Onze klanten

Huidige klanten, onze helden

De klanten die gebruik maken van onze ondersteuning, variëren van psychologenpraktijk tot kleinschalig wonen, van ambulante begeleiding tot gemeenten, en dienen ter referentie. Wilt u weten wat wij doen en hoe wij werken, schroom dan niet om contact op te nemen met (een van) hen.

Psychologenpraktijk Ad-RM, Oosterwijtwerd. Ondersteuning berichtenverkeer Drenthe; ondersteuning aanbestedingen jeugd Groningen en Drenthe, Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg.

Zorg Anders, kleinschalig wonen en dagbesteding, in de kop van Drenthe. Ondersteuning algemene bedrijfsvoering, ISO certificering, interne auditing en ondersteuning bij aanbestedingen in diverse Drentse en Groningse gemeenten (WMO en Jeugdzorg); afhandeling berichtenverkeer met deze gemeenten; advies en inrichten elektronisch cliëntendossier (ECD).

De Beukenhorst, kleinschalig wonen, jongvolwassenen, Hooghalen. Advies en ondersteuning bedrijfsvoering in het algemeen; aanbestedingen Jeugdhulp, WMO, Beschermd Wonen in Drenthe en Groningen en ondersteuning berichtenverkeer WMO en Jeugd in Drenthe en Groningen in het bijzonder; begeleiding ISO 9001 certificering (gecertificeerd in 2017), interne auditing; advies en inrichten elektronisch cliëntendossier (ECD).

Family Works, kleinschalige wonen, Noordbroek. Ondersteuning bedrijfsvoering in het algemeen, kwaliteit in het bijzonder (HKZ Kleine Organisaties) en ondersteuning berichtenverkeer.

Farm Residence, kleinschalig wonen in Kortehemmen en Vries. Ondersteuning die leidde tot ISO 9001 certificering (2017), advies en ondersteuning aanbestedingen Beschermd Wonen Groningen, Friesland en Drenthe, ondersteuning berichtenverkeer in het algemeen.

Groninger gemeenten (RIGG). Bureau Lagro is Administratiekantoor 2018-2020. Bureau Lagro voert het administratieve proces – van zorgtoewijzing tot en met declaratie – uit tussen 21 Groninger gemeenten en een vijftigtal kleinschalige zorgaanbieders. Hieruit is het samenwerkingsverband  Zorgkracht 12 ontstaan.

Zorgboerderij De Groote, kleinschalig wonen en dagbesteding, drie zorgboerderijen in Tiendeveen, Nieuweroord en Stuifzand. Ondersteuning bij aanbestedingen Jeugdzorg Drenthe (Zuid), Noord en Midden Drenthe (Jeugd, WMO, Beschermd Wonen), WMO Hoogeveen e.o.; ondersteuning/afhandeling berichtenverkeer met diverse gemeenten; advies en inrichten elektronisch cliëntendossier (ECD); ondersteuning in kwaliteitszaken, op weg naar HKZ-certificering.

Leer- en Werkbedrijf Tonnie.nl, dagbesteding, Hoogeveen. Begeleiden en opzetten Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg, advies en ondersteuning aanbestedingen WMO in Drenthe.

Meet Laaghalen, kleinschalig wonen, jeugd, Laaghalen. Advies en ondersteuning algemene bedrijfsvoering; aanbestedingen Jeugdhulp, WMO, Beschermd Wonen in Drenthe en Groningen en ondersteuning berichtenverkeer WMO en Jeugd in Drenthe en Groningen; begeleiding ISO 9001 certificering (certificering in 2017), interne auditing; advies en inrichten elektronisch cliëntendossier (ECD).

Zorgboerderij Oudemolen, dagbesteding, Oudemolen. Ondersteuning aanbestedingen WMO Noord en Midden Drenthe, en ondersteuning berichtenverkeer. Ondersteuning bij het Keurmerk voor zorgboerderijen ‘Kwaliteit laat je zien’.

Tjeenz, ervarend leren tochten en ambulante begeleiding, Groningen. Advies en ondersteuning algemene bedrijfsvoering; aanbestedingen Jeugdhulp en WMO in Groningen, Friesland en Drenthe; ondersteuning berichtenverkeer WMO en Jeugd in Groningen, Friesland en Drenthe; advies en inrichten elektronisch cliëntendossier (ECD); ondersteuning kwaliteitssysteem HKZ Kleine Organisaties (certificering in 2016), interne auditing.

Tierelantuintje (wonen en creatieve dagbesteding, Oudega) en Het Midden (dagbesteding, Drachtstercompagnie). Advies en ondersteuning bij aanbesteding WMO in de gemeente Smallingerland; ondersteuning resp. bij HKZ-certificering Kleine Organisaties (gecertificeerd in 2015) en het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ van de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ); sinds 2018 ook afhandeling iJW en iWMO berichten tussen aanbieders en gemeenten in Friesland.

Activeringscentrum De Brink, Kindertherapie Anouk Endeveld, Praktijk De Toverlantaarn, Centrum voor Ontwikkeling en Educatie, Tressan, Chill4U. Ondersteuning (heden of verleden) in het opzetten van ons Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg.

Veldzicht Dagopvang, kleinschalige dagopvang voor dementerende ouderen, ondersteuning aanbestedingen, berichtenverkeer en HKZ Kleine Organisaties (gecertificeerd 2018).

zorgENZOO, ambulante begeleiding Jeugdwet en WMO, ondersteuning aanbestedingen, berichtenverkeer en HKZ Kleine Organisaties (gecertificeerd 2018).

Basishuis Kollum, kleinschalig wonen, Kollum. Aanbestedingen Friesland, ondersteuning ISO-certificering, advies en inrichten elektronisch cliëntdossier, ondersteuning berichtenverkeer met diverse gemeenten.

Ad Rem Coaching, ambulante begeleiding Jeugdwet en WMO, ondersteuning opzetten kwaliteitssysteem met als doel certificering HKZ Kleine Organisaties.

De Zelfmakerij, Oostwold (gemeente Oldambt) dagbesteding aan cliënten met psychiatrische problematiek (18+), ondersteuning opzetten kwaliteitssysteem met als doel certificering volgens norm HKZ Kleine Organisaties.

Diny van Weperen, ambulante begeleiding, interne auditing kwaliteitssysteem.

Het Mosterdzaad, beschermd en begeleid wonen en ambulante begeleiding, Veendam. Ondersteuning in het opzetten van een kwaliteitssysteem met als doel certificering volgens norm HKZ Kleine Organisaties, ondersteuning berichtenverkeer.

Hoogvliegers Advies, specialist hoogbegaafdheid, Heerenveen. Opzetten Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg, interne auditing en berichtenverkeer (iJW) in Friesland.

In2-Psy, psychologie en orthopedagogiek, Groningen, bedrijfsvoering in het algemeen en kwaliteit in het bijzonder.

Keiwerkt, specialistische kinderopvang, Wolvega. Opzetten Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg, interne auditing.

Lichtpunt, kleinschalig begeleid en beschermd wonen (18+), interne auditing en ondersteuning in het opzetten van een kwaliteitssysteem met als doel certificering volgens norm HKZ Kleine Organisaties.

Zorggroep ’t Noaberhuus, kleinschalig wonen (jeugd) en ambulant, Nieuw Amsterdam. Ondersteuning ISO-certificering, aanbestedingen en berichtenverkeer met Zuid Drentse gemeenten.

Overstag Uitvoering, Beschermd Wonen, Veendam. Ondersteuning ISO-certificering, aanbestedingen en berichtenverkeer.

De Questcoach, Groningen, wonen, dagbesteding, ambulante begeleiding. Ondersteuning berichtenverkeer.

Espoir, kleinschalig wonen, Papenvoort. Ondersteuning in het opzetten van een kwaliteitssysteem met als doel certificering volgens norm HKZ Kleine Organisaties.

Zorgkracht 12, een vijftigtal kleinschalige aanbieders ondersteunen we direct of langs de zijlijn met het berichtenverkeer (iJW) binnen 21 Groninger gemeenten. Wilt u weten welke zorgaanbieders dit zijn, volg dan deze link.

Oude of incidentele klanten die we graag even noemen

Amannij, ambulante begeleiding, Drachten, ondersteund met het opzetten van een kwaliteitssysteem HKZ Kleine Organisaties, daarna toeleiding naar ISO 9001 certificering, interne auditing.

Interim- en projectmanagement voor gemeente Groningen (‘Proeftuin Hoogkerk’ aka BT Hoogkerk).

TIKK Dagbesteding, dagbesteding, Bitgummole. Advies en ondersteuning bij aanbesteding Jeugdhulp Friesland provinciaal en WMO gemeente Leeuwarden, ondersteund met het opzetten van een kwaliteitssysteem HKZ Kleine Organisaties.

Zorgboerderij Paard en Weldaad, dagbesteding, logeren, crisisopvang, Veeningen. Soms een vraag over kwaliteit, soms over aanbestedingen, en af en toe berichtenverkeer.

’t Zuiderstee, kleinschalige wonen, Drachten, Hemrik. Visie-ontwikkeling, aanbestedingen.

Zorgboerderij de Slingertuin in Woltersum, ondersteuning keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’.

Zorgbuurderij de Heemen, Stedum, ondersteuning keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’, en de allereerste klant van Bureau Lagro.

Samenwerkingspartners

Studio Stedum (websites www.bureaulagro.nl, www.zorgkracht12.nl, www.dekrachtvanklein.nl) huisstijl en/of onderhoud)

Hoe Zorg Jij? Detacheert in de zorg en is opgericht door hulpverleners die zelf uit het werkveld komen. Belangrijke sparringpartner voor Bureau Lagro. Ook kleinschalig, no nonsense en altijd positief.

Hut & Co (accountant)

Dommerholt Advocaten (fiscaal jurist Erik Vonk)

De Kleine Regeltante, Annousch Eekman, voor alles wat organisatie nodig heeft

Qurentis, software voor zorg en welzijn

Last but not least, onze klankbord- en sparringpartners, Mulder & Mulder

Maatschappelijk jaarverslag

Download hier het maatschappelijk verslag 2016