Home

Bureau Lagro is werkzaam binnen de sector zorg en welzijn, zijdelings gecombineerd met overheid. Onze expertises liggen op het gebied van kwaliteitszorg en interim management in het algemeen, en aanbestedingen en berichtenverkeer in het bijzonder. Bij ons draait het om verbeter- en verandertrajecten, om kwaliteit en resultaat. Wij zetten beleid om in heel concrete stappen, met oog voor mens én proces.

Wij zijn actief in het speelveld WMO 2015 en Jeugdzorg, waarbij wij kleinschalige zorgaanbieders ondersteunen in aanbestedingstrajecten WMO 2015 en Jeugdwet in Noord-Nederland en in de vorm van marktconsultatie aan tafel zitten met diverse gemeenten, waar wij meepraten over zorg in het algemeen en kwaliteit en aanbestedingen in het bijzonder.

Vanaf 2016 is Bureau Lagro contractpartner voor Jeugdhulp in de provincie Groningen voor een dozijn kleinschalige aanbieders, om vanuit deze rol het berichtenverkeer uit te voeren. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van Zorgkracht 12. Bureau Lagro is verder initiatiefnemer van De Kracht van Klei(n).

Al jaren ondersteunen wij zorgaanbieders in het opzetten of verbeteren van hun kwaliteitmanagementsysteem (HKZ, ISO, kwaliteitskeurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ van de Federatie Landbouw en Zorg) en voeren wij op verzoek interne audits uit om knelpunten en verbeteringen inzichtelijk te krijgen. Uiteraard adviseren wij u uitgebreid op het gebied van wet- en regelgeving waarmee zorgaanbieders te maken krijgen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek, 06-25 51 38 51.

Bureau Lagro is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54720575.