De Kracht van Klei(n)

Achtergrond De Kracht van Klei(n)

De aanleiding, in maart 2013, was een column over mijn zorgen over ons ‘nieuwe regeerakkoord’. Deze column twitterde ik op een zaterdag naar Olga Harman, plaatselijke wethouder, met de vraag waar de gemeente Loppersum stond in dit verhaal.

Nog geen tien minuten later werd ik via Twitter uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis. “140 tekens te weinig voor dit grote onderwerp. Van harte welkom”. Maandag een tweet terug gestuurd: “Brave meisjes komen in de hemel, brutale komen overal. De afspraak is gemaakt. Ik zie je 4 april.”

Olga Hartmans prangende vraag was: ‘Waar blijven toch die kleinschalige zorgondernemers in het kader van de transitie #AWBZ #WMO #Jeugdzorg?’ Margreet Wiersema (ondernemende zorgboerin), Lies Reitsema (adviseur rondom wonen en – kleinschalige – zorg) en ik staken de koppen bij elkaar.

Ondertussen werd ik benaderd voor een column op de website van Nationale Zorggids. Alles ging sneller dan snel. In april werd De Kracht van Klei(n) geboren, de ‘Kracht van Kleinschalige zorg op de Noord-Groningse Klei’. Ons primaire doel: het op de kaart zetten van kleinschalige zorg bij gemeenten, in het kader van de ontwikkelingen. Lang leve de kracht van tekst en social media!

De eerste bijeenkomst was een feit op 3 juni in Stedum. Hieronder volgen diverse zinsnedes uit nieuwsbrieven sinds april 2013. We hebben meerder bijeenkomsten georganiseerd, de eerstvolgende staat gepland op 30 oktober in Zeerijp. Een domeinnaam is geregistreerd, nu nog tijd vrijmaken om de site te bouwen. Wil je op de hoogte blijven, volg ons dan op Twitter via @DKrachtVanKlein, of mail ons via dekrachtvanklein@bureaulagro.nl, dan voegen we je toe aan de nieuwsbrief.

Nu eerst maar even via deze weg een historisch overzicht, van heden naar verleden:

Uitnodiging De Kracht van Klein 30 oktober

Afbeelding Kracht van Klein 30 oktober

Graag nodigen we je weer uit voor een boeiende avond op 30 oktober om 19.30 uur, dit keer in De Kleine Antonius in Zeerijp.

Naast twee inspirerende sprekers is er, na het sprekersgedeelte, meer dan voldoende ruimte voor onderlinge uitwisseling! Lees verder…

Aanmelden of meer informatie? Mail naar dekrachtvan klein@bureaulagro.nl

Nieuwsbrief De Kracht van Klein, 21 september

Ideeën te over, maar concrete plannen uitwerken blijkt lastig. Het steeds weer veranderende beleid van staatssecretaris Van Rijn maakt het bovendien niet gemakkelijker. Des te belangrijker is het om krachten te bundelen, want de ‘kanteling’ brengt – ondanks de heersende onduidelijkheid – wat ons betreft nog steeds een legio aan kansen en mogelijkheden met zich mee.

De Kracht van Klei(n) speerpunten en drijfveren zijn:

Een onafhankelijk kennisnetwerk voor kleinschalige zorgondernemers, gemeenten en zorginstellingen, gericht op:

  • Nieuwe kansen en mogelijkheden, 
  • Kennis vergroten en verspreiden,
  • Ontwikkelen en verbinden,
  • Halen en brengen,
  • Intervisie en netwerken.

Kortom, we willen nieuwe voren trekken in Groningse Klei!

Voor de volledige tekst van de nieuwsbrief, volg deze link!

Nieuwsbrief de Kracht van Klein, 29 juni

Krachtenbundeling van kleinschalige zorgondernemers richting gemeenten in Noord-Groningen. Wie wil hieraan een vervolg geven – meedenken én meewerken – om zo tot concrete ideeën en plannen te komen?

Deze laatste oproep resulteerde in een brainstormsessie met een twintigtal deelnemers afgelopen maandagavond op zorgboerderij De Heemen. De bijeenkomst van 3 juni is met de aanwezigen – zorgboer(inn)en en kleinschalige zorgondernemers – geëvalueerd. De reacties waren positief. Zo bleek dat we in een dringende behoefte, om een beeld te krijgen van het ‘speelveld’ waarin zorgondernemers zich straks gaan begeven, hebben voorzien. Lees verder…

Vervolg de Kracht van Klein, 24 juni

Krachtenbundeling van kleinschalige zorgondernemers richting gemeenten in Noord-Groningen in het kader van de komende transities. Wie wil hieraan een vervolg geven – meedenken én meewerken – om zo tot concrete ideeën en een plan te komen?

‘De Kracht van Klei(n)’ en Greet Cazemier (eigenaar van zorgboerderij De Golden Raand en De Oude Nadorst) organiseren gezamenlijk een vervolg op de bijeenkomst van 3 juni, wederom op zorgbuurderij De Heemen. Lees verder…

Uitnodiging De Kracht van Klei(n), 3 juni

Kennis maken en informatie uitwisselen over de transities AWBZ en Jeugdzorg. Voor gemeenten en kleinschalige zorgondernemers uit Noord-Groningen.

De Kracht van Klei(n)

Eerste bijeenkomst De Kracht van Klei(n)

De aanleiding:    een column, getwitterd naar wethouder Olga Hartman
De bedoeling:     kennis maken, elkaar over en weer informeren, zorg(en) uitspreken over de toekomst, netwerken en versterken
De datum:          3 juni 2013
De plek:              Zorgboerderij De Heemen, Bedumerweg 41, Stedum
Het tijdstip:          Inloop 19.30 uur, start 20.00 uur
De bijdrage:        € 5 (koffie, thee, koek, materiaal)
De aanmelding:  via dekrachtvanklein@bureaulagro.nl
De sprekers:       twee wethouders, zorgondernemers, zorgnetwerken
Uitgenodigd:       gemeenten en kleinschalige zorgondernemers uit Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Ten  Boer, Bedum, Winsum, De Marne, Eemsmond.

Volg deze link voor de uitnodiging.

En dan, last but not least, onze allereerste nieuwbrief.

Bijeenkomst transitie AWBZ en jeugdzorg

Op 3 juni organiseren Zorgbuurderij De HeemenReitsema Consultancy en Bureau Lagro een informatie- en kennismakingsavond voor kleinschalige zorgondernemers en gemeenten uit Noord-Groningen.

Naast kennismaking over en weer vertellen wethouders Olga Hartman (vanuit Delfzijl-Appingedam-Loppersum) en Wiebe Zorge (vanuit Bedum-Winsum-De Marne-Eemsmond) over de plannen in deze gemeenten. Lees verder…

De kartrekkers van De Kracht van Klein zijn Margreet Wiersem, Zorgbuurderij De Heemen, Lies Reitsema, Reitsema Consultancy en Andrea Lagro, Bureau Lagro

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 × vijf =