Onze klanten

Huidige klanten, onze helden

De klanten die gebruik maken van onze ondersteuning, variëren van psychologenpraktijk tot kleinschalig wonen, van ambulante begeleiding tot gemeenten, en dienen ter referentie. Wil je weten wat wij doen en hoe wij werken, schroom dan niet om contact op te nemen met (een van) hen.

Zorg Anders, kleinschalig wonen (meerdere locaties) en dagbesteding, in de kop van Drenthe. Ondersteuning algemene bedrijfsvoering, ISO 9001:2015 certificering (2018), interne auditing en ondersteuning bij aanbestedingen in Drenthe en Groningen (jeugd, Wmo en beschermd wonen), afhandeling berichtenverkeer iJw en iWmo met deze gemeenten; advies en inrichten elektronisch cliëntendossier (ECD).

De Beukenhorst, kleinschalig wonen, jongvolwassenen, Hooghalen. Ondersteuning bedrijfsvoering, ISO 9001:2015 certificering (2017), interne audits, en ondersteuning aanbestedingen jeugd, Wmo en beschermd wonen in Drenthe en Groningen, ondersteuning berichtenverkeer iJw en iWmo in Groningen en Drenthe; advies en inrichten elektronisch cliëntendossier (ECD).

Family Works, kleinschalige wonen, Noordbroek. Ondersteuning bedrijfsvoering in het algemeen, aanbestedingen en kwaliteit in het bijzonder (HKZ Kleine Organisaties), ondersteuning iJw berichtenverkeer.

Farm Residence, kleinschalig wonen in Kortehemmen en Vries. Ondersteuning leidde tot ISO 9001:2015 certificering (2017), advies en ondersteuning aanbestedingen Beschermd Wonen Groningen, Friesland en Drenthe, ondersteuning berichtenverkeer in het algemeen.

Groninger gemeenten (RIGG). Bureau Lagro is Administratiekantoor 2018-2020. Bureau Lagro voert het administratieve proces – van zorgtoewijzing tot en met declaratie – uit tussen 21 Groninger gemeenten en een vijftigtal kleinschalige zorgaanbieders. Hieruit is eerder al het samenwerkingsverband Zorgkracht 12 ontstaan en van 12 naar zo’n 50 aanbieders gegroeid..

Zorgboerderij De Groote, kleinschalig wonen en dagbesteding, drie locaties in Tiendeveen, Nieuweroord en Stuifzand. Ondersteuning bij aanbestedingen jeugd (Drenthe Zuid), Noord en Midden Drenthe (jeugd, Wmo, beschermd wonen), Wmo Hoogeveen e.o.; ondersteuning/afhandeling berichtenverkeer met diverse gemeenten; advies en inrichten elektronisch cliëntendossier (ECD); ondersteuning in kwaliteitszaken, op weg naar HKZ certificering.

Leer- en Werkbedrijf Tonnie.nl, dagbesteding, Hoogeveen. Begeleiden en opzetten Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg, advies en ondersteuning aanbestedingen Wmo in Drenthe, ondersteuning bij berichtenverkeer iWmo.

Meet Laaghalen, kleinschalig wonen, jeugd, Laaghalen. Advies en ondersteuning algemene bedrijfsvoering; aanbestedingen jeugdhulp, Wmo, beschermd wonen in Drenthe en Groningen en ondersteuning berichtenverkeer in voornoemde regio; begeleiding ISO 9001:2015 certificering (certificering in 2017), uitvoeren van interne audits; advies en inrichten elektronisch cliëntendossier (ECD).

Zorgboerderij Oudemolen, dagbesteding, Oudemolen. Ondersteuning aanbestedingen Wmo Noord en Midden Drenthe, ondersteuning berichtenverkeer. en voorheen* ook ondersteuning ‘Keurmerk kwaliteit laat je zien’.

Tjeenz, ervarend leren tochten en ambulante begeleiding, Groningen. Advies en ondersteuning algemene bedrijfsvoering; ondersteuning bij aanbestedingen jeugdhulp en Wmo met zo’n beetje alle gemeenten in Noord-Nederland plus uitvoeren berichtenverkeer iJw en iWmo, advies en inrichten elektronisch cliëntendossier (ECD), ondersteuning opzetten kwaliteitssysteem HKZ Kleine Organisaties (certificering in 2016), uitvoeren van interne audits.

Tierelantuintje, wonen en creatieve dagbesteding, Oudega. Advies en ondersteuning bij aanbesteding Wmo in de gemeente Smallingerland en Specialistische Jeugdhulp (SDF), ondersteuning bij HKZ-certificering Kleine Organisaties (gecertificeerd in 2015), sinds 2018 ook afhandeling iJw en iWmo berichten tussen aanbieders en gemeenten in Friesland.

Het Midden, dagbesteding, Drachtstercompagnie). Advies en ondersteuning bij aanbesteding Wmo in de gemeente Smallingerland en Specialistische Jeugdhulp (SDF); sinds 2018 ook afhandeling iJw en iWmo berichten tussen aanbieders en gemeenten in Friesland (en voorheen* ook ondersteuning ‘Keurmerk kwaliteit laat je zien’).

Activeringscentrum De Brink (Roswinkel), Kindertherapie Anouk Endeveld (Zuidlaren), Praktijk De Toverlantaarn (Groningen), Centrum voor Ontwikkeling en Educatie (Emmen, Borger Odoorn, Coevorden) Tressan (Haren), Chill4U (Schoonloo). Ondersteuning (heden of verleden) in het opzetten van ons Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg.

Veldzicht Dagopvang, kleinschalige dagopvang voor dementerende ouderen, Zevenhuizen, ondersteuning aanbestedingen (Smallingerland), uitvoeren berichtenverkeer iWmo en ondersteuning HKZ Kleine Organisaties (gecertificeerd in 2018).

zorgENZOO, ambulante begeleiding Jeugdwet en Wmo, Drachten, ondersteuning aanbestedingen, uitvoeren berichtenverkeer iWmo en opzetten van HKZ Kleine Organisaties (gecertificeerd in 2018).

Basishuis Kollum, kleinschalig wonen, Kollum. Aanbestedingen Friesland (jeugd en beschermd wonen, SDF), ondersteuning ISO-certificering, advies en inrichten elektronisch cliëntdossier, ondersteuning berichtenverkeer met diverse gemeenten.

Ad Rem Coaching, ambulante begeleiding Jeugdwet en WMO, Drachten, ondersteuning opzetten eigen Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg (2019).

De Zelfmakerij, Oostwold (gemeente Oldambt) dagbesteding aan cliënten met psychiatrische problematiek (18+), ondersteuning opzetten kwaliteitssysteem met als doel certificering keurmerk HKZ Kleine Organisaties.

Diny van Weperen, ambulante begeleiding, interne auditing eigen kwaliteitssysteem.

Het Mosterdzaad, beschermd en begeleid wonen en ambulante begeleiding, Veendam. Ondersteuning in het opzetten van een kwaliteitssysteem (HKZ Kleine Organisaties, certificering 2019), uitvoeren iJW berichtenverkeer.

Hoogvliegers Advies, specialist hoogbegaafdheid, Heerenveen. Opzetten Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg, interne auditing en uitvoeren berichtenverkeer (iJW) in Friesland.

In2-Psy, psychologie en orthopedagogiek, Groningen, bedrijfsvoering in het algemeen en kwaliteit in het bijzonder.

Keiwerkt, specialistische kinderopvang, Wolvega. Opzetten Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg, interne auditing.

Lichtpunt, kleinschalig begeleid en beschermd wonen (18+), interne auditing en ondersteuning in het opzetten van een kwaliteitssysteem met als doel certificering volgens norm HKZ Kleine Organisaties (certificering 2019).

Zorggroep ’t Noaberhuus, kleinschalig wonen (jeugd) en ambulant, Nieuw Amsterdam. Ondersteuning ISO-certificering, aanbestedingen en berichtenverkeer met Zuid Drentse gemeenten.

Overstag Uitvoering, Beschermd Wonen, Veendam. Ondersteuning ISO-certificering, aanbestedingen en berichtenverkeer.

De Questcoach, Groningen, wonen, dagbesteding, ambulante begeleiding. Ondersteuning berichtenverkeer.

Espoir, kleinschalig wonen, Papenvoort. Ondersteuning in het opzetten van een kwaliteitssysteem met als doel certificering volgens norm HKZ Kleine Organisaties.

Zorgboerderij de Slingertuin in Woltersum, ondersteuning aanbestedingen en berichtenverkeer (iJW en iWMO).

Psychologenpraktijk Ad-RM, Oosterwijtwerd. Ondersteuning berichtenverkeer Drenthe; ondersteuning aanbestedingen jeugd Groningen en Drenthe, Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg.

Zorgkracht 12, een vijftigtal kleinschalige aanbieders ondersteunen we direct of langs de zijlijn met het berichtenverkeer (iJW) binnen 21 Groninger gemeenten. Wilt u weten welke zorgaanbieders dit zijn, volg dan deze link.

Oude of incidentele klanten die we graag even noemen

Amannij, ambulante begeleiding, Drachten, ondersteund met het opzetten van een kwaliteitssysteem HKZ Kleine Organisaties, daarna toeleiding naar ISO 9001 certificering, interne auditing.

Interim- en projectmanagement voor gemeente Groningen (‘Proeftuin Hoogkerk’ aka BT Hoogkerk).

TIKK Dagbesteding, dagbesteding, Bitgummole. Advies en ondersteuning bij aanbesteding Jeugdhulp Friesland provinciaal en WMO gemeente Leeuwarden, ondersteund met het opzetten van een kwaliteitssysteem HKZ Kleine Organisaties.

Zorgboerderij Paard en Weldaad, dagbesteding, logeren, crisisopvang, Veeningen. Soms een vraag over kwaliteit, soms over aanbestedingen, en af en toe berichtenverkeer.

’t Zuiderstee, kleinschalige wonen, Drachten, Hemrik. Visie-ontwikkeling, aanbestedingen.

Zorgbuurderij de Heemen, Stedum, ondersteuning keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’, en de allereerste klant van Bureau Lagro.

* Bureau Lagro kan zich niet langer verenigen met (de inhoud van) het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ van de Federatie Landbouw en Zorg en is derhalve in 2019 gestopt met de ondersteuning hiervan.

Samenwerkingspartners

Studio Stedum (websites www.bureaulagro.nl, www.zorgkracht12.nl, www.dekrachtvanklein.nl) huisstijl en/of onderhoud)

Hoe Zorg Jij? Detacheert in de zorg en is opgericht door hulpverleners die zelf uit het werkveld komen. Belangrijke sparringpartner voor Bureau Lagro. Ook kleinschalig, no nonsense en altijd positief.

Hut & Co (accountant)

Dommerholt Advocaten (fiscaal jurist Erik Vonk)

De Kleine Regeltante, Annousch Eekman, voor alles wat organisatie nodig heeft

Qurentis, software voor zorg en welzijn

Last but not least, onze klankbord- en sparringpartners, Mulder & Mulder

Maatschappelijk jaarverslag

Download hier het maatschappelijk verslag 2016