Scholing AVG in de praktijk

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG legt meer nadruk op de verantwoordelijkheid van de organisatie om aan te tonen dat deze zich aan de wet houdt. Bureau Lagro organiseert een scholing, die SKJ geaccrediteerd is met 5.00 punten.

Het is de bedoeling dat we de theorie toepassen op concrete dagelijks voorkomende voorbeelden vanuit de praktijk zoals:

  • Welke uitvoeringswet is voor jouw organisatie van toepassing?
  • Welke gegevens mag je vragen en verzamelen?
  • Waarvoor moet je eerst toestemming opvragen?
  • Hoe doe je dit praktisch?
  • Heb je verantwoordingsplicht, zo ja hoe?
  • Privacy by design & privacy by default.
  • Ben je een (sub)verwerker? Welke eisen moet je aan een verwerkersovereenkomst stellen?

Deze scholing is SKJ-geaccrediteerd voor 5.00 punten.

 

Meer informatie kun je opvragen via scholing@bureaulagro.nl.