Geweldloos Verzet – Verbindend Gezag® – Nieuwe Autoriteit

Kom je in je werk jongeren of kinderen tegen die niet meer luisteren? Ouders en opvoeders die zich machteloos voelen, omdat elke strijd eindigt in geschreeuw, met deuren slaan of met geweld? Of ouders die juist hun mond maar houden en toegeven, om de lieve vrede te bewaren? Kinderen die spijbelen, zich in hun kamer opsluiten, teveel achter de computer zitten, drugs gebruiken of niet laten weten waar ze zijn of met wie ze omgaan? Ken je buurtbewoners die zich angstig voelen, ouders, leerkrachten en groepsleiders, die de grip op het kind kwijt zijn en niet meer weten hoe ze verder moeten? Dan is werken vanuit de principes van Geweldloos Verzet misschien iets voor jou!

Geweldloos Verzet is een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. Geweldloos Verzet is een mooie combinatie van ‘anders denken’ en praktische tools. De benadering maakt gebruik van: de-escalatie, (ouderlijke) aanwezigheid, herstel van de relatie met het kind en de steun vanuit het netwerk. Omdat de methode gebruikmaakt van het netwerk en uitgaat van een gezamenlijke verantwoordelijkheid als het gaat om het opvoeden of begeleiden van onze kinderen en adolescenten, is deze methode bruikbaar in gezinnen, op scholen, in de residentiële setting en in de wijk.

Noorderkompas biedt twee scholingen aan (introductie en driedaagse training). Je kunt je aanmelden via onze website, wij sturen je aanmelding door, Noorderkompas verzorgt de rest. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Philippine Tjalma, philippine@noorderkompas.nl, 06-33926596.