Search
Close this search box.

Vlaggensysteem (Externe aanbieder)

Het Sensoa Vlaggensysteem is een methodiek voor begeleiders van kinderen, jongeren en volwassen cliënten om seksueel gedrag bespreekbaar te maken, correct in te schatten en gepast te reageren.
Vlaggensysteem (basis module)
Om adequaat te leren reageren op situaties waarbij er sprake is van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bieden wij de basistraining Vlaggensysteem aan. Na deze training kunnen de deelnemers:
Seksueel gedrag van kinderen, jongeren en volwassenen objectief inschatten
Seksueel gedrag bespreken met de betrokkenen en andere professionals
Binnen het team tot een betere afstemming komen over de te volgen (pedagogische) lijn
Het handelen integreren in het beleid rondom seksualiteit in de organisatie
Vlaggensysteem op een bordje (aanvullende module)
Het Vlaggensysteem op een bordje maakt het bespreekbaar maken van de Vlaggenmethodiek makkelijker. Door middel van 4 fasen leren begeleiders dit gesprek vorm te geven. Daarbij oefenen ze met veel voorkomende situaties en eigen casuïstiek. Na deze training kunnen de deelnemers:
De gespreksinterventie op een adequate manier toepassen
Seksueel gedrag op een proactieve manier bespreken binnen hun werk
Anderen helpen om te praten over hun eigen seksuele wensen en grenzen
Vlaggensysteem (2 dagdelen)
Vlaggensysteem op een bordje (1 dagdeel)
Website https://www.lets-tas.nl/
E-mail info@lets-tas.nl
Telefoon    +31 6 83 50 54 20

Docent van deze training