en backoffices over indicaties, intrekkingen, (afkeur van) declaraties en crediteringen.
 • Inrichten van databases voor klanten.
 • Communicatie met softwareleveranciers over problemen/issues.

Wat breng je mee?

 • Je kan logisch nadenken en werkt zelfstandig en nauwkeurig.
 • Je vindt het leuk om softwarepakketten in te richten en te doorgronden.
 • Je overlegt op constructieve wijze met diverse gemeenten om problemen (lees: uitdagingen) te tackelen.
 • Zie verder de persoonskenmerken en kwaliteiten geschetst onder ‘Algemeen’.

Kennis van systemen als Qurentis en Praktijkdata is niet nodig als je aan bovenstaande kwaliteiten en persoonskenmerken voldoet. Kennis van het berichtenverkeer en/of (globale) kennis van de zorg (Jeugdwet en/of Wmo) is een absolute pré.

Je verricht je werkzaamheden over het algemeen op kantoor in Groningen, of op locatie van de klant.

Er zijn twee opties

 1. Je bent in staat om de reguliere 80% van het berichtenverkeer uit te voeren, en vind je uitdaging in het tackelen van de overige 20%, of
 2. Je kan en wilt de functie op kortere of langere termijn ontwikkelen en van Medewerker berichtenverkeer doorgroeien naar een Specialist Berichtenverkeer. Dit betekent dat je ook op strategisch, financieel en/of beleidsmatig niveau kan overleggen met gemeenten en inkooporganisaties, zorgaanbieders mogelijk kan ondersteunen in aanbestedingstrajecten en voor de aanbieder spreekbuis kan zijn in marktconsultaties. Je ondersteunt in prognoses inzake Jeugdhulp Groningen en bij productieverantwoordingen.

Salaris is afhankelijk van niveau, ervaring en instroom als medewerker of als specialist.

Adviseur kwaliteit [VACATURE IS INMIDDELS INGEVULD]

Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding of je bent tenminste aantoonbaar werkzaam op Hbo-niveau. (Eerdere) ervaring in de zorg is een grote must, omdat je in dat geval de praktische kant van het werk kent en je je kunt verplaatsen in de werkwijze van de zorgaanbieder. Je weet waar knelpunten kunnen liggen op het gebied van de praktische uitvoering van de zorg versus wet- en regelgeving en je kan je verplaatsen in de aanbieder. Daarmee creëer je draagkracht als je adviezen uitbrengt.

De inhoud

Ondersteunen van kleinschalige zorgaanbieders in Noord Nederland in het opzetten van een kwaliteitssysteem. Dit betreft over het algemeen HKZ Kleine Organisaties, HKZ Zorg en Welzijn, ISO 9001 of 15224, of ons eigen Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg (KKZ).

Wat ga je doen?

 • Je adviseert zorgaanbieders in het opzetten van een kwaliteitssysteem (van beleid tot primaire en ondersteunende processen).
 • Je geeft staat vooral concrete adviezen en weet de zorgaanbieder te motiveren.
 • Je voert nulmetingen of een audit uit bij een klant en toetst aan diverse kwaliteitsnormen.
 • Je draagt bij aan het verder implementeren van ons eigen kwaliteitssysteem (op weg naar ISO certificering) en het door ons ontwikkeld Kwaliteitssysteem voor Kleinschalige Zorg.

Werkzaamheden zijn uit te breiden met het geven van trainingen of scholingen op het gebied van AVG, zorg gerelateerde onderwerpen, ziektebeelden, medicatieveiligheid, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat breng je mee?

 • Je kan logisch nadenken, je werkt enthousiasmerend en kan diverse kwaliteitsnormen vertalen naar vooral praktische zaken.
 • Je hebt kennis van vigerende wet- en regelgeving.
 • Je bent proactief en communicatief (zowel mondeling als schriftelijk) vaardig.
 • Je bent in staat jezelf te verplaatsen in zowel de solistische jeugdhulpaanbieder als ook in een kleinschalige woonsetting met meerdere locaties.

Zie verder de algemene persoonskenmerken en kwaliteiten zoals eerder geschetst.

Je verricht je werkzaamheden in Groningen, maar bent ook vaak werkzaam op locatie van de klant. Een rijbewijs en auto is een absolute must. Salaris is afhankelijk van niveau, (aantoonbare) ervaring en ‘vakvolwassenheid’.

We ontvangen graag je reactie vóór 3 december 2018.