Scholing Rapporteren

Scholing rapporteren

Het doel van rapporteren, of met een ander woord verslaglegging, is het ondersteunen van goede zorgverlening. Je schrijft op wat je observeert of signaleert, welke zorg je met welk doel verleent, en hoe die zorg verloopt. Hierdoor weten je collega’s wat er aan de hand is en wat zij moeten doen. Je waarborgt de continuïteit en kwaliteit van de zorg en je voorkomt fouten.

Door goed te rapporteren kun je terugkijken hoe en waarom iets op een bepaalde manier gegaan is. Je legt op die manier ook verantwoording af voor je handelen.

  • Als overdracht: collega’s informeren, naslagwerk.
  • Maakt het verloop door de tijd inzichtelijk. Worden doelen behaald, waarom wel en wanneer niet.
  • Verantwoording voor je handelen.
  • Waarborgt continuïteit van zorg en kan fouten voorkomen.

In deze scholing gaan we het hebben over waarom je rapporteert, wat je wel en niet moet rapporteren en hoe je dat op de juiste manier doet.