Scholing AVG in de praktijk

Datum/Tijd
03-12-2020
19:00 - 22:30

Nog 6 plaatsen beschikbaar.

Noteer in Agenda


Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid van de organisatie om aan te tonen dat deze zich aan de wet houdt.

Het is de bedoeling dat we de theorie toepassen op concrete dagelijks voorkomende voorbeelden vanuit de praktijk zoals:

  • Welke uitvoeringswet is voor jouw organisatie van toepassing?
  • Welke gegevens mag je vragen en verzamelen?
  • Waarvoor moet je eerst toestemming opvragen?
  • Heb je verantwoordingsplicht, zo ja hoe?
  • Privacy by design & privacy by default.
  • Ben je een (sub)verwerker?
  • Welke eisen moet je aan een verwerkersovereenkomst stellen?

Praktische info
Bureau Lagro geeft i.v.m. Corona deze scholing online via ZOOM. Je ontvangt uiterlijk op de dag van de scholing een uitnodiging via de mail. Aanmelden is meedoen. Ben je onverhoopt toch verhinderd zorg dan zelf voor vervanging en laat een (con)collega de scholing volgen.

Na ontvangst van jouw aanmelding, ontvang je van ons een factuur. Indien de organisatie niet bij ons bekend is graag het factuuradres vermelden. Kosten: € 95. Vaste klanten ontvangen een korting van € 10. Er is geen btw van toepassing, omdat we sinds februari 2020 CRKBO geregistreerd zijn.Als je SKJ geregistreerd bent, ontvangen we graag je SKJ-nummer. Dit met het oog op het maken van de certificaten en het toekennen van de punten.

Meer informatie kun je opvragen via scholing@bureaulagro.nl.

Deze scholing is SKJ geaccrediteerd voor 5.00 punten.

Inschrijven

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.