Interactieve introductieworkshop Geweldloos Verzet

In de workshop word je uitgedaagd om op een andere manier te kijken naar autoriteit. Na de workshop heb je kennisgemaakt met de uitgangspunten van Geweldloos Verzet/Verbindend Gezag®. Ook heb je inzicht in welke aspecten uit de werkwijze bruikbaar zijn in de setting waarin je werkt.

De workshop is SKJ-geaccrediteerd voor 3.00 punten.