Search
Close this search box.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SKJ-geaccrediteerd voor 4.80 punten.

Tijdens deze scholing zullen wij u voorzien van uitgebreide kennis over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. We zullen verschillende vormen en signalen van huiselijk geweld bespreken, evenals de gevolgen ervan voor de slachtoffers en hun omgeving. Daarnaast zullen we dieper ingaan op de wet- en regelgeving rondom de meldcode en de verplichtingen (het stappenplan) die u als zorgverlener heeft om te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld.

Het is voor zorgaanbieders verplicht om de  meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te implementeren binnen de zorgorganisatie. Het implementeren van de meldcode houdt in dat zorgaanbieders ervoor moeten zorgen dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de meldcode en weten hoe ze deze moeten gebruiken. Daarnaast moet er binnen de organisatie een duidelijke meldingsprocedure zijn, waarin staat hoe en bij wie vermoedens gemeld moeten worden.

Docent van deze training

Jacqueline Posthumus

Adviseur GGZ, maatschappelijke opvang en huiselijk geweld

Ervaren en toegewijde adviseur met ruime ervaring op het gebied van GGZ, maatschappelijke opvang en huiselijk geweld. Daarnaast ben ik docent Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) bij R92. Een herstelondersteunende methodiek voor hulpverleners.

Aanmelden voor deze scholing