Scholing Suïcidaliteit

In deze scholing staan we stil bij wat suïcidaliteit is en wat suïcidaliteit betekent voor de cliënt en zijn omgeving.

Er is aandacht voor veelvoorkomende situaties en we geven handvatten hoe hiermee om te gaan. Middels de CASE-methodiek oefenen we in kleine groepjes gesprekstechnieken. We gaan in op de richtlijn ‘Omgaan met suïcidaliteit’. Het is belangrijk te weten wie welke verantwoordelijkheden heeft en hoe samen te werken bij cliënten die zich suïcidaal uiten.

Na deze scholing ben je in staat om adequaat te handelen bij een cliënt die suïcidale uitingen heeft. Je kunt een eerste inschatting maken van welke factoren risicoverhogend zijn en weet hoe te handelen volgens de richtlijnen.

We vragen cursisten (SKJ) om nadien een reflectieopdracht te maken.

Deze scholing is SKJ-geaccrediteerd voor 4.30 punten.

 

Meer informatie kun je opvragen via scholing@bureaulagro.nl.