Onze klanten

Huidige klanten, onze helden

De klanten die gebruik maken van onze ondersteuning, variëren van psychologenpraktijk tot kleinschalig wonen, van ambulante begeleiding tot gemeenten, en dienen ter referentie. Wil je weten wat wij doen en hoe wij werken, schroom dan niet om contact op te nemen met (een van) hen. Deze lijst is (nog) niet volledig, daar wordt aan gewerkt, echter regeert de waan van de dag op dit moment…

Zorg Anders, kleinschalig wonen (meerdere locaties) en dagbesteding, in de kop van Drenthe. Ondersteuning algemene bedrijfsvoering, ISO 9001:2015 certificering (2018), interne auditing en ondersteuning bij aanbestedingen in Drenthe en Groningen (jeugd, Wmo en beschermd wonen), afhandeling berichtenverkeer iJw en iWmo met deze gemeenten; advies en inrichten elektronisch cliëntendossier (ECD).

Psychologenpraktijk Ad-RM, Oosterwijtwerd. Ondersteuning berichtenverkeer Drenthe; ondersteuning aanbestedingen jeugd Groningen en Drenthe, van een Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg nu gecertificeerd voor HKZ Kleine Organisaties.

De Beukenhorst, kleinschalig wonen, jongvolwassenen, Hooghalen. Ondersteuning bedrijfsvoering, ISO 9001:2015 certificering (2017), interne audits, en ondersteuning aanbestedingen jeugd, Wmo en beschermd wonen in Drenthe en Groningen, ondersteuning berichtenverkeer iJw en iWmo in Groningen en Drenthe; advies en inrichten elektronisch cliëntendossier (ECD).

De 7 Bruggetjes, kleinschalig begeleid en beschermd wonen, dagbesteding, Wildervanksterdallen. Implementatie HKZ Kleine Organisaties, certificering behaald in 2019.

Family Works, kleinschalige wonen, Noordbroek. Ondersteuning bedrijfsvoering in het algemeen, aanbestedingen en kwaliteit in het bijzonder (HKZ Kleine Organisaties, certificering in 2019), ondersteuning iJw en iWmo berichtenverkeer.

Farm Residence, kleinschalig wonen in Kortehemmen en Vries. Ondersteuning leidde tot ISO 9001:2015 certificering (2017), advies en ondersteuning aanbestedingen Beschermd Wonen Groningen, Friesland en Drenthe, ondersteuning berichtenverkeer in het algemeen.

Groninger gemeenten (RIGG). Bureau Lagro is een door de RIGG gecontracteerd Administratiekantoor voor 2018-2020. Hierin hebben we een rol als adviseur naar de RIGG, zijn we intermediair tussen aanbieder en gemeente, en we verzorgen een deel monitoring en verantwoording voor onze aanbieders. Bureau Lagro voert het administratieve proces (van zorgtoewijzing tot en met declaratie) uit tussen alle Groninger gemeenten en een vijftigtal kleinschalige zorgaanbieders. Hieruit is eerder al het samenwerkingsverband Zorgkracht 12 ontstaan, dat van 12 naar zo’n 50 aanbieders is gegroeid.

Zorgboerderij De Groote, kleinschalig wonen en dagbesteding, drie locaties in Tiendeveen, Nieuweroord en Stuifzand. Ondersteuning bij aanbestedingen jeugd (Drenthe Zuid), Noord en Midden Drenthe (jeugd, Wmo, beschermd wonen), Wmo Hoogeveen e.o.; ondersteuning/afhandeling berichtenverkeer met diverse gemeenten; advies en inrichten elektronisch cliëntendossier (ECD); ondersteuning in kwaliteitszaken, op weg naar HKZ certificering.

Loods66B, dagbesteding, Hoogeveen. Begeleiden en opzetten van een eigen kwaliteitssysteem voor kleinschalige zorg, advies en ondersteuning aanbestedingen Wmo in Drenthe, ondersteuning bij berichtenverkeer iWmo.

Meet Laaghalen, kleinschalig wonen, jeugd, Laaghalen. Advies en ondersteuning algemene bedrijfsvoering; aanbestedingen jeugdhulp, Wmo, beschermd wonen in Drenthe en Groningen en ondersteuning berichtenverkeer in voornoemde regio; begeleiding ISO 9001:2015 certificering (certificering in 2017), uitvoeren van interne audits; advies en inrichten elektronisch cliëntendossier (ECD).

Tjeenz, ervarend leren tochten en ambulante begeleiding, Groningen. Advies en ondersteuning algemene bedrijfsvoering; ondersteuning bij aanbestedingen jeugdhulp en Wmo met zo’n beetje alle gemeenten in Noord-Nederland plus uitvoeren berichtenverkeer iJw en iWmo, advies en inrichten elektronisch cliëntendossier (ECD), ondersteuning opzetten kwaliteitssysteem HKZ Kleine Organisaties (certificering in 2016), uitvoeren van interne audits. Op weg naar wonen.

Tierelantuintje, wonen en creatieve dagbesteding, Oudega. Advies en ondersteuning bij aanbesteding Wmo in de gemeente Smallingerland en Specialistische Jeugdhulp (SDF), ondersteuning bij HKZ-certificering Kleine Organisaties (gecertificeerd sinds 2015), sinds 2018 ook afhandeling iJw en iWmo berichten tussen aanbieders en gemeenten in Friesland.

Het Midden, dagbesteding, Drachtstercompagnie. Advies en ondersteuning bij aanbesteding Wmo in de gemeente Smallingerland en Specialistische Jeugdhulp (SDF); sinds 2018 ook afhandeling iJw en iWmo berichten tussen aanbieders en gemeenten in Friesland.

Kindertherapie Anouk Endeveld (Zuidlaren), Praktijk De Toverlantaarn (Groningen), Tressan (Haren) en Chill4U (Schoonloo). Ondersteuning bij het opzetten van een eigen kwaliteitssysteem of auditing van een eigen kwaliteitssysteem.

Adrem Zorggroep, kleinschalige, zorgaanbieder van professionele en specialistische zorg vanuit de Jeugdwet, bij de cliënt thuis (heel Friesland). Opzetten eigen kwaliteitssysteem, onderweg naar HKZ Kleine Organisaties.

Veldzicht Dagopvang, kleinschalige dagopvang voor dementerende ouderen, Zevenhuizen, ondersteuning aanbestedingen (Smallingerland), uitvoeren berichtenverkeer iWmo en ondersteuning HKZ Kleine Organisaties (gecertificeerd in 2018).

zorgENZOO, ambulante begeleiding Jeugdwet en Wmo, Drachten, ondersteuning aanbestedingen, uitvoeren berichtenverkeer iWmo en opzetten van HKZ Kleine Organisaties (gecertificeerd in 2018).

Zorgboerderij Oudemolen, dagbesteding, Oudemolen. Ondersteuning aanbestedingen Wmo Noord en Midden Drenthe, ondersteuning berichtenverkeer.

Ad Rem Coaching, ambulante begeleiding Jeugdwet en WMO, Drachten, ondersteuning opzetten eigen Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg (2019).

De Zelfmakerij, Oostwold (gemeente Oldambt) dagbesteding aan cliënten met psychiatrische problematiek (18+), ondersteuning opzetten kwaliteitssysteem met als doel certificering keurmerk HKZ Kleine Organisaties.

Diny van Weperen, ambulante begeleiding, interne auditing eigen kwaliteitssysteem.

Het Mosterdzaad, beschermd en begeleid wonen en ambulante begeleiding, Veendam. Ondersteuning in het opzetten van een kwaliteitssysteem (HKZ Kleine Organisaties, certificering 2019), uitvoeren iJW berichtenverkeer.

Hoogvliegers Advies, specialist hoogbegaafdheid, Heerenveen. Opzetten Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg, interne auditing en uitvoeren berichtenverkeer (iJW) in Friesland.

Keiwerkt, specialistische kinderopvang, Wolvega. Opzetten Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg, interne auditing.

Lichtpunt, kleinschalig begeleid en beschermd wonen (18+), interne auditing en ondersteuning in het opzetten van een kwaliteitssysteem met als doel certificering volgens norm HKZ Kleine Organisaties (certificering 2019).

Zorggroep ’t Noaberhuus, kleinschalig wonen (jeugd) en ambulant, Nieuw Amsterdam. Ondersteuning ISO-certificering, aanbestedingen en berichtenverkeer met Zuid Drentse gemeenten.

Overstag Uitvoering, Beschermd Wonen, Veendam. Ondersteuning ISO-certificering, aanbestedingen en berichtenverkeer.

De Questcoach, Groningen, wonen, dagbesteding, ambulante begeleiding. Ondersteuning berichtenverkeer.

Zorgboerderij de Slingertuin in Woltersum, ondersteuning aanbestedingen en berichtenverkeer (iJW en iWMO).

Zorgkracht 12, maximale zorgkracht. Een zestigtal kleinschalige aanbieders ondersteunen we direct of langs de zijlijn met het berichtenverkeer (iJW). Vooralsnog begon dit netwerk vanuit een dozijn jeugdhulpaanbieders in Groningen. Na contractering als Administratiekantoor voeren we ook het berichtenverkeer uit voor de Wmo en niet alleen in Groningen, maar ook met gemeenten in Friesland en Drenthe (en een stukje Overijssel). Wilt u weten welke zorgaanbieders onderdeel van ons netwerk zijn? Volg dan deze link.

Oude of incidentele klanten die we graag even noemen

Amannij, ambulante begeleiding, Drachten, ondersteund met het opzetten van een kwaliteitssysteem HKZ Kleine Organisaties, daarna toeleiding naar ISO 9001 certificering. We doen nog steeds de interne auditing.

In2-Psy, psychologie en orthopedagogiek, Groningen, bedrijfsvoering in het algemeen en kwaliteit in het bijzonder.

Interim- en projectmanagement voor gemeente Groningen (‘Proeftuin Hoogkerk’ aka Begeleidingsteam Hoogkerk).

TIKK Dagbesteding, dagbesteding, Bitgummole. Advies en ondersteuning bij aanbesteding Jeugdhulp Friesland provinciaal en WMO gemeente Leeuwarden, ondersteund met het opzetten van een kwaliteitssysteem HKZ Kleine Organisaties.

Zorgboerderij Paard en Weldaad, dagbesteding, logeren, crisisopvang, Veeningen. Soms een vraag over kwaliteit, soms over aanbestedingen, en af en toe berichtenverkeer.

* Bureau Lagro kan zich niet langer verenigen met (de inhoud van) het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ van de Federatie Landbouw en Zorg en is derhalve in 2019 gestopt met de ondersteuning hiervan.

Samenwerkingspartners

Studio Stedum, websites www.bureaulagro.nl, www.zorgkracht12.nl, www.dekrachtvanklein.nl, huisstijl en/of onderhoud.

Vindrs detacheert in de zorg en is opgericht door hulpverleners die zelf uit het werkveld komen. Sparringpartner voor Bureau Lagro. Ook kleinschalig, ook no nonsense en ook altijd positief.

Hut & Co, Sjoerd van der Molen, Register Accountant, belangrijke sparringpartner voor Bureau Lagro. Kent de zorg en ondersteunt ook zorgaanbieders in het omzetten van bijvoorbeeld eenmanszaak naar BV, controleverklaringingen, boekhouding of personeelsadministratie.

Van Bommel & Vonk advocaten (fiscaal jurist Erik Vonk)

Bomhof en Van Uitert Advocaten (met accent op arbeidsrecht, ondernemingsrecht, huurrecht en contractenrecht)

Qurentis, software voor zorg en welzijn

Praktijkdata, op maat gemaakte software ter ondersteuning van psychologen, therapeuten en ambulante begeleiders, werkzaam in de Basis GGZ, Specialistische GGZ en/of Jeugdhulp.

Last but not least, sparringpartner en ons belangrijkste klankbord, Reg Mulder