Home

Bureau Lagro is werkzaam binnen de sector zorg en welzijn. Onze expertise ligt op het gebied van kwaliteitszorg in het algemeen, en aanbestedingen en berichtenverkeer in het bijzonder. Vanuit onze inmiddels vastgeroeste missie om de kleinschalige zorg overeind te houden in het ‘veranderende zorglandschap’, ondersteunen we zorgaanbieders in Noord-Nederland in hun bedrijfsvoering op diverse vlakken.

Wij zijn bijzonder actief in het speelveld Wmo 2015 en Jeugdzorg, en ondersteunen kleinschalige aanbieders in aanbestedingstrajecten in Groningen, Friesland en Drentje, ISO- of HKZ-certificering en het opzetten van berichtenverkeer. Ook zitten we vaak namens de kleinschalige zorg als klankbord aan tafel met diverse gemeenten.

Sinds 2012 ondersteunen we inmiddels een vijftigtal aanbieders in het opzetten of verbeteren van hun kwaliteitsmanagementsysteem (HKZ en ISO, of ons eigen ‘Kwaliteitssysteem voor Kleinschalige Zorg). Ook voeren wij op verzoek van de aanbieder onafhankelijke audits uit om knelpunten en verbeteringen inzichtelijk te krijgen. Ook adviseren wij u graag over wet- en regelgeving waarmee zorgaanbieders te maken krijgen.

In 2016 werd Bureau Lagro contractpartner voor Jeugdhulp in de provincie Groningen om vanuit deze rol het berichtenverkeer uit te voeren en als intermediair tussen RIGG en aanbieders te fungeren. Vanaf 2018 zijn we gegund als Administratiekantoor om onze rol met verve te continueren. We ondersteunen inmiddels een vijftigtal kleinschalige zorgaanbieders met berichtenverkeer (iJW en iWMO).

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek, 050-2112411 of 06-25513851.

Heeft u een klacht over de diensten van Bureau Lagro, dan horen wij ze natuurlijk graag via info@bureaulagro.nl met immer de intentie uw ongenoegen op te lossen en waar nodig verbetermaatregelen te treffen. Wilt u een formele klacht indienen dan vindt u hier ons Klachtenreglement.

Bureau Lagro BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68895097.

Onze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons verrichte werkzaamheden.