Search
Close this search box.

De Wet zorg en dwang (WZD)

Deze week gaf Alex Visser bij Zorgpro een scholing over de Wet Zorg en Dwang (psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten).

De Wet zorg en dwang (WZD) is bedoeld om vrijheidsbeperking tegen te gaan bij alle cliënten die door een psychogeriatrische stoornis of andere verstandelijke beperking zorg nodig hebben.

Een goede kennis van de Wzd is onmisbaar voor zorgverleners om hun werk op een ethische en juridisch verantwoorde manier uit te voeren. Tijdens deze scholing leer je onder andere over de rechten van de cliënt, de stappen van het stappenplan Wet zorg en dwang, het toepassen van alternatieven voor vrijheidsbeperkende maatregelen, en de rol van de zorgverlener bij het naleven van de wet.

Vanuit Bureau Lagro geven wij graag deze training binnen jouw zorgorganisatie.
Meer weten -> www.bureaulagro.nl/scholing

Wat cursisten zeggen:
“Veel ruimte voor vragen. Deskundige en duidelijke uitleg en antwoorden.”
“In de training zijn alle relevante onderwerpen in een prettige volgorde aan bod gekomen.”
“Hij beantwoordt alle vragen en neemt er de tijd voor.”