Search
Close this search box.

Scholing Zorgplannen

In de zorg is het van essentieel belang om goede zorgplannen op te stellen en te rapporteren. Deze scholing biedt jou de mogelijkheid om je te verdiepen in deze belangrijke aspecten van het zorgproces.

Tijdens de scholing zul je leren hoe je zorgplannen kunt opstellen die voldoen aan de eisen en richtlijnen van de zorgsector. Naast het opstellen van zorgplannen, zullen we ook ingaan op het belang van rapporteren. Je leert hoe je op een gestructureerde en duidelijke manier rapporteert over de zorg die je hebt verleend. Dit is niet alleen belangrijk voor het overdragen van informatie aan collega’s, maar ook voor het monitoren en evalueren van de zorg die is geleverd. Een goede rapportage helpt om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen. Dit doen we door tijdens deze scholing ook veel praktisch aan de slag te gaan met oefeningen.

Dagdeel 1
Op de eerste bijeenkomst leer je welke eisen en richtlijnen er zijn met betrekking tot het zorgplan en hoe de PDCA-cyclus van het zorgplan er uit ziet. Daarnaast gaan we aan de slag met leren formuleren van haalbare, concrete en ontwikkelingsgerichte doelen van de cliënt.

Dagdeel 2
De tweede bijeenkomst gaan we nog dieper in op de zorgplannen van jouw organisatie en besteden we aandacht aan het rapporteren. We geven antwoord op de vraag waarom we rapporteren, wat we rapporteren en hoe we rapporteren.

Docent van deze training

Tanka Weijer

Vanuit de verschillende functies die Tanka bekleed heeft, onder meer bij de COA, stichting MEE, de GGD en de RIGG, is er cohesie ontstaan tussen ‘voldoen aan de eisen’ en ‘werken vanuit je hart’. Tanka verplaatst zich ogenschijnlijk makkelijk in de ander en kan nieuwe informatie op die manier heel natuurlijk implementeren. Kritische vragen zijn een mooie uitdaging om te onderzoeken en met een hoop ervaring en kennis beweegt ze flexibel mee met de omgeving waardoor kennisoverdracht haar op het lijf geschreven is.

Aanmelden voor deze scholing