Search
Close this search box.

Webinar ‘Klimaatverandering in alle managementsysteemnormen’

Op 29 februari 2024 publiceert ISO amendementen voor alle managementsysteemnormen waardoor klimaatverandering een verplicht aandachtspunt wordt in de contextanalyse. Dit is een uitvloeisel van de door ISO ondertekende London Declaration waarmee zij zich committeert om via internationale normen bij te dragen aan tegengaan van en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Deze amendementen gaan gelden voor bekende en breed gebruikte normen als ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, enz. Organisaties die deze normen toepassen, zullen dan moeten nagaan of klimaatverandering een ‘issue’ is dat impact heeft op de doelstellingen van hun managementsysteem en of zij daarop actie moeten ondernemen.

De amendementen zullen bij publicatie direct geldend zijn. Dit levert veel vragen op:
– Wat houdt de verandering in?
– Wat betekent dit voor mijn managementsysteem?
– Wanneer en hoe moet ik hier rekening mee houden?
– Wat betekent dit voor mijn certificaat?
– Moet ik een nieuwe norm kopen?

In een webinar op 4 maart 2024 van 15.00 – 16.00 uur gaat NEN in op deze vragen en krijgt u de mogelijkheid uw vragen hierover voor te leggen.
Er zijn geen kosten verbonden voor deelname aan dit webinar.

Bureau Lagro zal ook aanwezig zijn bij dit webinar en de informatie delen met onze klanten.

Registeren kan hier.