Scholing Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is geen stoornis of probleem. Toch hebben kinderen, jongeren en volwassenen die hoogbegaafd zijn nog al eens problemen met leren, of op andere gebieden, bijvoorbeeld sociaal emotioneel. De oorzaak van problemen met leren wijkt niet eens zo veel af van die van ‘echte’ leerproblemen: het reguliere onderwijsaanbod is niet aangepast aan de behoefte van deze leerling. Dit leidt in veel gevallen tot problemen, die uiteenlopen van verveling in de klas tot onaangepast gedrag of depressiviteit.

Deze scholing is met name bedoeld voor medewerkers in de zorg die te maken hebben met schoolgaande kinderen en adolescenten, die cliënten tegenkomen die, naast het hebben van andere problemen, ook hoogbegaafd zijn of, ten gevolge van hoogbegaafdheid, tegen problemen aanlopen.

We vragen cursisten om nadien een reflectieopdracht te maken.

Voor deze scholing wordt nog SKJ-accreditatie aangevraagd.

 

Meer informatie kun je opvragen via scholing@bureaulagro.nl.