Scholing Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 januari 2019 is de meldcode veranderd. Het is een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. De 5 stappen uit de meldcode blijven bestaan, maar stap 4 en 5 zijn aangepast. Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is het per 1 januari 2019 verplicht om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken in stap 4 en 5 van de meldcode. Zorgaanbieders moeten de meldcode conform wet- en regelgeving vaststellen en implementeren. Het gebruik en de kennis van de meldcode dienen zij te bevorderen onder hun werknemers.
 

We geven de scholing over de nieuwe meldcode om gebruik en kennis van de nieuwe meldcode te bevorderen zodat je deze binnen jouw organisatie kunt implementeren.

Deze scholing is SKJ-geaccrediteerd voor 4.80 punten.

 

Meer informatie kun je opvragen via scholing@bureaulagro.nl.