Scholing Leren van risico’s en incidenten (MIC)

Door het uitvoeren van een prospectieve risico-inventarisatie en analyse kom je erachter welke risico’s er zijn voor cliënten, medewerkers en bezoekers. Dit zorgt ervoor dat je in staat bent maatregelen te treffen en zo risico’s te elimineren, reduceren en/of te beheersen.

Wanneer er toch een incident plaatsvindt, wil je er zorg voor dragen dat dit een volgende keer wordt voorkomen. Door incidenten systematisch te analyseren en op zoek te gaan naar de basisoorzaken, leer je als organisatie van incidenten en ben je in staat de juiste maatregelen te treffen om incidenten in de toekomst mogelijk te voorkomen.

 

Meer informatie kun je opvragen via scholing@bureaulagro.nl.