Scholing meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt zorgprofessionals met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. En bij psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. Werkgevers in onder andere de zorg zijn verplicht een meldcode vast te stellen voor hun organisatie en te implementeren. Het gebruik en de kennis van de meldcode […]