Search
Close this search box.

Rapporteren

Het doel van rapporteren, of met een ander woord verslaglegging, is het ondersteunen van goede zorgverlening. Je schrijft op wat je observeert of signaleert, welke zorg je met welk doel verleent, en hoe die zorg verloopt. Hierdoor weten je collega’s wat er aan de hand is en wat zij moeten doen. Je waarborgt de continuïteit en kwaliteit van de zorg en je voorkomt fouten.
Door goed te rapporteren kun je terugkijken hoe en waarom iets op een bepaalde manier gegaan is. Je legt op die manier ook verantwoording af voor je handelen.

We geven tijdens deze scholing antwoord op de vraag waarom we rapporteren, wat we rapporteren en hoe we rapporteren.

Docent van deze training

Tanka Weijer

Vanuit de verschillende functies die Tanka bekleed heeft, onder meer bij de COA, stichting MEE, de GGD en de RIGG, is er cohesie ontstaan tussen ‘voldoen aan de eisen’ en ‘werken vanuit je hart’. Tanka verplaatst zich ogenschijnlijk makkelijk in de ander en kan nieuwe informatie op die manier heel natuurlijk implementeren. Kritische vragen zijn een mooie uitdaging om te onderzoeken en met een hoop ervaring en kennis beweegt ze flexibel mee met de omgeving waardoor kennisoverdracht haar op het lijf geschreven is.

Aanmelden voor deze scholing