Search
Close this search box.

Het laatste nieuws

OldSkool+ ISO 9001 gecertificeerd

Afgelopen week is Old Skool+ met vlag en wimpel geslaagd voor hun hercertificering ISO 9001. De auditor van TÜV NORD Nederland heeft geen afwijkingen of aandachtspunten kunnen vinden.

Old Skool+ biedt specialistische dagopvang speciaal voor kinderen die nét wat extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Een kleinschalige, huiselijke opvang barstensvol ritme en regelmaat. En met stip op nummer 1: ontspanning en plezier!

Bureau Lagro kan ook jouw organisatie ondersteunen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van het kwaliteitssysteem. Kijk voor meer informatie op Kwaliteitssystemen – Bureau Lagro.

Scholing AVG in de praktijk

Woensdag 15 mei organiseert Bureau Lagro een scholing AVG in de praktijk (in de zorg). De scholing is SKJ-geaccrediteerd. 

Tijdens de scholing staan we stil bij wat organisaties allemaal moeten regelen om zich aan de AVG te houden. Daarnaast komen de knelpunten aan de orde die vooral in de zorg een rol spelen. Immers privacy en adequate zorg gaan niet altijd hand in hand.

Het is de bedoeling dat we de theorie toepassen op concrete dagelijks voorkomende voorbeelden vanuit de praktijk.

Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op https://lnkd.in/gea59XGZ

ISO 9001 gecertificeerd

Wij zijn verheugd om te kunnen melden dat de onderstaande organisaties onlangs hun (her)certificering voor ISO9001 hebben behaald. Het behalen van de ISO9001-certificering is een belangrijke mijlpaal voor organisaties die zich richten op kwaliteit en klanttevredenheid.

We zijn trots om met jullie samen te werken en we feliciteren jullie met deze welverdiende prestatie. Op naar nog meer succes en continue verbetering!

Fidato Zorg is een jonge, ambitieuze en groeiende zorgonderneming die professionele begeleiding en ondersteuning biedt aan mensen met ondersteuningsvragen op diverse leefgebieden.

Meet / Beukenhorst is een kleinschalige zorginstelling waar professionele zorg wordt aangeboden aan kinderen/jeugdigen die om verscheidene redenen niet meer bij hun ouders thuis kunnen wonen.

Naast de bovengenoemde organisaties zijn de onderstaande organisaties succesvol door de controle-audit gekomen:

Scholing Zorgplannen en rapporteren

Op 14 mei vindt de eerste dag van de tweedaagse scholing Zorgplannen en rapporteren plaats .

In de zorg is het van essentieel belang om goede zorgplannen op te stellen en te rapporteren. Deze scholing biedt jou de mogelijkheid om je te verdiepen in deze belangrijke aspecten van het zorgproces.

Tijdens de scholing zul je leren hoe je zorgplannen kunt opstellen die voldoen aan de eisen en richtlijnen van de zorgsector. Naast het opstellen van zorgplannen, zullen we ook ingaan op het belang van rapporteren. Je leert hoe je op een gestructureerde en duidelijke manier rapporteert over de zorg die je hebt verleend. Dit is niet alleen belangrijk voor het overdragen van informatie aan collega’s, maar ook voor het monitoren en evalueren van de zorg die is geleverd. Een goede rapportage helpt om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen. Dit leren we door tijdens deze scholing ook veel praktisch aan de slag te gaan met oefeningen.

Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op Scholing Zorgplannen en rapporteren – Bureau Lagro

Vernieuwde website Bureau Lagro

Beste bezoekers,

We zijn verheugd om jullie op de hoogte te stellen van de lancering van onze nieuwe website bij Bureau Lagro! Met verbeterde technologie, een modern ontwerp, en een geoptimaliseerde architectuur en prestaties, streven we ernaar om jullie online ervaring te verrijken.

In de nabije toekomst zullen we ons blijven ontwikkelen, waarbij we streven naar het bieden van meer gemak voor onze gewaardeerde opdrachtgevers. Denk hierbij aan de implementatie van digitale inschrijf- en betaalmogelijkheden voor scholingen, waardoor het proces efficiënter en toegankelijker wordt.

Daarnaast hebben we plannen voor een exclusieve ledenomgeving waar belangrijke documenten en handleidingen eenvoudig te vinden zullen zijn. We geloven dat deze nieuwe functies de interactie met Bureau Lagro zullen verbeteren en jullie nog beter zullen ondersteunen.

Dank voor jullie voortdurende steun en we hopen dat jullie net zo enthousiast zijn over de nieuwe mogelijkheden als wij!

Met vriendelijke groet, Het team van Bureau Lagro

Jeugdhulp Groningen

‘Rechten van kinderen en ouders geschonden’ bij aanvragen jeugdhulp: ‘Er worden woordspelletjes gespeeld’.

‘De gemeente Groningen omzeilt de Jeugdwet. Daardoor verdwijnt de rechtsbescherming van ouders en kinderen.’ Dat zeggen juridisch adviseurs over de Basis jeugdhulp, die Groningen sinds 1 januari vorig jaar heeft ingevoerd.

Lees hier het hele artikel ‘Rechten van kinderen en ouders geschonden’ bij aanvragen jeugdhulp: ‘Er worden woordspelletjes gespeeld’ – RTV Noord

De Wet zorg en dwang (WZD)

Deze week gaf Alex Visser bij Zorgpro een scholing over de Wet Zorg en Dwang (psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten).

De Wet zorg en dwang (WZD) is bedoeld om vrijheidsbeperking tegen te gaan bij alle cliënten die door een psychogeriatrische stoornis of andere verstandelijke beperking zorg nodig hebben.

Een goede kennis van de Wzd is onmisbaar voor zorgverleners om hun werk op een ethische en juridisch verantwoorde manier uit te voeren. Tijdens deze scholing leer je onder andere over de rechten van de cliënt, de stappen van het stappenplan Wet zorg en dwang, het toepassen van alternatieven voor vrijheidsbeperkende maatregelen, en de rol van de zorgverlener bij het naleven van de wet.

Vanuit Bureau Lagro geven wij graag deze training binnen jouw zorgorganisatie.
Meer weten -> www.bureaulagro.nl/scholing

Wat cursisten zeggen:
“Veel ruimte voor vragen. Deskundige en duidelijke uitleg en antwoorden.”
“In de training zijn alle relevante onderwerpen in een prettige volgorde aan bod gekomen.”
“Hij beantwoordt alle vragen en neemt er de tijd voor.”

Webinar ‘Klimaatverandering in alle managementsysteemnormen’

Op 29 februari 2024 publiceert ISO amendementen voor alle managementsysteemnormen waardoor klimaatverandering een verplicht aandachtspunt wordt in de contextanalyse. Dit is een uitvloeisel van de door ISO ondertekende London Declaration waarmee zij zich committeert om via internationale normen bij te dragen aan tegengaan van en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Deze amendementen gaan gelden voor bekende en breed gebruikte normen als ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, enz. Organisaties die deze normen toepassen, zullen dan moeten nagaan of klimaatverandering een ‘issue’ is dat impact heeft op de doelstellingen van hun managementsysteem en of zij daarop actie moeten ondernemen.

De amendementen zullen bij publicatie direct geldend zijn. Dit levert veel vragen op:
– Wat houdt de verandering in?
– Wat betekent dit voor mijn managementsysteem?
– Wanneer en hoe moet ik hier rekening mee houden?
– Wat betekent dit voor mijn certificaat?
– Moet ik een nieuwe norm kopen?

In een webinar op 4 maart 2024 van 15.00 – 16.00 uur gaat NEN in op deze vragen en krijgt u de mogelijkheid uw vragen hierover voor te leggen.
Er zijn geen kosten verbonden voor deelname aan dit webinar.

Bureau Lagro zal ook aanwezig zijn bij dit webinar en de informatie delen met onze klanten.

Registeren kan hier.

Kwaliteit, daar gaan wij voor!

Wij zijn trots en blij dat we wederom met vlag en wimpel (zonder afwijkingen) door de controle-audit ISO9001:2015 zijn gekomen.

Bureau Lagro kan jouw zorgorganisatie ook ondersteunen bij het opzetten, implementeren en/of onderhouden van kwaliteitssystemen (HKZ en ISO9001:2015).
We doen dit vanuit de eigen regie van de zorgaanbieder waarbij we het belangrijk vinden dat het kwaliteitssysteem ondersteunend moet zijn aan de zorgaanbieder.

Nieuwe directeur Bureau Lagro per 1 december 2023

Aankondiging

Mijn sabbatical was een jaar van bijkomen van alles wat ik deed in de jaren daarvoor: Bureau Lagro, Zorgkracht 12, het JENN, het Expertteam Groningen, de Beweging van Nul en de perikelen rondom de Regiovisie. Het was een jaar met veel tijd voor mijn kinderen. Het was ook een jaar van aardbevingsschade en een rigoureuze opruimactie. Bovenal was het een jaar van ‘terug naar mezelf’. Mij werd snel helder dat ik niet meer ging doen wat ik allemaal deed. Geen lange werkdagen meer waarin de waan van de dag regeert, met honderd ballen in de lucht en altijd een schuldgevoel over te weinig tijd voor kinderen, medewerkers en klanten.

Ondertussen ben ik voor de tweede keer gestart met de opleiding Familieopstellingen. In 2018 volgde ik deze vooral vanuit een behoefte aan persoonlijke ontwikkeling. Ondertussen heb ik de kracht van opstellingen bij mezelf en bij anderen vele malen ervaren. Het is een cadeautje om anderen te begeleiden om meer inzicht te krijgen in hun familiesysteem.

Nog steeds gaat mijn eeuwige dankbaarheid uit naar kapitein Alex Visser die het schip Bureau Lagro op koers hield en verder bracht, met Reg Mulder, Tanka Weijer, Miranda Badenbroek, Thea Rozeboom en Natasja Kranenborg als stoere en betrokken bemanningsleden aan zijn zijde.

En verder? Zoals ik zo vaak zeg: “De antwoorden komen vanzelf”. Ik ben en blijf een onverbeterlijke jeugdzorgveranderaar. Ik ga daarom dát weer doen waar ik blij van word: mijn netwerk, kennis en expertise inzetten om passende oplossingen te vinden voor jeugdigen die tussen wal en schip dreigen te raken. Vanaf 1 december ga ik het Expertteam in Groningen ondersteunen als zorgadviseur. Parttime, want de balans tussen werk en privé is mij heilig. Daarnaast ben ik weer betrokken bij het JENN als expert kleinschalige zorg.

Alex heb ik gevraagd of hij het stokje officieel van mij over wil nemen. Hij heeft volmondig ‘Ja’ gezegd en ziet deze kans als een nieuwe uitdaging. Met bijzonder veel genoegen kondig ik aan dat Alex Visser vanaf 1 december 2023 de positie van directeur van Bureau Lagro inneemt. Hoewel onze persoonlijkheden verschillen, kan ik me geen betere ‘man for the job’ indenken. De komende weken besteden we aan overdracht en een aantal open eindjes. Dat wil zeggen, het minimaal aantal zaken dat nog op mijn bord ligt, want Alex hád zo goed als alles al overgenomen.

En ik? Ik blijf me inzetten voor de cliënt, in een zorglandschap waar nog de nodige uitdagingen liggen en waar vertrouwen en netwerksamenwerking wat mij betreft de sleutelwoorden zijn.
Boven alles heb ik het volste vertrouwen dat de koers en kwaliteit van de dienstverlening van Bureau Lagro met Alex en zijn bemanningsleden gewaarborgd blijft. Ik ben trots op het topteam dat er staat. Ik ben ervan overtuigd dat zij in staat zijn om ‘mijn’ schip na bijna 12 jaar nóg verder te brengen.

Voor de klanten van Bureau Lagro volgt nog een uitnodiging voor een ‘afscheidsborrel’ in het nieuwe jaar.

Hartelijke groet,

Andrea Lagro

mobiel: 06-25513851
kantoor: 050-2112411

Bezoekadres: Leonard Springerlaan 35, Groningen (MyOfficeStadspark)
Postadres: Molenstraat 11, 9921 PE, Stedum
Website: www.bureaulagro.nl

E-mail algemeen: info@bureaulagro.nl
Informatie over scholingen: scholing@bureaulagro.nl of ga naar onze website

Eigen Kracht Centrale

De stichting Eigen Kracht Centrale ondersteunt in heel Nederland organisaties en overheden bij het werken vanuit vragen van burgers. Het werk van de stichting startte in 2000 vanuit stichting Op Kleine Schaal, waarna in 2002 een zelfstandige stichting werd opgericht. De Eigen Kracht Centrale is onderdeel van een wereldwijd netwerk van organisaties en onderzoekers.

De Eigen Kracht Centrale is opgericht om de reflex van de samenleving te veranderen. Van helpen, interveniëren, trajecten of oplossingen bedenken voor of aan burgers, naar de reflex dat burgers eerst aan zet zijn.

Dilemma van de eerste contactpersoon

“Ons systeem past nog niet bij hoe we willen werken,” vertelt een medewerker in de ouderenzorg. “Daardoor blijft het lastig om het in onze hoofden te krijgen en daar te houden. We willen graag meer aandacht besteden aan netwerken, maar de tijd ontbreekt. Als iemand zegt niemand te hebben, gaan we weer over tot de orde van de dag. Wat betekent dat wij alles gaan regelen. Daar heb ik eigenlijk ook geen tijd voor, maar het is wat ik gewend ben. Wat wel in ons systeem zit, is contact met de eerste contactpersoon, dat is vaak ook de mantelzorger.”

Verdelen
“Wat ik merk, is dat we daardoor die ene contactpersoon extra belasten. Ik kwam daar bijvoorbeeld achter toen we vorig jaar een lentefeest organiseerden. Ik belde de eerste contactpersoon van een bewoner om te vragen of zij wilde komen. Het werd stil aan de andere kant van de lijn en toen ik doorvroeg, moest ze huilen. Ze kon dat er niet bij hebben. Ik realiseerde me dat ik geen andere contactpersonen had. Daar hebben we, samen met Eigen Kracht, over nagedacht. Toen de eerste contactpersoon langskwam, ben ik met haar en haar moeder het gesprek aangegaan over hun netwerk en wie nog meer zouden kunnen meedenken. Twee weken erna hebben we op vrijdagochtend een klein kringetje bij elkaar gebracht, die de taken verdeelden. Twee kleinkinderen zeiden later: ‘We doen dit voor oma, maar zeker ook voor onze moeder’.”

Elkaar helpen 
“Daarna zijn we gaan nadenken hoe we ons systeem passender maken. We proberen nu te starten met een welkomstgesprek, waar al een bredere kring bij is. We houden vaker familiebijeenkomsten en nodigen voortaan bewust meer mensen uit dan alleen de eerste contactpersoon of de kinderen en schrijven ‘iedereen die belangrijk voor u is, is welkom’. Op die avonden leren families elkaar beter kennen en daardoor wordt het vanzelfsprekender dat ze elkaar vragen als er iets is en ondersteunen. Dat is nodig, want de netwerken die hier nu komen zijn vaak kwetsbaar. Dan helpt het als wij hun kring groter maken. We merken dat de betrokkenen elkaar gaan helpen én ons. Dat is fijn voor de bewoners, voor de netwerken en het verlicht onze werkdruk.”

tekst: Hedda van Lieshout

Regelmatig een inspirerend voorbeeld van Eigen Kracht in uw mailbox? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief, hieronder kunt u zich aanmelden.

Eigen Kracht Centrale

Zorgkracht 12 is maximale zorgkracht!

Na de informatiebijeenkomst van de tien Groninger gemeenten, de verkennende & verdiepende sessies van de gemeente Groningen, de gevoerde gesprekken met het Dagelijks Bestuur PG&Z, waaruit blijkt dat het ‘hybridemodel’ toch echt…

Inspiratiesessie 15 juni 2023 Bureau Lagro

Op donderdag 15 juni organiseren we weer een netwerkmiddag speciaal voor onze klanten. Een middag om elkaar te ontmoeten en verbinding te maken. Te praten over het werk en alles wat daarbij komt kijken. Leren van elkaars expertise.