Search
Close this search box.

AVG in de praktijk

SKJ-geaccrediteerd voor 5.00 punten.

De AVG legt veel nadruk op de verantwoordelijkheid van de organisatie om aan te tonen dat deze zich aan de wet houdt.
Naast een kort overzicht van wat organisaties allemaal moeten organiseren om zich aan de AVG te houden komen de knelpunten aan de orde die vooral in de zorg een rol spelen. Immers privacy en adequate zorg gaan niet altijd hand in hand.
Het is de bedoeling dat we de theorie toepassen op concrete dagelijks voorkomende voorbeelden vanuit de praktijk zoals:

  • Welke gegevens mag je vragen en verzamelen?
  • Waarvoor moet je eerst toestemming opvragen?
  • AVG-proof rapporteren
  • Recht op inzage bij conflicterende belangen
  • Recht op vergetelheid versus bewaarplicht 

Docent van deze training

Reg Mulder

Aanmelden voor deze scholing