Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (WZD) is bedoeld om vrijheidsbeperking tegen te gaan bij alle cliënten die door een psychogeriatrische stoornis of andere verstandelijke beperking zorg nodig hebben.

De kern van de wet is: “Nee, tenzij”, wat betekent dat onvrijwillige zorg, oftewel vrijheidsbeperking, in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.

Een goede kennis van de Wzd is onmisbaar voor zorgverleners om hun werk op een ethische en juridische verantwoorde manier uit te voeren. Daarom bieden wij de scholing Wet zorg en dwang aan, waarin alle belangrijke aspecten van de wet aan bod komen.

Tijdens deze scholing leer je onder andere over de rechten van de cliënt, de stappen van het stappenplan Wet zorg en dwang, het toepassen van alternatieven voor vrijheidsbeperkende maatregelen, en de rol van de zorgverlener bij het naleven van de wet.

Deelname aan deze scholing kost € 125,00 per persoon (vaste klanten ontvangen een korting van € 10,00).

Docent van deze training

Alex Visser

Wet- en regelgeving

Alex Visser heeft ruime ervaring binnen de zorg. Alex heeft uitgebreide kennis op het gebied van wet- en regelgeving en heeft interesse in de wijze waarop zorgaanbieders deze regels moeten implementeren binnen hun organisatie. Hij houdt zich bezig met de vertaling van wet- en regelgeving naar praktische toepassingen en adviseert zorgorganisaties bij het implementeren van nieuwe regelgeving.

Aanmelden voor deze scholing