Kwaliteit

Een beleidsplan geeft inzicht en richting. Beschreven processen maken duidelijk hoe uw organisatie werkt. Een interne audit maakt verbeterpunten inzichtelijk. Een organisatiebeoordeling verwoordt wat goed gaat, waar u tegenaan loopt en waar uw processen nog te verbeteren zijn. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de nieuwe trend en ketenpartners zijn van essentieel belang; bij uw cliënten zijn soms andere hulpverleners betrokken en uw organisatie is immers onderdeel van een groter geheel. Dit zijn allemaal cruciale onderdelen van een kwaliteitssysteem (ongeacht welke).

Bureau Lagro ondersteunt uw organisatie bij het implementeren van een kwaliteitssysteem (INK, HKZ, ISO-certificering en – voor zorgboerderijen – het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien‘). Wij helpen u met het beschrijven van processen, en maken duidelijk wat vanuit vigerende wet- en regelgeving in elk geval geregeld dient te worden. Wij zorgen er met u voor dat u klaar bent voor een externe audit door een certificerende instelling. Wij geven u snel inzicht in wat van belang is en zijn vooral oplossingsgericht: geen lange rapportages, maar concreet in onze adviezen. Wij werken met hoofd (inhoud en gezond verstand) en hart (verbinding en samenwerking) in combinatie met humor en bevlogenheid. Lees ook eens onze diverse blogs over kwaliteitszorg.

Vragen

  • We willen een kwaliteitssysteem opzetten. Waar beginnen we? Welke keuze maken we?
  • Het loopt niet lekker in onze organisatie. Wij vragen ons af of onze processen wel efficiënt zijn? Hoe kunnen we onze werkwijzen optimaliseren of automatiseren?
  • Welke certificerende instelling schakelen we in?
  • Hoe kunnen we onze organisatiebeoordeling (management review, jaarverslag, systeembeoordeling) effectiever inzetten?
  • Hoe kunnen we interne audits opzetten en uitvoeren? Kunt u een interne audit uitvoeren en/of onze interne auditoren trainen?
  • We hebben als organisatie missie, visie en beleid uitgestippeld voor de komende jaren. Hoe zetten we dit nu om in heel concrete stappen? En hoe kunnen we deze SMART formuleren?