Home

Corona

  • Maatregelen Bureau Lagro i.v.m. corona (bijgewerkt 14-12-2020)
  • Financiële compensaties etc. (bijgewerkt 15-12-2020)
  • Lijst met cruciale beroepen (bijgewerkt 14-12-2020)
    In het basis-en voortgezet onderwijs en bij instellingen voor mbo-, hbo-en wetenschappelijk onderwijs wordt alleen afstandsonderwijs gegeven. Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de basisschool of de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.
  • Lijst met uitgezonderde contactberoepen (o.a. Jeugdwet en Wmo) (bijgewerkt 14-12-2020)
    Contactberoepen zoals kappers, tatoeëerders en nagelstylisten zijn gesloten. Uitgezonderd zijn contactberoepen waar tegen betaling zorg wordt verleend op basis van de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Jeugdwet, Wet forensische zorg, Wet Publieke Gezondheid, of vallen onder de reikwijdte van de Wet BIG, of in het kader van bloedafname en bloedvoorziening.
  • Handige links (bijgewerkt 15 december 2020)

Algemeen

Bureau Lagro ondersteunt professionele, vooral kleinschalige zorgaanbieders in Groningen, Friesland en Drenthe. We adviseren in bedrijfsvoering op diverse vlakken, vanuit onze inmiddels vastgeroeste missie om de kleinschalige zorg op de kaart te zetten en te houden in een nog immer ‘veranderend zorglandschap’. Onze expertises liggen op het gebied van kwaliteitszorg in het algemeen, en aanbestedingen en berichtenverkeer in het bijzonder.

De langere samenvatting van wat we doen en wat ons drijft, vind je hier.

Kwaliteit

Sinds 2012 ondersteunen we zorgaanbieders in het opzetten of verbeteren van hun kwaliteitssysteem. Zowel HKZ en ISO, als ook ons eigen ‘Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorg’. Ook voeren wij onafhankelijke audits uit om knelpunten en verbeteringen inzichtelijk te krijgen. De rapportage kan ook als bewijs naar gemeenten dienen dat een deugdelijk kwaliteitssysteem is geïmplementeerd (indien daar sprake van is natuurlijk). Ook adviseren wij over wet- en regelgeving binnen de zorg.

Aanbestedingen en berichtenverkeer

Wij zijn bijzonder actief in het speelveld Jeugdwet en Wmo, en ondersteunen in aanbestedingstrajecten in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook zitten we, namens de kleinschalige zorg, als klankbord frequent aan tafel met diverse gemeenten. Zo’n zeventigtal kleinschalige aanbieders uit Groningen, Friesland en Drenthe ondersteunen we geheel of gedeeltelijk inmiddels met ‘het berichtenverkeer’.

Administratiekantoor

In 2016 werd Bureau Lagro contractpartner voor Jeugdhulp in Groningen, om vanuit deze rol het berichtenverkeer uit te voeren en als intermediair tussen RIGG en aanbieders te fungeren. Vanaf 2018 zijn we gegund als Administratiekantoor om onze rol met verve te continueren.

Scholing

Verder bieden we sinds 2017 diverse scholingen aan op het gebied van o.a. wet- en regelgeving, AVG, zorgplannen en SMART formuleren, ziektebeelden en de (verbeterde) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit doen we bij Zorgboerderij Oudemolen, op ons kantoor in Groningen, via ZOOM of (incompany) op locatie van de aanbieder, afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. De scholingen voor 2021 worden in januari 2021 vastgesteld. Meer info vind je hier.

Wil je meer informatie? Bel ons dan gerust voor een oriënterend, doch geheel vrijblijvend gesprek, 050-2112411 of 06-25513851.

Bureau Lagro BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68895097. Onze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons verrichte werkzaamheden.

Heb je een klacht over de diensten van Bureau Lagro, dan horen wij ze natuurlijk graag via info@bureaulagro.nl met immer de intentie jouw ongenoegen op te lossen en waar nodig verbetermaatregelen te treffen. Wil je een formele klacht indienen dan vind je hier ons Klachtenreglement.