Inspecties: fraude en gesjoemel met diploma’s en opleidingen voor de zorg te makkelijk

Het is te makkelijk om met een vals diploma aan de slag te gaan in de zorg. Of met een ‘gekocht’ diploma, zonder dat iemand echt een opleiding heeft gevolgd of echt stage heeft gelopen. Er zijn malafide bureaus die zulke diploma’s te koop aanbieden en vervolgens mensen als zzp’ers in de zorg aan het werk zetten. Dat levert grote risico’s op voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Kijk voor het hele nieuwsbericht van IGJ op Inspecties: fraude en gesjoemel met diploma’s en opleidingen voor de zorg te makkelijk | Nieuwsbericht | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (igj.nl)

In onze nieuwsbrief van maart 2024 schreven wij hierover:

Het afgelopen jaar kreeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 95 meldingen over zorgverleners met een vals diploma of vals certificaat. Tevens waren er 11 meldingen over zorgverleners met een valse verklaring omtrent het gedrag. Dat is ruim een verdubbeling vergeleken met eerdere jaren.

De IGJ roept werkgevers in de zorg en de jeugdhulp op, om diploma’s en VOG’s (Verklaring Omtrent het Gedrag) van sollicitanten en werknemers goed te controleren en valse papieren via de politie te melden aan het Openbaar Ministerie en aan de inspectie.

Wil je zeker weten dat een sollicitant of medewerker een diploma behaald heeft, vraag dan om een uittreksel uit Mijn diploma’s. Mijn diploma’s is een digitaal register waarin de meeste Nederlandse diploma’s die erkend zijn door het Ministerie van OCW, staan opgeslagen. DUO beheert dit register. Een uittreksel van een diploma is gratis en is alleen door de diplomahouder te downloaden via Mijn DUO.

Op deze website van DUO staat hoe je als werkgever de echtheid van het uittreksel van het diploma kan controleren.