Bureau Lagro ondersteunt professionele (kleinschalige) zorgaanbieders in Groningen, Drenthe en Friesland.

Wij zijn het adviesbureau voor zorgaanbieders in Noord-Nederland. Wij ondersteunen zorgaanbieders in de gehele bedrijfsvoering. Dit doen wij door het bieden van organisatieadvies, ondersteuning bij het inrichten, implementeren en onderhouden van kwaliteitssystemen, implementeren en onderhouden van het ECD, het uitvoeren van het berichtenverkeer, ondersteuning bij aanbestedingen en het professionaliseren en deskundig maken van medewerkers.

Bij Bureau Lagro geloven we dat effectieve en efficiënte zorg begint bij een goed georganiseerde bedrijfsvoering. Door onze expertise en ondersteuning kunnen zorginstellingen zich focussen op hun kerntaak: het leveren van goede zorg aan hun cliënten.

Een greep uit onze klanten en partners

Onze diensten

Wij bieden ondersteuning aan zorgaanbieders op het gebied van berichtenverkeer, kwaliteit, beleid en aanbestedingen. Ook bieden wij scholingen om de deskundigheid van zorgmedewerkers te vergroten.

Kwaliteitssystemen

Bureau Lagro ondersteunt (kleinschalige) zorgaanbieders bij het opzetten, implementeren en onderhouden van hun kwaliteitssysteem.

Advies kwaliteitszorg

Weinig sectoren zijn zo complex en dynamisch als de zorg. Zorgorganisaties hebben te maken met veel wet- en regelgeving.

Audits

Een audit van een kwaliteitssysteem is een proces waarbij een onafhankelijke partij controleert of het kwaliteitssysteem van een organisatie voldoet aan bepaalde normen, richtlijnen en vereisten.

Calamiteitenonderzoek

Indien er sprake is van calamiteiten of geweld binnen de zorg, moet dit gemeld worden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en/of toezichthouder van de gemeente.

Berichtenverkeer

Het administratiekantoor van Bureau Lagro is dé specialist op het gebied van berichtenverkeer voor de jeugdwet (iJW) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (iWmo) in Noord-Nederland.

Keurmerk Kleinschalige zorg

Voor de kleinschalige zorgaanbieders heeft Bureau Lagro op basis van wet- en regelgeving en eisen van gemeenten en inkooporganisaties uit Noord-Nederland, een kwaliteitssysteem ontwikkeld.

Aanbestedingen

Op zoek naar professionele en betrouwbare ondersteuning bij aanbestedingen in het sociaal domein?

Scholingen

Scholingen en deskundigheidsbevordering zijn essentieel voor zorgprofessionals om hun kennis en vaardigheden te vergroten en verbeteren.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Bureau Lagro helpt zorgaanbieders bij het uitvoeren van cliënttevredenheidsonderzoeken.

Elektronische cliëntendossiers

Tekst volgt

Ontdek Bureau Lagro

Ons doel is om kleinschalige zorgaanbieders te ondersteunen met hoogwaardige kwaliteitsauditoren, aanbestedingen, berichtenverkeer, administratie en op maat gemaakte scholingstrajecten, zodat zij kunnen excelleren in de zorgsector.

Bureau Lagro ondersteunt professionele, vooral kleinschalige zorgaanbieders in Groningen, Friesland en Drenthe. We adviseren in bedrijfsvoering op diverse vlakken, vanuit onze inmiddels vastgeroeste missie om de kleinschalige zorg op de kaart te zetten en te houden in een nog immer veranderend zorglandschap. Onze expertises liggen op het gebied van kwaliteitszorg in het algemeen, en aanbestedingen en berichtenverkeer in het bijzonder.

Het laatste nieuws

HKZ Gecertificeerd

Veldzicht Dagopvang is deze week zonder afwijkingen en aandachtspunten door de hercertificering gekomen. De auditor van TÜV NORD Nederland heeft Veldzicht Dagopvang getoetst op de norm HKZ Kleine organisaties.

Naast Veldzicht Dagopvang is Family Works succesvol door de controle-audit gekomen.

Veldzicht is een dagopvang voor ouderen. Bij ons kunnen mensen terecht die te maken hebben met dementie en het ouder worden. Ook mensen die door het ouder worden minder sociale contacten kunnen onderhouden, zoals ze dat gewend waren (eenzaamheid). Kortom iedereen die steun, structuur, gezelligheid en een luisterend oor nodig heeft.

Family Works B.V. biedt woonplekken en dagbesteding op een vraaggestuurde manier in een kleinschalige setting, waardoor bewoners zich thuis en veilig voelen, centraal staan en daardoor optimaal de kans krijgen zich te ontwikkelen.

Bureau Lagro kan ook jouw organisatie ondersteunen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van het kwaliteitssysteem. Kijk voor meer informatie op Kwaliteitssystemen – Bureau Lagro.

Keurmerk Kleinschalige Zorg

Voor de kleinschalige zorgaanbieders heeft Bureau Lagro op basis van wet- en regelgeving en eisen van gemeenten en inkooporganisaties uit Noord-Nederland een kwaliteitssysteem ontwikkeld, het Keurmerk Kleinschalige Zorg.

Het Keurmerk Kleinschalige Zorg is gericht op kwaliteitsverbetering en het voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving en gestelde eisen.

De eerste helft van 2024 hebben twaalf organisaties het certificaat Keurmerk Kleinschalige Zorg mogen ontvangen:

Zorgaanbieders over Bureau Lagro