Binnenkort komt onze nieuwe website online! Nieuwsgierig? We zien u graag gauw terug.

Algemeen

Bureau Lagro ondersteunt professionele, vooral kleinschalige zorgaanbieders in Groningen, Friesland en Drenthe. We adviseren in bedrijfsvoering op diverse vlakken, vanuit onze inmiddels vastgeroeste missie om de kleinschalige zorg op de kaart te zetten en te houden in een nog immer veranderend zorglandschap. Onze expertises liggen op het gebied van kwaliteitszorg in het algemeen, en aanbestedingen en berichtenverkeer in het bijzonder.

De langere samenvatting van wat we doen en wat ons drijft, vind je hier.

Kwaliteit

Sinds 2012 ondersteunen we zorgaanbieders in het opzetten of verbeteren van hun kwaliteitssysteem. Zowel HKZ en ISO, als ook ons eigen ‘Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg’. Ook voeren wij onafhankelijke audits uit om knelpunten en verbeteringen inzichtelijk te krijgen. De rapportage kan ook als bewijs naar gemeenten dienen dat een deugdelijk kwaliteitssysteem is geïmplementeerd (indien daar sprake van is natuurlijk). Verder adviseren wij over wet- en regelgeving binnen de zorg en geven daar scholingen over.

Onze auditoren zijn IRCA (International Register of Certified Auditors) gecertificeerd.

Andrea Lagro (CQI-IRCA Delegate ID 246657), Bureau Lagro                                                
Alex Visser (CQI-IRCA Delegate ID 246656), Bureau Lagro                                                
Tanka Weijer (CQI-IRCA Delegate ID 415669), Bureau Lagro
Natasja Kranenborg (CQI-IRCA Delegate ID 523496), Bureau Lagro

Aanbestedingen en berichtenverkeer

Wij zijn bijzonder actief in het speelveld Jeugdwet en Wmo en ondersteunen in aanbestedingstrajecten in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook zitten we, namens de kleinschalige zorg, frequent aan tafel met diverse gemeenten. We ontzorgen een zeventigtal kleinschalige aanbieders uit Groningen, Friesland en Drenthe geheel of gedeeltelijk in ‘het berichtenverkeer’ (iJW, iWMO en iWLZ).

Administratiekantoor

In 2016 werd Bureau Lagro contractpartner voor Jeugdhulp in Groningen, om vanuit deze rol het berichtenverkeer uit te voeren en als intermediair tussen RIGG en aanbieders te fungeren. Vanaf 2018 zijn we gegund als Administratiekantoor en continueren onze rol als intermediair en adviseur nog steeds met verve.

Scholing

Sinds 2017 bieden we diverse scholingen aan op het gebied van o.a. wet- en regelgeving, AVG, zorgplannen en smart formuleren, ziektebeelden en de (verbeterde) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit doen we bij Zorgboerderij Oudemolen, op ons kantoor in Groningen, of (incompany) op locatie van de aanbieder. De scholingen voor 2023 komen weer online, meer info vind je hier.

Bureau Lagro BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68895097. Onze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons verrichte werkzaamheden.

Heb je een klacht over de diensten van Bureau Lagro, dan horen wij ze natuurlijk graag via info@bureaulagro.nl met immer de intentie jouw ongenoegen op te lossen en waar nodig verbetermaatregelen te treffen. Wil je een formele klacht indienen dan vind je hier ons Klachtenreglement.