Een veilige zorgrelatie. Bewustwording, preventie en interventie

Iemand die zorg nodig heeft, moet erop kunnen rekenen dat dit goede en veilige zorg is. Vanzelfsprekend is het helaas niet. Ook in de zorg komen gevallen voor van grensoverschrijdend gedrag. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verwacht dat alle zorgaanbieders aandacht hebben voor een veilige zorgrelatie.

Een effectieve aanpak om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, begint bij de erkenning dat het ook in de zorg voorkomt. Er wordt vaak pas gereageerd wanneer zich een incident heeft voorgedaan. Daarom is erover praten en bewustwording zo belangrijk om incidenten te voorkomen.

Bureau Lagro organiseert een scholing voor zorgmedewerkers over de veilige zorgrelatie. Tijdens de scholing wordt er aandacht besteed aan bewustwording van de eigen rol en verantwoordelijkheid in de zorgrelatie, preventieve maatregelen om de zorgrelatie te bevorderen en te verbeteren en interventies om bij een onveilige zorgrelatie te kunnen handelen.

Wij bieden deze scholing aan via open inschrijving (26 juni) en incompany. Kijk voor meer of om je aan te melden op: Een veilige zorgrelatie. Bewustwording, preventie en interventie.