Kwaliteit

Bureau Lagro ondersteunt vooral kleinschalige zorgaanbieders bij het opzetten van een kwaliteitssysteem (HKZ, ISO-certificering). Voor de écht kleinschalige aanbieders hebben we op basis van kwaliteitskaders, normen en wet- en regelgeving, een eigen kwaliteitssysteem ontwikkeld. Dit Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg (KKZ) is bestemd voor de solistische aanbieder, of de aanbieder met max. 2 tot 3 medewerkers in dienst.

Een beleidsplan geeft inzicht en richting, hoe groot of klein een organisatie ook is. Beschreven procedures maken duidelijk wat de afspraken binnen een organisatie zijn (hoe klein ook). Een audit maakt verbeterpunten inzichtelijk, of kan dienen als bewijs voor een werkend kwaliteitssysteem voor een gemeente. Een organisatiebeoordeling verwoordt wat goed gaat, waar je tegenaan loopt en waar verbeterpunten liggen. Keten-, samenwerkingspartners en leveranciers zijn van essentieel belang; bij cliënten zijn immers soms andere hulpverleners betrokken én een organisatie is altijd onderdeel van een groter geheel.

We helpen met het beschrijven van processen, en maken duidelijk wat er vanuit vigerende wet- en regelgeving geregeld dient te worden. Wij zorgen er samen met jou voor dat je klaar bent voor een externe audit door een certificerende instelling. Wij geven graag inzicht in wat van belang is en zijn vooral praktisch ingesteld: geen lange rapportages, geen uitgebreide procedures, maar concrete teksten en adviezen en heldere overzichten.

De cliënt staat wat ons betreft altijd voorop. We werken graag met hoofd (inhoud en gezond verstand) en hart (verbinding en samenwerking) in combinatie met humor en bevlogenheid. ‘Nut en noodzaak’ en ‘logica en boerenverstand’ zijn onze toverwoorden.

Wil je meer weten? Bel Andrea Lagro voor een oriënterend gesprek (06-25513851).