Scholing Medicatieveiligheid

Tijdens deze scholing komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Bespreken van de belangrijkste onderwerpen uit de e-learning* met focus op vaardigheden, een juiste professionele houding en het aanbieden van kennis.
  • Toedienen versus aanreiken van medicatie.
  • De veldnorm Veilige principes in de medicatieketen.
  • Organisatiebeleid & protocollair werken met betrekking tot medicatieveiligheid.
  • Verdieping in de negen medicatiegroepen.
  • Afronden met een toetsing ‘Bekwaamheid toedienen van medicatie per os en/of aanbrengen huidzalf en/of Rivotrildruppels op onderlip/wangzak’.
  • Nabespreken toets en mondelinge evaluatie van de scholing.

*Voorafgaand aan de scholing dient de e-learning ‘Basis medicatiekennis’ van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik aantoonbaar afgerond te zijn met minimaal een 7. Het gaat in dit geval om een globale voorkennis van medicatie dus mocht een andere e-learning van het IVM beter aansluiten bij de al opgedane kennis en vaardigheden dan is dat ook mogelijk.
Meer informatie vind je hier.

 

Meer informatie kun je opvragen via scholing@bureaulagro.nl.