Scholing Wet- en regelgeving in de zorg

Als zorgaanbieder moet je voldoen aan verschillende wetten en toetsingskaders. Tijdens deze scholing komt vigerende wet- en regelgeving aan bod, zoals onder andere de Jeugdwet, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) 2015, AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en Arbeidsomstandighedenwet. Daarnaast behandelen we de verschillende toetsingskaders die van toepassing zijn.

Bij deze scholing leer je wat de samenhang is tussen de verschillende wetten en toetsingskaders en waar je in de praktijk bij de uitvoering op moet letten. Voor de liefhebbers bieden we ook scholingen aan specifiek gericht op de AVG (SKJ geaccrediteerd voor 5.00 punten) en de Wet zorg en dwang, omdat deze vanwege de impact op de zorg (en de registratie daarvan) tijdens de scholing Wet- en regelgeving onvoldoende aan bod kunnen komen.

 

Meer informatie kun je opvragen via scholing@bureaulagro.nl.