Kwaliteit

Een beleidsplan geeft inzicht en richting. Beschreven procedures maken duidelijk wat de afspraken binnen uw organisatie zijn (hoe klein ook). Een audit maakt verbeterpunten inzichtelijk, of kan dienen als bewijs voor een werkend kwaliteitssysteem voor een gemeente.

Een organisatiebeoordeling verwoordt wat goed gaat, waar u tegenaan loopt en waar de verbeterpunten liggen. Keten-, samenwerkingspartners en leveranciers zijn van essentieel belang; bij uw cliënten zijn immers soms andere hulpverleners betrokken én uw organisatie is altijd onderdeel van een groter geheel.

Dit zijn allemaal cruciale onderdelen van een kwaliteitssysteem (ongeacht welke), waar wat ons betreft de cliënt altijd voorop staat. Bureau Lagro ondersteunt uw organisatie bij het implementeren van een kwaliteitssysteem (HKZ, ISO-certificering en – voor zorgboerderijen – het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien‘).

Wij helpen u met het beschrijven van processen, en we maken duidelijk wat er vanuit vigerende wet- en regelgeving geregeld dient te worden. Wij zorgen er samen met u voor dat u klaar bent voor een externe audit door een certificerende instelling. Wij geven u graag inzicht in wat van belang is en zijn vooral oplossingsgericht: geen lange rapportages, geen uitgebreide procedures, maar concrete adviezen.

We werken graag met hoofd (inhoud en gezond verstand) en hart (verbinding en samenwerking) in combinatie met humor en bevlogenheid. ‘Nut en noodzaak’ en ‘logica en boerenverstand’ zijn onze toverwoorden.

Voor de écht kleinschalige aanbieders hebben we – op basis van HKZ Kleine Organisaties – een eigen kwaliteitssysteem ontwikkeld, het Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg (KKZ). Voor de solistische aanbieder, of de aanbieder met max 2 tot 3 medewerkers in dienst. Wil je meer weten? Bel Andrea Lagro voor een oriënterend gesprek (06-25513851).

Voor vragen, zoals:

  • We willen een kwaliteitssysteem opzetten. Waar beginnen we? Welke keuze maken we? HKZ? ISO? Zijn er nog andere opties?
  • Hoe kunnen we interne audits opzetten en uitvoeren? Of kunt u een audit uitvoeren en/of onze interne auditoren trainen?
  • Het loopt niet lekker in onze organisatie. Hoe kunnen we onze werkwijzen optimaliseren of automatiseren en lean inrichten?
  • Welke certificerende instelling schakelen we in?
  • Hoe kunnen we onze organisatiebeoordeling (management review, jaarverslag, systeembeoordeling) effectiever inzetten?
  • We hebben als organisatie missie, visie en beleid uitgestippeld voor de komende jaren. Hoe zetten we dit nu om in heel concrete stappen? En hoe kunnen we deze SMART formuleren?