Scholing Zorgplan en SMART formuleren

Deze scholing bestaat uit twee dagdelen:

Dagdeel 1

In het eerste dagdeel nemen we de theorie met betrekking tot het opstellen van zorg-/ begeleidingsplannen door. Onderstaande onderwerpen komen hierbij minimaal aanbod:

  • Wet- en regelgeving (Jeugdwet, Wmo, Bopz/Wet zorg en dwang, werkwijze PGB) in relatie tot zorgplannen.
  • Wat is verplicht en wat heeft de aanbeveling (en waarom)? Dit doen we aan de hand van wetgeving in combinatie met het bespreken van voorbeelden van zorgplannen.
  • Welke eisen worden gesteld binnen HKZ-normen en de ISO 9001:2015 norm?
  • Welke (aanvullende) eisen worden door gemeenten gesteld (inclusief de eisen voor wat betreft een werkend kwaliteitssysteem)?
  • SMART formuleren van doelen.
  • Evaluatie van gestelde doelen.
  • Inbedding van zorgplannen binnen de organisatie van de cursist (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden).
  • Bespreken van procedures en beleid binnen de verschillende organisaties met betrekking tot het primair proces.
  • Dossiervoering en rapportage.

 

Dagdeel 2
De tweede bijeenkomst is meer gericht op interactie en het in groepsverband bespreken van de meegebrachte zorgplannen en het SMART formuleren van doelstellingen. Cursisten werken aan een zorgplan dat voldoet aan de eisen en aan wet- en regelgeving, en vooral ook praktisch werkzaam is voor de cursist.

Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst heb je een beeld van hoe een zorgplan eruit kan zien. Je weet wat wet- en regelgeving hieromtrent voorschrijft. In de tweede bijeenkomst verdelen we de groep in groepjes van drie à vier cursisten. Je gaat dan aan de slag met het bespreken van het eigen ontwerp van een zorgplan (huiswerk naar aanleiding van eerste bijeenkomst). Aan de hand van (anonieme) praktijkvoorbeelden oefenen we actief met het SMART formuleren van doelen.

Deze scholing is SKJ-geaccrediteerd voor 14.00 punten.

 

Meer informatie kun je opvragen via scholing@bureaulagro.nl.