Driedaagse training van Geweldloos Verzet tot Verbindend Gezag.

‘Verbindend Gezag en Opvoeden’ vanuit de principes van ‘Verbindend Gezag’ gaat uit van ‘It takes a village to raise a child.’ Dat betekent dat je als ouders en betrokken volwassenen een net van waakzame zorg bouwt rond het kind.

De methodiek geeft ouders en andere betrokken opvoeders praktische handvatten, die hen helpen hun positie als volwassene opnieuw vorm te geven en op een positieve wijze aanwezig te zijn in het leven van het kind. Volwassenen nemen een krachtig standpunt in ten opzichte van het geweld, tegelijkertijd vermijden zij zelf iedere vorm van verbaal of fysiek geweld.

Tussen opvoeders en kinderen gaat het niet om winnen of verliezen. In plaats van autoriteit op basis van straffen en belonen worden opvoeders uitgenodigd om zichzelf een nieuwe vorm van autoriteit aan te leren. Deze is gericht op de-escalatie, opvoeden vanuit waakzame zorg, herstel van de relatie met het kind en gebruikmaken van het netwerk rond het gezin.

De training bestaat uit drie modules:

  • Module 1: Basistraining van twee dagen (12 uur + 4 uur voorbereiding)
  • Module 2: Verdiepingsdag van één dag (6 uur + 2 uur voorbereiding)
  • Module 3: Intervisietraject van vier bijeenkomsten van 2 uur

 

Module 1 & 2 zijn SKJ-geaccrediteerd voor 26.00 punten.
Module 3, de intervisiebijeenkomsten, tellen mee voor reflectiepunten.