Home

Bureau Lagro is werkzaam binnen de sector zorg en welzijn, zijdelings gecombineerd met overheid. Onze expertises liggen op het gebied van kwaliteitszorg en interim management in het algemeen, en aanbestedingen en berichtenverkeer in het bijzonder. Vanuit onze inmiddels vastgeroeste missie om de kleinschalige zorg overeind te houden in het ‘veranderende zorglandschap’, ondersteunen we zorgaanbieders in Noord Nederland in hun bedrijfsvoering op diverse vlakken.

Wij zijn bijzonder actief in het speelveld WMO 2015 en Jeugdzorg, waarbinnen wij kleinschalige zorgaanbieders ondersteunen in aanbestedingstrajecten in Noord-Nederland, ISO- of HKZ-certificering en het opzetten van berichtenverkeer. Ook zitten we vaak in de vorm van marktconsultaties of als klankbord aan tafel met diverse gemeenten, soms vanuit meerdere aanbieders waar wij meepraten over zorg, kwaliteit en doen aan kennisoverdracht.

Vanaf 2016 is Bureau Lagro contractpartner voor Jeugdhulp in de provincie Groningen voor een dozijn kleinschalige aanbieders, om vanuit deze rol het berichtenverkeer uit te voeren en  als intermediair tussen RIGG en aanbieders te fungeren. Voor 2018 en verder zijn we gegund als Administratiekantoor om de rol die we in 2016 en 2017 hadden met verve te continueren voor inmiddels een vijftigtal kleinschalige zorgaanbieders.

Ook ondersteunen we al ruim zes jaar zorgaanbieders in het opzetten of verbeteren van hun kwaliteitsmanagementsysteem (HKZ, ISO, kwaliteitskeurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ van de Federatie Landbouw en Zorg of ons eigen ‘Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg) en voeren wij op verzoek onafhankelijke audits uit om knelpunten en verbeteringen inzichtelijk te krijgen. Graag adviseren wij u over wet- en regelgeving waarmee zorgaanbieders te maken krijgen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek, 050-2112411 of 06-25513851.

Bureau Lagro BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68895097.


Onze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons verrichte werkzaamheden.

Heeft u een klacht over de diensten van Bureau Lagro, dan horen wij ze natuurlijk graag met immer de intentie uw ongenoegen op te lossen en waar nodig verbetermaatregelen te treffen. Uw uiting van ongenoegen kunt u richten aan andrea.lagro@bureaulagro.nl. Wilt u een formele klacht indienen dan vindt u hier ons Klachtenreglement.